คอร์ดเพลง หลงทาง – CLASH (แคลช)

  
Text   

คอร์ดเพลง : หลงทาง CLASH

คอร์ดเพลง หลงทาง - CLASH

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : LOUDNESS

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หลงทาง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | Am | Fmaj7 | Dm7 G |

C 
  เหมือนโลกหยุด
Am 
หมุน
 
  ทุก ๆ อย่างช่างเ
Fmaj7 
งียบงัน
 
  เมื่อเธอ
Dm7 
นั้นเดินจา
G 
กไป

C 
  แล้วนาที
Am 
นั้น
 
  ฉันจึงจะได้
Fmaj7 
เข้าใจ
 
  ว่าชี
Dm7 
วิตฉันไม่เห
G 
มือนเดิม

Am 
  คำว่า
AmM7 
รัก 
 
ที่ฉัน
Am7 
เคยมี
 
  
Am6 
ชีวิตฉันที่
Fmaj7 
เคยดี
 
  ต่อจา
Dm7 
กนี้ 
 
ไม่
G 
มีแล้ว

C 
ฉันหลง
G/B 
ทางบนโลกใ
Am 
บนี้
 
G 
ลกที่มีแต่
Fmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Dm7 
ฉันไม่เข้
G 
าใจ
 
ไม่
C 
รู้ 
 
ฉันต้
G/B 
องเดินไปทา
Am 
งไหน
 
G 
มื่อไม่มีทางสา
Fmaj7 
ยใด
 
พาชี
Fm 
วิตฉันกลับ
G 
ไป 
 
พบเธอ..

INSTRU | C | Am | Fmaj7 | Dm7 G |

C 
  สายตาคู่
Am 
นั้น
 
  โลกที่เราเคย
Fmaj7 
รักกัน
 
  อ้อมกอดที่
Dm7 
ฉันต้องเสี
G 
ยไป

C 
  เธอบอกได้
Am 
ไหม
 
  ว่าฉันต้องทำ
Fmaj7 
เช่นไร
 
  กับชี
Dm7 
วิตที่ไม่เหมือ
G 
นเดิม

Am 
  คำว่า
AmM7 
รัก 
 
ที่ฉัน
Am7 
เคยมี
 
  
Am6 
ชีวิตฉันที่
Fmaj7 
เคยดี
 
  ต่อจา
Dm7 
กนี้ 
 
ไม่
G 
มีแล้ว

C 
ฉันหลง
G/B 
ทางบนโลกใ
Am 
บนี้
 
G 
ลกที่มีแต่
Fmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Dm7 
ฉันไม่เข้
G 
าใจ
 
ไม่
C 
รู้ 
 
ฉันต้
G/B 
องเดินไปทา
Am 
งไหน
 
G 
มื่อไม่มีทางสา
Fmaj7 
ยใด
 
พาชี
Fm 
วิตฉันกลับ
G 
ไป 
 
พบเธอ..

INSTRU | C | G |
INSTRU | D A/C# | Bm | Gmaj7 | Em A |
INSTRU | D A/C# | Bm | Gmaj7 | Em A |

D 
ฉันหลง
A/C# 
ทางบนโลกใ
Bm 
บนี้
 
A 
ลกที่มีแต่
Gmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Em 
ฉัน 
 
ไม่เข้
A 
าใจ
 
ไม่
D 
รู้ฉันต้
A/C# 
องเดินไปทา
Bm 
งไหน
 
A 
มื่อไม่มีทางส
Gmaj7 
ายใด
 
พาชี
Gm 
วิตฉันกลับ
A 
ไป.. 
 
พบเธอ..

OUTRO | D |


เหมือนโลกหยุดหมุน
ทุก ๆ อย่างช่างเงียบงัน
เมื่อเธอนั้นเดินจากไป

แล้วนาทีนั้น
ฉันจึงจะได้เข้าใจ
ว่าชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม

คำว่ารัก ที่ฉันเคยมี
ชีวิตฉันที่เคยดี
ต่อจากนี้ ไม่มีแล้ว

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉันไม่เข้าใจ
ไม่รู้ ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป พบเธอ..

( ดนตรี )

สายตาคู่นั้น
โลกที่เราเคยรักกัน
อ้อมกอดที่ฉันต้องเสียไป

เธอบอกได้ไหม
ว่าฉันต้องทำเช่นไร
กับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

คำว่ารัก ที่ฉันเคยมี
ชีวิตฉันที่เคยดี
ต่อจากนี้ ไม่มีแล้ว

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉันไม่เข้าใจ
ไม่รู้ ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป พบเธอ..

( ดนตรี )

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉัน ไม่เข้าใจ
ไม่รู้ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป.. พบเธอ..


รูปภาพคอร์ด หลงทาง – CLASH

คอร์ดเพลง หลงทาง - CLASH

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หลงทาง (คอร์ด)

Melody : ตวัน ชวลิตธํารง
Lyric : ตวัน ชวลิตธํารง
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend