คอร์ดเพลง สาธุเดอ มีนตรา อินทิรา

  
Text   


INTRO | C | Em | Am | F |
INTRO | C | Em | Am | F |

 
เจ็
บจนว่าสิทนพิษบาดแผลบ่ได้
 
ฮ้อ
Em 
งจนว่า 
 
เริ่มบ่มีน้ำตาให้ไหล
 
จัก
Am 
สิเฮ็ดแนวใด๋ 
 
อยากลืมหน้าคนหลายใจคนนั้

 
ก่อนเค
ยมีกันและกัน 
 
ได้พึ่งพิง
 
ได้เจ
Em 
อคนใหม่ 
 
แล้วทิ้งคนเก่าอย่างฉัน
 
Am 
าที่เพิ่งทางใจ 
 
จากนี้บ่มีผู้ใดเคียงข้า
งกัน

 
พน
Dm 
มมือ 
 
เงยหน้ามองฟ้า
 
ขอพร
Em 
จากเทวดาอยู่บนสวรรค์
 
มื้อนี้
ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
 
กะขอ
จงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 
สาธุเด

INSTRU | C | Em | Am | F G |
INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
พน
Dm 
มมือ 
 
เงยหน้ามองฟ้า
 
ขอพร
Em 
จากเทวดาอยู่บนสวรรค์
 
มื้อนี้
ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
 
กะขอ
จงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 
สาธุเด
 
อ..

OUTRO | C | Em | Am | F G | C |


เจ็บจนว่าสิทนพิษบาดแผลบ่ได้
ฮ้องจนว่า เริ่มบ่มีน้ำตาให้ไหล
จักสิเฮ็ดแนวใด๋ อยากลืมหน้าคนหลายใจคนนั้น

ก่อนเคยมีกันและกัน ได้พึ่งพิง
ได้เจอคนใหม่ แล้วทิ้งคนเก่าอย่างฉัน
หาที่เพิ่งทางใจ จากนี้บ่มีผู้ใดเคียงข้างกัน

พนมมือ เงยหน้ามองฟ้า
ขอพรจากเทวดาอยู่บนสวรรค์
มื้อนี้ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
กะขอจงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

สาธุเดอ ให้ ได้พบ ได้เจอ..
คนที่ดีกว่าเธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่าน..
อย่า ได้พบ ได้เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่าน
อย่าได้มีอาการ ทรมาน สิเป็น สิตาย
สาธุเดอ ความทรงจำเรื่องเธอ
ใจที่ฮักเสมอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่าย ๆ..
ให้เหมือนที่เธอลืมกัน คิดเสียว่าฝันไป
เซาฮ้องไห้..สาธุเดอ

( ดนตรี )

พนมมือ เงยหน้ามองฟ้า
ขอพรจากเทวดาอยู่บนสวรรค์
มื้อนี้ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
กะขอจงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

สาธุเดอ ให้ ได้พบ ได้เจอ..
คนที่ดีกว่าเธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่าน..
อย่า ได้พบ ได้เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่าน
อย่าได้มีอาการ ทรมาน สิเป็น สิตาย
สาธุเดอ ความทรงจำเรื่องเธอ
ใจที่ฮักเสมอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่าย ๆ..
ให้เหมือนที่เธอลืมกัน คิดเสียว่าฝันไป
เซาฮ้องไห้..

สาธุเดอ ให้ ได้พบ ได้เจอ..
คนที่ดีกว่าเธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่าน..
อย่า ได้พบ ได้เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่าน
อย่าได้มีอาการ ทรมาน สิเป็น สิตาย
สาธุเดอ ความทรงจำเรื่องเธอ
ใจที่ฮักเสมอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่าย ๆ..
ให้เหมือนที่เธอลืมกัน คิดเสียว่าฝันไป
เซาฮ้องไห้..สาธุเดอ

มิวสิควิดีโอ สาธุเดอ มีนตรา อินทิรา

เพลง : สาธุเดอ
ศิลปิน : มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสดูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend