หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | G |

 
สียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเ
Em 
สียง
คนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้ง
Em 
เขา
 
แสวงห
าหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง
 
เผชิญโช
ผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง

 
* เพราะยังเป็น
Em 
หนุ่ม
 
จะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไห
 
จึงต้อง
Em 
ไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา
 
หาทางให้ได้
ดี
 
ในดวง
ตามีแต่ความหวัง
 
ทุกทุกคนต่างมีค
Em 
วามหวัง
 
จึงมีความห
วังเต็มคันรถไฟ 
 
หัวใจเบ่งบ
าน

 
** เมื่
อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลาย
Em 
ทาง
 
ชีวิ
ตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยค
Em 
วามหมาย
 
แสวง
หาหนทางอยากไป ไป ไปให้
Em 
ถึง
 
เผชิญโ
ชคผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง
เอ้า เล็กบาวโซโล่ นี่แนะ

INSTRU | G | G | Em | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C | G | Em | Em | C | D | G | G |

( * , **)

เอ้าเสือเล็ก คาราบาว ถอย

OUTRO | G | G | Em | Em | ( Fade Out )

เนื้อเพลง
เสียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียง
คนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขา
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

* เพราะยังเป็นหนุ่ม
จะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา
หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง
ทุกทุกคนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

** เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง
เอ้า เล็กบาวโซโล่ นี่แนะ

ดนตรี

( ซ้ำ * , ** )

เอ้าเสือเล็ก คาราบาว ถอย
คอร์ด นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา