หน้าแรก » Clash » คอร์ดเพลง วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง – CLASH (แคลช) feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง – CLASH (แคลช) feat. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Cm7 | F | Bbmaj7 | Gm7 | ( 2 Times )

Cm7 
  ก็ภาวนาว่าจะมีใครให้กอด
  พอเจอทีไรก็มีแต่คนมาหลอก
Bbmaj7 
  พอมาวันนึงก็ต้องเสียใจ
Gm7 
  และต้องเป็นผมที่โดนทิ้งไป
 

Cm7 
  มันเป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้
  ความรักไม่เคยจะดีตลอด
Bbmaj7 
  ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Gm7 
  มีแต่ความเหงาและเศร้าใ
Eb 
จเจ็บ
 
  ให้ผมทำอย่า
Ebm 
งไร

 
ที่ผ่านเคย
Cm7 
เจ็บสักเท่าไร
 
ที่ผ่านเคยป
วดเพราะรักใคร
 
อยากให้น้องจง
Bbmaj7 
ทำใจ
 
ในเรื่องราวการจา
Gm7 
กลา
 
เพราะพี่เคย
Cm7 
ผ่านชีวิตมา
 
ท้อและเห
นื่อยจมน้ำตา
 
อย่าไปเสีย
Bbmaj7 
เวลา
 
ให้เรื่องราวมันผ่า
Gm7 
นไป
 
อย่าลืมรักตัวเอง..
 

INSTRU | Cm7 | F | Bbmaj7 | Gm7 |

Cm7 
  เคยเตือนตัวเองว่าเรานะควรจะโสด
  ในมุมใครใครเราคงไม่มีประโยชน์
Bbmaj7 
  ยังคงกังวลกลัวต้องเสียใจ
Gm7 
  กลายเป็นมนุษย์ที่มันไร้ใจ
 

Cm7 
  หมดแรงในการดำเนินชีวิต
  หนักใจก็ไม่มีใครให้บอก
Bbmaj7 
  ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Gm7 
  มีแต่ความเหงาและเศร้าใ
Eb 
จเจ็บ
 
  ให้ผมทำอย่า
Ebm 
งไร

 
ที่ผ่านเคย
Cm7 
เจ็บสักเท่าไร
 
ที่ผ่านเคยป
วดเพราะรักใคร
 
อยากให้น้องจง
Bbmaj7 
ทำใจ
 
ในเรื่องราวการจา
Gm7 
กลา
 
เพราะพี่เคย
Cm7 
ผ่านชีวิตมา
 
ท้อและเห
นื่อยจมน้ำตา
 
อย่าไปเสีย
Bbmaj7 
เวลา
 
ให้เรื่องราวมันผ่า
Gm7 
นไป
 
อย่าลืมรักตัวเอง..
 

INSTRU | Cm7 | F | Bbmaj7 | Gm7 | ( 2 Times )

 
ที่ผ่านเคย
Cm7 
เจ็บมาเท่าไหร่
 
ที่ผ่านเคยป
วดเพราะรักใคร
 
ต่อจากนี้จะ
Bbmaj7 
ทำใจ
 
ในเรื่องราวการจา
Gm7 
กลา
 
ที่ผมเคย
Cm7 
ผ่านชีวิตมา
 
ทั้งท้อและเห
นื่อยจมน้ำตา
 
จะไม่ย้อน
Bbmaj7 
เวลา
 
ให้เรื่องราวมันผ่า
Gm7 
นไป
 
จะไม่ลืมรักตัวเอง..
 

OUTRO | Cm7 | F | Bbmaj7 | Gm7 | ( 3 Times )
OUTRO (จะไม่ลืมรักตัวเอง..)


ก็ภาวนาว่าจะมีใครให้กอด
พอเจอทีไรก็มีแต่คนมาหลอก
พอมาวันนึงก็ต้องเสียใจ
และต้องเป็นผมที่โดนทิ้งไป

มันเป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้
ความรักไม่เคยจะดีตลอด
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจเจ็บ
ให้ผมทำอย่างไร

ที่ผ่านเคยเจ็บสักเท่าไร
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
อยากให้น้องจงทำใจ
ในเรื่องราวการจากลา
เพราะพี่เคยผ่านชีวิตมา
ท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
อย่าไปเสียเวลา
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
อย่าลืมรักตัวเอง

( ดนตรี )

เคยเตือนตัวเองว่าเรานะควรจะโสด
ในมุมใครใครเราคงไม่มีประโยชน์
ยังคงกังวลกลัวต้องเสียใจ
กลายเป็นมนุษย์ที่มันไร้ใจ

หมดแรงในการดำเนินชีวิต
หนักใจก็ไม่มีใครให้บอก
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจเจ็บ
ให้ผมทำอย่างไร

ที่ผ่านเคยเจ็บสักเท่าไร
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
อยากให้น้องจงทำใจ
ในเรื่องราวการจากลา
เพราะพี่เคยผ่านชีวิตมา
ท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
อย่าไปเสียเวลา
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
อย่าลืมรักตัวเอง

( ดนตรี )

ที่ผ่านเคยเจ็บมาเท่าไหร่
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
ต่อจากนี้จะทำใจ
ในเรื่องราวการจากลา
ที่ผมเคยผ่านชีวิตมา
ทั้งท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
จะไม่ย้อนเวลา
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
จะไม่ลืมรักตัวเอง..


รูปภาพคอร์ด วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง - CLASH (แคลช)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง (คอร์ด)

Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ
 โฆษณา