หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทุกยาม – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

INTRO | A | A7 | D | Bm | E | F#m | D | E | E |

 
ที่
รัก
A7 
  เธอรู้ฉันมั่น
คง
Bm 
 
รักด้วยเหตุ
ผล 
 
 
F#m 
 
เธออยู่ในอา
รมณ์ 
 
ของ
ฉัน 
 
ทุกยาม

 
ที่
รัก
A7 
  เธอฝันถึงเรื่อง
ใด
Bm 
 
จะปืนไปเก็บ
ไว้ 
 
 
F#m 
 
มาทูนหัวให้เ
ธอเส
มอ 
 
ทุกยาม

ที่รัก 
 
 
A7 
  ร้องไห้เพราะเหตุ
ใด
Bm 
 
เขาไม่สน
ใจ 
 
 
F#m 
 
ในรักที่เธอให้
ให้เ
ขา 
 
ทุกยาม

INSTRU | Bm | D | E |

 
*  
F#m 
  เธอร้องแทบขาดใ
จ 
 
 
F#m 
  โศกใดปาน
นี้ 
 
 
Bm 
F#m 
  ฉันร้องแทบขาดใ
จ 
 
 
F#m 
  โศกใดป
านนี้
F#m 
  รู้ก็รู้อยู่
ว่าเธอไม่รักฉัน
 
เขาไม่รักเ
ธอ 
 
เธอยังรักเ
ขา
 
ฉันรักเธอ (
รักเธอ) 
 
 
ทุกยาม 
 
(ที่
รัก)

INSTRU | A | A7 | D | Bm | E | Bm | D | F#m | D |

( * )

เนื้อเพลง
ที่รัก เธอรู้ฉันมั่นคง
รักด้วยเหตุผล
เธออยู่ในอารมณ์ ของฉัน ทุกยาม

ที่รัก เธอฝันถึงเรื่องใด
จะปืนไปเก็บไว้
มาทูนหัวให้เธอ เสมอ ทุกยาม

ที่รัก ร้องไห้เพราะเหตุใด
เขาไม่สนใจ
ในรักที่เธอให้ ให้เขา ทุกยาม

( ดนตรี )

* เธอร้องแทบขาดใจ โศกใดปานนี้
ฉันร้องแทบขาดใจ โศกใดปานนี้
รู้ก็รู้อยู่ ว่าเธอไม่รักฉัน
เขาไม่รักเธอ เธอยังรักเขา
ฉันรักเธอ (รักเธอ) ทุกยาม (ที่รัก)

( ดนตรี )

( * )
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :