คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก – CLASH (แคลช) feat. จุลโหฬาร

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | A | E | A |

E 
  โลกมีสองด้านอยู่แ
A 
ล้วเธอว่ามันจริงไหม
E 
  มีขาวมีดำ 
 
มีร้า
A 
ยดี 
E 
  อยู่ที่จะมองมุมไ
A 
หนก็ตามแต่ใจนะ
E 
  จะร้ายก็ร้ายดี
A 
ก็ดี 

E 
  พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่ง
A 
ไปบนทางเท้า
E 
  แม่เขาอาจจะไม่ส
A 
บาย
E 
  ฝนตกรถติดแต่ถ้า
A 
คิดในแง่ดี
E 
  ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้น
A 
ไม้ 

G#m 
  แล้วเธอละ
C#m 
มองฉันยังไง
G#m 
  มีดีบ้าง
C#m 
ไหมเธอ
G#m 
  ฉันอาจจะ
C#m 
ดูไม่เหมือนใคร
 
  แต่ไ
A 
ม่เคยคิดร้ายเลยกับเ
B 
ธอ

E 
  ในนามแห่งควา
B 
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
E 
  แต่ในนามแห่งความ
B 
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
B 
พ้ใคร
 
  ก็แค่
A 
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
B 
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไหน
 

INSTRU | E | A | E | A |

C#m 
  หลากวิธีร้อยเส้นท
A 
างที่ต้องเดิน
C#m 
  ชีวิตดำเนินต่างกัน
A 
ไป
C#m 
  สุดแท้แต่ตาใครว่ 
 
 
A 
าดีอาจผิวเผินไป
C#m 
  อยากให้ลองมองข้าง
A 
ใน

G#m 
  แล้วเธอละ
C#m 
มองฉันยังไง
G#m 
  มีดีบ้าง
C#m 
ไหมเธอ
G#m 
  ฉันอาจจะ
C#m 
ดูไม่เหมือนใคร
 
  แต่ไ
A 
ม่เคยคิดร้ายเลยกับเ
B 
ธอ

E 
  ในนามแห่งควา
B 
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
E 
  แต่ในนามแห่งความ
B 
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
B 
พ้ใคร
 
  ก็แค่
A 
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
B 
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไหน
 

INSTRU | E | A | C#m | B |
INSTRU | C#m | B | A | G#m |
INSTRU | C#m | B | A | B |

E 
  ในนามแห่งควา
B 
มดี
C#m 
  ฉันอาจบ่มีตั
G#m 
วตน
E 
  แต่ในนามแห่งความ
B 
ฮัก
C#m 
  ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แ
B 
พ้ใคร
 
  ก็แค่
A 
คนธรรมดา 
 
ที่มีทั้งร้
B 
ายและดี
 
  อยู่ที่จะมองมุมไ
E 
หน…


โลกมีสองด้านอยู่แล้วเธอว่ามันจริงไหม
มีขาวมีดำ มีร้ายดี 
อยู่ที่จะมองมุมไหนก็ตามแต่ใจนะ
จะร้ายก็ร้ายดีก็ดี 

พี่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปบนทางเท้า
แม่เขาอาจจะไม่สบาย
ฝนตกรถติดแต่ถ้าคิดในแง่ดี
ไม่เปลืองค่าน้ำรดต้นไม้ 

แล้วเธอละมองฉันยังไง
มีดีบ้างไหมเธอ
ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร
แต่ไม่เคยคิดร้ายเลยกับเธอ

ในนามแห่งความดี
ฉันอาจบ่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความฮัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน

( ดนตรี )

หลากวิธีร้อยเส้นทางที่ต้องเดิน
ชีวิตดำเนินต่างกันไป
สุดแท้แต่ตาใครว่าดี อาจผิวเผินไป
อยากให้ลองมองข้างใน

แล้วเธอละมองฉันยังไง
มีดีบ้างไหมเธอ
ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใคร
แต่ไม่เคยคิดร้ายเลยกับเธอ

ในนามแห่งความดี 
ฉันอาจไม่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความรัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน

( ดนตรี )

ในนามแห่งความดี
ฉันอาจไม่มีตัวตน
แต่ในนามแห่งความรัก
ฉันคือหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใคร
ก็แค่คนธรรมดา ที่มีทั้งร้ายและดี
อยู่ที่จะมองมุมไหน


รูปภาพคอร์ด ในนามแห่งความรัก – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง ในนามแห่งความรัก - CLASH (แคลช) feat. จุลโหฬาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ในนามแห่งความรัก (คอร์ด)

Melody : กมลศักดิ์ สุนทานนท์,ปิติ ลิ้มเจริญ
Lyric : กมลศักดิ์ สุนทานนท์,ปิติ ลิ้มเจริญ
Arrange : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ,สุกฤษ ศรีเปารยะ,จุลโหฬาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend