คอร์ดเพลง เหตุผลที่ใจร้าย – เมืองแมน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหตุผลที่ใจร้าย เมืองแมน

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ใจร้าย - เมืองแมน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Amaj7,B,C#m,G#m


 
ที่ใจ
Amaj7 
ร้ายเพราะว่ามีเห
G#m 
ตุผล
 
ตอนกูโดนทำ
C#m 
ร้ายไม่เห็นว่ามีใค
B 
รสน
 
กัดฟันอ
Amaj7 
ดทน 
 
จนหัวใจกูด้า
G#m 
นชา
 
เรื่องราวหล่อ
C#m 
หลอมจนกูกลายเป็นเหล็
G#m 
กหนา 
 
 
C#m 

 
เป็นเพียง
Amaj7 
มนุษย์บนโลก
G#m 
สีเทา
 
จะ
C#m 
เอาอะไรนักหนาจา
B 
กฉัน
 
โอ้เพื่อน
Amaj7 
เอ๋ยเอาไง
G#m 
ก็เอา
 
แต่สุด
C#m 
ท้ายเป็นเราที่โดนหัก
G#m 
หลัง

 
ท่องโลก
Amaj7 
ใหญ่ 
 
อย่างเดียว
G#m 
ดาย
 
หา
C#m 
ใคร สักคน ไ
B 
ม่มี
Amaj7 
เรื่องเลวร้าย 
 
หลอ
G#m 
มหล่อ
 
ก่อ
C#m 
ตัวจนกูไม่กลัวสิ่
G#m 
งใด

 
ที่ใจ
Amaj7 
ร้ายเพราะว่ามีเห
G#m 
ตุผล
 
ตอนกูโดนทำ
C#m 
ร้ายไม่เห็นว่ามีใค
B 
รสน
 
กัดฟันอ
Amaj7 
ดทน 
 
จนหัวใจกูด้า
G#m 
นชา
 
เรื่องราวหล่อ
C#m 
หลอมจนกูกลายเป็นเหล็
G#m 
กหนา

 
กูจำเป็นต้อง
Amaj7 
ร้ายกาจ 
 
เพราะกูโดนทำ
G#m 
ร้ายก่อน
 
กูหมดความหมายก็
C#m 
ตีจาก 
 
กูเลยยอมหักไม่ย
B 
อมงอ
 
มันมีเหตุและ
Amaj7 
ผลทุกการกระทำ 
 
แต่มีกี่
G#m 
คนที่พร้อมจะฟัง
 
ที่กูไม่
C#m 
พูดไม่ใช่ไม่ช้ำ 
 
พวก
G#m 
กันเขาไม่ทำแบบนั้น

INSTRU | Amaj7 | G#m | C#m | B |
INSTRU | Amaj7 | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | Amaj7 | G#m | C#m | B |
INSTRU | Amaj7 | G#m | C#m | G#m |

Amaj7 
กูไม่ใช่เทวดาสิบนิ้วพนมเอ่ยวาจา
G#m 
ไม่เคยเบียดเบียนใครขอแค่มึงอย่ามาระราน
C#m 
ครั้งเดียวเสี้ยววิที่ฉุนเฉียวเขี้ยวเล็บ
 
และง้าวเงี้ยวพร้อมเลี้ยวเกี่ย
B 
วคอพวกใจหมา

Amaj7 
ฆ่าได้แต่อย่าหยาม 
 
ถามได้แต่อย่าถ่อย
 
ร้อย
G#m 
พ่อพันแม่ 
 
มึงอย่าทำแกล้งว่าคิดน้อย
 
รู้
C#m 
ตัวดีว่าใครดีใครร้าย 
 
บุญคุณต้องท
G#m 
ดแทน
 
แต่แผลเดียวกูจะจำจนตาย
 

Amaj7 
ไม่มีทางให้ย้อนคืน
G#m 
การกระทำไม่หวนกลับ
C#m 
จงเตรียมตัวรอรับกรรม
B 
ตัวคนเดียวไม่เคยหวั่
Amaj7 
นไหว

 
แม้เพียงค
G#m 
รู่เดียว
 
เหนื่อยล้าซีด
C#m 
เซียวไม่นาน
 
ก็
G#m 
หาย 
 
ก็หาย..

