หน้าแรก » Clash » คอร์ดเพลง หลงทาง – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง หลงทาง – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง : หลงทาง CLASH

คอร์ดเพลง หลงทาง - CLASH

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : LOUDNESS

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หลงทาง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | Am | Fmaj7 | Dm7 G |

  เหมือนโลกหยุด
Am 
หมุน
 
  ทุก ๆ อย่างช่างเ
Fmaj7 
งียบงัน
 
  เมื่อเธอ
Dm7 
นั้นเดินจา
กไป

  แล้วนาที
Am 
นั้น
 
  ฉันจึงจะได้
Fmaj7 
เข้าใจ
 
  ว่าชี
Dm7 
วิตฉันไม่เห
มือนเดิม

Am 
  คำว่า
AmM7 
รัก 
 
ที่ฉัน
Am7 
เคยมี
 
  
Am6 
ชีวิตฉันที่
Fmaj7 
เคยดี
 
  ต่อจา
Dm7 
กนี้ 
 
ไม่
มีแล้ว

ฉันหลง
G/B 
ทางบนโลกใ
Am 
บนี้
 
ลกที่มีแต่
Fmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Dm7 
ฉันไม่เข้
าใจ
 
ไม่
รู้ 
 
ฉันต้
G/B 
องเดินไปทา
Am 
งไหน
 
มื่อไม่มีทางสา
Fmaj7 
ยใด
 
พาชี
Fm 
วิตฉันกลับ
ไป 
 
พบเธอ..

INSTRU | C | Am | Fmaj7 | Dm7 G |

  สายตาคู่
Am 
นั้น
 
  โลกที่เราเคย
Fmaj7 
รักกัน
 
  อ้อมกอดที่
Dm7 
ฉันต้องเสี
ยไป

  เธอบอกได้
Am 
ไหม
 
  ว่าฉันต้องทำ
Fmaj7 
เช่นไร
 
  กับชี
Dm7 
วิตที่ไม่เหมือ
นเดิม

Am 
  คำว่า
AmM7 
รัก 
 
ที่ฉัน
Am7 
เคยมี
 
  
Am6 
ชีวิตฉันที่
Fmaj7 
เคยดี
 
  ต่อจา
Dm7 
กนี้ 
 
ไม่
มีแล้ว

ฉันหลง
G/B 
ทางบนโลกใ
Am 
บนี้
 
ลกที่มีแต่
Fmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Dm7 
ฉันไม่เข้
าใจ
 
ไม่
รู้ 
 
ฉันต้
G/B 
องเดินไปทา
Am 
งไหน
 
มื่อไม่มีทางสา
Fmaj7 
ยใด
 
พาชี
Fm 
วิตฉันกลับ
ไป 
 
พบเธอ..

INSTRU | C | G |
INSTRU | D A/C# | Bm | Gmaj7 | Em A |
INSTRU | D A/C# | Bm | Gmaj7 | Em A |

ฉันหลง
A/C# 
ทางบนโลกใ
Bm 
บนี้
 
ลกที่มีแต่
Gmaj7 
น้ำตา
 
โลกที่
Em 
ฉัน 
 
ไม่เข้
าใจ
 
ไม่
รู้ฉันต้
A/C# 
องเดินไปทา
Bm 
งไหน
 
มื่อไม่มีทางส
Gmaj7 
ายใด
 
พาชี
Gm 
วิตฉันกลับ
ไป.. 
 
พบเธอ..

OUTRO | D |


เหมือนโลกหยุดหมุน
ทุก ๆ อย่างช่างเงียบงัน
เมื่อเธอนั้นเดินจากไป

แล้วนาทีนั้น
ฉันจึงจะได้เข้าใจ
ว่าชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม

คำว่ารัก ที่ฉันเคยมี
ชีวิตฉันที่เคยดี
ต่อจากนี้ ไม่มีแล้ว

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉันไม่เข้าใจ
ไม่รู้ ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป พบเธอ..

( ดนตรี )

สายตาคู่นั้น
โลกที่เราเคยรักกัน
อ้อมกอดที่ฉันต้องเสียไป

เธอบอกได้ไหม
ว่าฉันต้องทำเช่นไร
กับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

คำว่ารัก ที่ฉันเคยมี
ชีวิตฉันที่เคยดี
ต่อจากนี้ ไม่มีแล้ว

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉันไม่เข้าใจ
ไม่รู้ ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป พบเธอ..

( ดนตรี )

ฉันหลงทางบนโลกใบนี้
โลกที่มีแต่น้ำตา
โลกที่ฉัน ไม่เข้าใจ
ไม่รู้ฉันต้องเดินไปทางไหน
เมื่อไม่มีทางสายใด
พาชีวิตฉันกลับไป.. พบเธอ..


รูปภาพคอร์ด หลงทาง – CLASH

คอร์ดเพลง หลงทาง - CLASH

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หลงทาง (คอร์ด)

Melody : ตวัน ชวลิตธํารง
Lyric : ตวัน ชวลิตธํารง
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :