หน้าแรก » Clash » คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก – CLASH (แคลช) feat. จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก – CLASH (แคลช) feat. จุลโหฬาร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | A | E | A |

  โลกมีสองด้านอยู่แ
ล้วเธอว่ามันจริงไหม
  มีขาวมีดำ 
 
มีร้า
ยดี 
  อยู่ที่จะมองมุมไ
หนก็ตามแต่ใจนะ
  จะร้ายก็ร้ายดี
ก็ดี 

  พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่ง
ไปบนทางเท้า
  แม่เขาอาจจะไม่ส
บาย
  ฝนตกรถติดแต่ถ้า
คิดในแง่ดี
  ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้น
ไม้ 

G#m 
  แล้วเธอละ
C#m 
มองฉันยังไง
G#m 
  มีดีบ้าง
C#m 
ไหมเธอ
G#m 
  ฉันอาจจะ
C#m 
ดูไม่เหมือนใคร
 
  แต่ไ
ม่เคยคิดร้ายเลยกับเ
ธอ

  ในนามแห่งควา
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
  แต่ในนามแห่งความ
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
พ้ใคร
 
  ก็แค่
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไหน
 

INSTRU | E | A | E | A |

C#m 
  หลากวิธีร้อยเส้นท
างที่ต้องเดิน
C#m 
  ชีวิตดำเนินต่างกัน
ไป
C#m 
  สุดแท้แต่ตาใครว่ 
 
 
าดีอาจผิวเผินไป
C#m 
  อยากให้ลองมองข้าง
ใน

G#m 
  แล้วเธอละ
C#m 
มองฉันยังไง
G#m 
  มีดีบ้าง
C#m 
ไหมเธอ
G#m 
  ฉันอาจจะ
C#m 
ดูไม่เหมือนใคร
 
  แต่ไ
ม่เคยคิดร้ายเลยกับเ
ธอ

  ในนามแห่งควา
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
  แต่ในนามแห่งความ
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
พ้ใคร
 
  ก็แค่
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไหน
 

INSTRU | E | A | C#m | B |
INSTRU | C#m | B | A | G#m |
INSTRU | C#m | B | A | B |

  ในนามแห่งควา
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
  แต่ในนามแห่งความ
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
พ้ใคร
 
  ก็แค่
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไ
หน…


โลกมีสองด้านอยู่แล้วเธอว่ามันจริงไหม
มีขาวมีดำ มีร้ายดี 
อยู่ที่จะมองมุมไหนก็ตามแต่ใจนะ
จะร้ายก็ร้ายดีก็ดี 

พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปบนทางเท้า
แม่เขาอาจจะไม่สบาย
ฝนตกรถติดแต่ถ้าคิดในแง่ดี
ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้นไม้ 

แล้วเธอละมองฉันยังไง
มีดีบ้างไหมเธอ
ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร
แต่ไม่เคยคิดร้ายเลยกับเธอ

ในนามแห่งความดี
ฉันอาจบ่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความฮัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน

( ดนตรี )

หลากวิธีร้อยเส้นทางที่ต้องเดิน
ชีวิตดำเนินต่างกันไป
สุดแท้แต่ตาใครว่าดี อาจผิวเผินไป
อยากให้ลองมองข้างใน

แล้วเธอละมองฉันยังไง
มีดีบ้างไหมเธอ
ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร
แต่ไม่เคยคิดร้ายเลยกับเธอ

ในนามแห่งความดี 
ฉันอาจไม่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความรัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน

( ดนตรี )

ในนามแห่งความดี
ฉันอาจไม่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความรัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน


รูปภาพคอร์ด ในนามแห่งความรัก – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก - CLASH (แคลช) feat. จุลโหฬาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ในนามแห่งความรัก (คอร์ด)

Melody : กมลศักดิ์ สุนทานนท์,ปิติ ลิ้มเจริญ
Lyric : กมลศักดิ์ สุนทานนท์,ปิติ ลิ้มเจริญ
Arrange : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ,สุกฤษ ศรีเปารยะ,จุลโหฬาร
 โฆษณา