 
ที่ใจ
Amaj7 
ร้ายเพราะว่ามีเห
G#m 
ตุผล
 
ตอนกูโดนทำ
C#m 
ร้ายไม่เห็นว่ามีใค
B 
รสน
 
กัดฟันอ
Amaj7 
ดทน 
 
จนหัวใจกูด้า
G#m 
นชา
 
เรื่องราวหล่อ
C#m 
หลอมจนกูกลายเป็นเหล็
G#m 
กหนา

 
กูจำเป็นต้อง
Amaj7 
ร้ายกาจ 
 
เพราะกูโดนทำ
G#m 
ร้ายก่อน
 
หมดความหมายก็
C#m 
ตีจาก 
 
กูเลยยอมหักไม่ย
B 
อมงอ
 
มันมีเหตุและ
Amaj7 
ผลทุกการกระทำ 
 
แต่มีกี่
G#m 
คนที่พร้อมจะฟัง
 
ที่กูไม่
C#m 
พูดไม่ใช่ไม่ช้ำ 
 
พวก
G#m 
กันเขาไม่ทำแบบนั้น

OUTRO | Amaj7 | G#m | C#m | B |
OUTRO | Amaj7 | G#m | C#m | G#m |
OUTRO | Amaj7 | G#m | C#m | B |
OUTRO | Amaj7 | G#m | C#m | G#m | C#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหตุผลที่ใจร้าย


ที่ใจร้ายเพราะว่ามีเหตุผล
ตอนกูโดนทำร้ายไม่เห็นว่ามีใครสน
กัดฟันอดทน จนหัวใจกูด้านชา
เรื่องราวหล่อหลอมจนกูกลายเป็นเหล็กหนา

เป็นเพียงมนุษย์บนโลกสีเทา
จะเอาอะไรนักหนาจากฉัน
โอ้เพื่อนเอ๋ยเอาไงก็เอา
แต่สุดท้ายเป็นเราที่โดนหักหลัง

ท่องโลกใหญ่ อย่างเดียวดาย
หาใคร สักคน ไม่มี
เรื่องเลวร้าย หลอมหล่อ
ก่อตัวจนกูไม่กลัวสิ่งใด

ที่ใจร้ายเพราะว่ามีเหตุผล
ตอนกูโดนทำร้ายไม่เห็นว่ามีใครสน
กัดฟันอดทน จนหัวใจกูด้านชา
เรื่องราวหล่อหลอมจนกูกลายเป็นเหล็กหนา

กูจำเป็นต้องร้ายกาจ เพราะกูโดนทำร้ายก่อน
กูหมดความหมายก็ตีจาก กูเลยยอมหักไม่ยอมงอ
มีเหตุและผลทุกการกระทำ แต่มีกี่คนที่พร้อมจะฟัง
ที่กูไม่พูดไม่ใช่ไม่ช้ำ พวกกันเขาไม่ทำแบบนั้น

( ดนตรี )

กูไม่ใช่เทวดาสิบนิ้วพนมเอ่ยวาจา
ไม่เคยเบียดเบียนใครขอแค่มึงอย่ามาระราน
ครั้งเดียวเสี้ยววิที่ฉุนเฉียวเขี้ยวเล็บ
และง้าวเงี้ยวพร้อมเลี้ยวเกี่ยวคอพวกใจหมา

ฆ่าได้แต่อย่าหยาม ถามได้แต่อย่าถ่อย
ร้อยพ่อพันแม่ มึงอย่าทำแกล้งว่าคิดน้อย
รู้ตัวดีว่าใครดีใครร้าย บุญคุณต้องทดแทน
แต่แผลเดียวกูจะจำจนตาย

ไม่มีทางให้ย้อนคืน
การกระทำไม่หวนกลับ
จงเตรียมตัวรอรับกรรม
ตัวคนเดียวไม่เคยหวั่นไหว

แม้เพียงครู่เดียว
เหนื่อยล้าซีดเซียวไม่นาน
ก็หาย ก็หาย..

ที่ใจร้ายเพราะว่ามีเหตุผล
ตอนกูโดนทำร้ายไม่เห็นว่ามีใครสน
กัดฟันอดทน จนหัวใจกูด้านชา
เรื่องราวหล่อหลอมจนกูกลายเป็นเหล็กหนา

กูจำเป็นต้องร้ายกาจ เพราะกูโดนทำร้ายก่อน
หมดความหมายก็ตีจาก กูเลยยอมหักไม่ยอมงอ
มันมีเหตุและผลทุกการกระทำ แต่มีกี่คนที่พร้อมจะฟัง
ที่กูไม่พูดไม่ใช่ไม่ช้ำ พวกกันเขาไม่ทำแบบนั้น..

มิวสิควิดีโอ เหตุผลที่ใจร้าย เมืองแมน

เพลง เหตุผลที่ใจร้าย
ศิลปิน : เมืองแมน
เนื้อร้อง/ทำนอง/ดนตรี/เรียบเรียง/
: เมืองแมน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend