คอร์ดเพลง คิดถึง – พงษ์สิทธิ์ คําภีร์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คิดถึง – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

INTRO | D | D | Bm | Bm | A | A | G | G |

 
เสียงค
D 
ลื่นซัดสาด 
 
มองเห็นไกลสุด
Bm 
ขอบฟ้า
 
มีทะเลทุกเว
A 
ลา 
 
แต่บางทีไม่
G 
มีเธอ
 
คลื่น
D 
ซัดหาฝั่ง 
 
เหมือนใจร่ำคร่ำค
Bm 
รวญหา
 
จากกันไปตามเ
A 
วลา 
 
จากกันให้เธอ
G 
สุขใจ

 
* แต่
D 
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร  
Bm 
ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ
 
เพราะ
A 
รักจริงจริง รักคือการให้ ฉัน
G 
ให้เ
D 
ธอ

 
** จะ
G 
มีใครบ้างหนอ 
 
ที่
A 
พอเห็นใจ
 
ความ
D 
รักสับสนใน
Em 
ใจเส
Bm 
มอ
G 
ถึงคร่ำครวญหา 
 
กลับ
A 
มาเหมือนเคย
 
แต่
D 
พอเจอเธอต้อง
Em 
ยิ้ม 
 
สุข
Bm 
ใจ
Dm 
ขอเพียงแต่ให้เธอส
A 
บาย 
 
เท่านั้นก็
D 
พอ

INSTRU | D | D | Bm | Bm | A | A | G | G |
INSTRU | D | D | Bm | Bm | A | A | G | G |

( *, ** )

 
ฉัน
D 
คิดถึงเธอ 
 
ไม่อาจบอกกับใค
Bm 
รเขา
 
อยู่กับใจของ
A 
ตัวเรา 
 
อยู่ในความคำ
G 
นึงผู้เดียว
 
ฉัน
D 
คิดถึงเธอ

เนื้อเพลง
เสียงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า
มีทะเลทุกเวลา แต่บางทีไม่มีเธอ
คลื่นซัดหาฝั่ง เหมือนใจร่ำคร่ำครวญหา
จากกันไปตามเวลา จากกันให้เธอสุขใจ

* แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ
เพราะรักจริงจริง รักคือการให้ ฉันให้เธอ

** จะมีใครบ้างหนอ ที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
ถึงคร่ำครวญหา กลับมาเหมือนเคย
แต่พอเจอเธอต้องยิ้ม สุขใจ
ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย เท่านั้นก็พอ

ดนตรี

( *, ** )

ฉันคิดถึงเธอ ไม่อาจบอกกับใครเขา
อยู่กับใจของตัวเรา อยู่ในความคำนึงผู้เดียว
ฉันคิดถึงเธอ
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
2 votes
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน