คอร์ดเพลง อีกฟากคือปลายทาง มีนตรา อินทิรา feat. เกมส์ จุลโหฬาร

  
Text   
คอร์ดเพลง อีกฟากคือปลายทาง มีนตรา อินทิรา, เกมส์ จุลโหฬาร

ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา, เกมส์ จุลโหฬาร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
คอร์ด : Cm,Ab,Eb,G,Fm


INTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
INTRO | Eb | Eb | G | G |
INTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
INTRO | Eb | Eb | G | G |

 
ฟ้ามืดครึ้มดูทะ
Cm 
มึนมาแต่ไกล
 
ได้กลิ่นไอความโหด
Ab 
ร้ายของพายุ
 
เหมือนติดอยู่กลางทะ
Eb 
เล
 
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทา
G 
งใด

 
ความมืดมิดกลืนสิ้น
Cm 
แสงแห่งความหวัง
 
ล้มกี่ครั้งก็ต้อง
Ab 
ยืนลุกขึ้นใหม่
 
เปิดใจมองด้วย
Eb 
ตา 
 
ให้ยังพอเห็นทาง
 
นำพาฉันไปแห่
G 
งนั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น
 
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง
 

INSTRU | Cm | Cm | Ab | Ab |
INSTRU | Eb | Eb | G | G |

 
โอ้ย
Cm 
น้อ 
 
คันแม่นใจประสงค์สร้าง
 
ไกลทางหย่างอย่าไปเ
Ab 
กรง
 
บุ๋ป่าดงพงไพร
 
 
ย้อนว่าใจประสงค์
Cm 
แล้ว 
 
เจ้าเอ๋ย

 
โอ้ย
Cm 
น้อ 
 
นำหาแก้วอยู่เมืองฟ้า
 
ผลาคนบ่ส่ำ
Ab 
กัน 
 
แต่คนหมั่นสู้บ่เซา
 
แต่คนหมั่นสู้บ่
Cm 
เซา
 
เอาแม่น้ำมากั้นไว้ กะบ่..
Ab 
อยู่..
G 

 
ฟ้ามืดครึ้มดูทะ
Cm 
มึนมาแต่ไกล
 
ได้กลิ่นไอความโหด
Ab 
ร้ายของพายุ
 
เหมือนติดอยู่กลางทะ
Eb 
เล
 
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทา
G 
งใด

 
ความมืดมิดกลืนสิ้น
Cm 
แสงแห่งความหวัง
 
ล้มกี่ครั้งก็ต้อง
Ab 
ยืนลุกขึ้นใหม่
 
เปิดใจมองด้วย
Eb 
ตา 
 
ให้ยังพอเห็นทาง
 
นำพาฉันไปแห่
G 
งนั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น

 
ชี
Cm 
วิตมืดมนและสับ
Ab 
สนเกินทน
 
จะกี่ค
Eb 
รั้งที่โดนปัญ
Bb 
หา
 
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้
Fm 
ได้
 
ตะเกียกตะก
Bb 
ายเดินต่อไปให้ไ
G 
หว

 
ลม
Cm 
หายใจยังมี 
 
หนักแค่
Ab 
นี้ไม่ถึงตาย
 
ถ้าความห
Eb 
วังไม่พังทลาย
Bb 
มองทะลุพายุจะเห็นปลา
Fm 
ยทาง
 
อีกฟา
Bb 
กถ้าอยากไปยืนตรง
G 
นั้น
 
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง..
 

OUTRO | Cm | Cm | Ab | Ab |
OUTRO | Eb | Eb | G | G | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อีกฟากคือปลายทาง


ฟ้ามืดครึ้มดูทะมึนมาแต่ไกล
ได้กลิ่นไอความโหดร้ายของพายุ
เหมือนติดอยู่กลางทะเล
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทางใด

ความมืดมิดกลืนสิ้นแสงแห่งความหวัง
ล้มกี่ครั้งก็ต้องยืนลุกขึ้นใหม่
เปิดใจมองด้วยตา ให้ยังพอเห็นทาง
นำพาฉันไปแห่งนั้น

ชีวิตมืดมนและสับสนเกินทน
จะกี่ครั้งที่โดนปัญหา
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้ได้
ตะเกียกตะกายเดินต่อไปให้ไหว

ลมหายใจยังมี หนักแค่นี้ไม่ถึงตาย
ถ้าความหวังไม่พังทลาย
มองทะลุพายุจะเห็นปลายทาง
อีกฟากถ้าอยากไปยืนตรงนั้น
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง

( ดนตรี )

โอ้ยน้อ คันแม่นใจประสงค์สร้าง
ไกลทางหย่างอย่าไปเกรง
บุ๋ป่าดงพงไพร
ย้อนว่าใจประสงค์แล้ว เจ้าเอ๋ย

โอ้ยน้อ นำหาแก้วอยู่เมืองฟ้า
ผลาคนบ่ส่ำกัน แต่คนหมั่นสู้บ่เซา
แต่คนหมั่นสู้บ่เซา
เอาแม่น้ำมากั้นไว้ กะบ่..อยู่..

ฟ้ามืดครึ้มดูทะมึนมาแต่ไกล
ได้กลิ่นไอความโหดร้ายของพายุ
เหมือนติดอยู่กลางทะเล
ที่กำลังซัดเซไปไม่รู้ทิศทางใด

ความมืดมิดกลืนสิ้นแสงแห่งความหวัง
ล้มกี่ครั้งก็ต้องยืนลุกขึ้นใหม่
เปิดใจมองด้วยตา ให้ยังพอเห็นทาง
นำพาฉันไปแห่งนั้น

ชีวิตมืดมนและสับสนเกินทน
จะกี่ครั้งที่โดนปัญหา
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้ได้
ตะเกียกตะกายเดินต่อไปให้ไหว

ลมหายใจยังมี หนักแค่นี้ไม่ถึงตาย
ถ้าความหวังไม่พังทลาย
มองทะลุพายุจะเห็นปลายทาง
อีกฟากถ้าอยากไปยืนตรงนั้น

ชีวิตมืดมนและสับสนเกินทน
จะกี่ครั้งที่โดนปัญหา
ถั่งโถมเข้ามาต้องรับให้ได้
ตะเกียกตะกายเดินต่อไปให้ไหว

ลมหายใจยังมี หนักแค่นี้ไม่ถึงตาย
ถ้าความหวังไม่พังทลาย
มองทะลุพายุจะเห็นปลายทาง
อีกฟากถ้าอยากไปยืนตรงนั้น
อย่ายอมแพ้ เพราะมาแค่ครึ่งทาง..

มิวสิควิดีโอ อีกฟากคือปลายทาง มีนตรา อินทิรา, เกมส์ จุลโหฬาร

เพลง : อีกฟากคือปลายทาง
ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา, เกมส์ จุลโหฬาร
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend