คอร์ดเพลง เบื่อ – TaitosmitH

  
Text   

คอร์ดเพลง : เบื่อ TaitosmitH

คอร์ดเพลง เบื่อ - TaitosmitH

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TaitosmitH : เบื่อ


INTRO | Am | Am | F G | Am |
INTRO | Am | Am | F | G | Am |

 
มันเบื่อการเ
Am 
มืองเบื่อเรื่องทุกอ
C 
ย่าง
 
เบื่อความแตกต่
F 
างแบ่งข้
G 
างแบ่
Am 
งสี 
 
มันเบื่อคำ
Am 
ลวงเบื่อคน
C 
ฮู้ขี่ 
 
สตอเบอ
F 
รี่.
G 
 
ปลูกแทนยางพ
Am 
ารา

 
มันเบื่อจริง
Am 
จังเบื่อวันรถ
C 
ติด
 
เบื่อเศรฐ
F 
กิจ 
 
โค
G 
วิด 
 
 
Am 
19 
 
มันเบื่อเหลือ
Am 
เกินพักหน่อยได้อะป่
C 
าว
 
เบื่อข่งเบื่อข่
F 
าว.
G 
 
มันมีแต่ข่าวลุ
Am 
งพล

 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทน
 
เพราะคนอย่างเ
G 
ราทำได้แค่
C 
บ่น
 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทำ
 
เพราะเธอและ
G 
ฉันก็แค่คน
C 
จน
 
เบื่อแต่ต้องย
F 
อมเพราะยังไม่พ
G 
ร้อม
 
เพราะยังไม่ก
C 
ล้าก้ม
G/B 
หน้าไป
Am 
ก่อน 
 
บ้านก็ต้องผ่
F 
อน 
 
รถก็ต้องผ่
G 
อน
 
งั้นยอมโด
C 
ยดี..

 
เมื่อไหร่จะ
Am 
ดังอย่างทรีแมนด
C 
าวน์
 
อยากมีส
F 
าวๆ 
 
มาเ
G 
กาะเ
Am 
วที
 
เมื่อไหร่จะโ
Am 
ดนอย่างเบริดทิ
C 
ลลี่
 
เมื่อไหร่จ
F 
ะมี.
G 
 
แล้วเมื่อไหร่จะ
Am 
รวย

 
ยอมทำเพื่อเธอทุก
Am 
ทาง
 
ยินดีกับเธอทุกท
C 
าง
 
เพื่อเธอจะยอมทุกอ
F 
ย่าง
 
โปรดเห็น
G 
ใจฉันบ้
C 
าง 

INSTRU | Am | C | F G | Am |
INSTRU | Am | C | FG | Am |
INSTRU | Am | C | FG | Am |
INSTRU | Am | C | F | G | Am |

 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทน
 
เพราะคนอย่างเ
G 
ราทำได้แค่
C 
บ่น
 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทำ
 
เพราะเธอและ
G 
ฉันก็แค่คน
C 
จน
 
เบื่อแต่ต้องย
F 
อมเพราะยังไม่พ
G 
ร้อม
 
เพราะยังไม่ก
C 
ล้าก้ม
G/B 
หน้าไป
Am 
ก่อน 
 
บ้านก็ต้องผ่
F 
อน 
 
รถก็ต้องผ่
G 
อน
 
งั้นยอมโด
C 
ยดี..

 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทน
 
เพราะคนอย่างเ
G 
ราทำได้แค่
C 
บ่น
 
เบื่อแต่ต้อง
F 
ทำ
 
เพราะเธอและ
G 
ฉันก็แค่คน
C 
จน
 
เบื่อแต่ต้องย
F 
อมเพราะยังไม่พ
G 
ร้อม
 
เพราะยังไม่ก
C 
ล้าก้ม
G/B 
หน้าไป
Am 
ก่อน 
 
บ้านก็ต้องผ่
F 
อน 
 
รถก็ต้องผ่
G 
อน
 
งั้นยอมโด
C 
ยดี..

 
บ้านก็ต้องผ่
F 
อน 
 
รถก็ต้องผ่
G 
อน
 
งั้นยอมโดยดี..
 

OUTRO | Am | Am | Am | Am |


มันเบื่อการเมืองเบื่อเรื่องทุกอย่าง
เบื่อความแตกต่างแบ่งข้างแบ่งสี 
มันเบื่อคำลวงเบื่อคนฮู้ขี่ 
สตอเบอรี่.. ปลูกแทนยางพารา

มันเบื่อจริงจังเบื่อวันรถติด
เบื่อเศรฐกิจ โควิด 19 
มันเบื่อเหลือเกินพักหน่อยได้อะป่าว
เบื่อข่งเบื่อข่าว.. มันมีแต่ข่าวลุงพล

เบื่อแต่ต้องทน
เพราะคนอย่างเราทำได้แค่บ่น
เบื่อแต่ต้องทำ
เพราะเธอและฉันก็แค่คนจน
เบื่อแต่ต้องยอมเพราะยังไม่พร้อม
เพราะยังไม่กล้าก้มหน้าไปก่อน 
บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน
งั้นยอมโดยดี..

เมื่อไหร่จะดังอย่างทรีแมนดาวน์
อยากมีสาวๆ มาเกาะเวที
เมื่อไหร่จะโดนอย่างเบริดทิลลี่
เมื่อไหร่จะมี.. แล้วเมื่อไหร่จะรวย

ยอมทำเพื่อเธอทุกทาง
ยินดีกับเธอทุกทาง
เพื่อเธอจะยอมทุกอย่าง
โปรดเห็นใจฉันบ้าง 

( ดนตรี )

เบื่อแต่ต้องทน
เพราะคนอย่างเราทำได้แค่บ่น
เบื่อแต่ต้องทำ
เพราะเธอและฉันก็แค่คนจน
เบื่อแต่ต้องยอมเพราะยังไม่พร้อม
เพราะยังไม่กล้าก้มหน้าไปก่อน 
บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน
งั้นยอมโดยดี..

เบื่อแต่ต้องทน
เพราะคนอย่างเราทำได้แค่บ่น
เบื่อแต่ต้องทำ
เพราะเธอและฉันก็แค่คนจน
เบื่อแต่ต้องยอมเพราะยังไม่พร้อม
เพราะยังไม่กล้าก้มหน้าไปก่อน 
บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน
งั้นยอมโดยดี..

บ้านก็ต้องผ่อน รถก็ต้องผ่อน
งั้นยอมโดยดี..

มิวสิควิดีโอ เบื่อ TaitosmitH

เพลง เบื่อ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
เรียบเรียง: TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 091-1041614
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend