คอร์ดเพลง มือปืน – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดทั้งหมด : Dm,F,Gm,Bb,C


INTRO | Dm | F | Gm | Bb C |
INTRO | Dm | F | Gm | Bb C |

 
  ฟางเส้นสุด
Dm 
ท้าย
 
  ตอนตะ
F 
วันบ่ายคล้อยลงมา
Gm 
  นายสั่งให้ลงมือฆ่า
Bb 
.. 
 
เด็กตาดำ
C 
 
  ศรัทธาส
Dm 
ลาย

 
  ความเป็นต
F 
ายไล่เรียงเป็นฉาก
Gm 
  จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยว
Bb 
ไกปืน
 
  เหยียบศพข้
C 
ามไปคว้าเอาเ
Dm 
งิน

 
  ข้ามความ
F 
จนที่ฉันหนีหน้า
Gm 
  ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา 
 
 
 
 
  ตี
Bb 
รันฟันแทงแกร่งก
C 
ล้าหนุ่มกระ
Dm 
ทง

 
  ไม่เคย
F 
ลี้หนีใจผู้ใด
Gm 
  แรงมาเราก็แรงไป 
 
 
 
 
  กัดแ
Bb 
ก่งแย่งชิงก้อนเ
C 
งิน 
 
จนพบ
Dm 
กับนาย
 
  ผู้มากห
F 
ลายด้วยบารมีเงิน
Gm 
  ยิ่งใหญ่คับเมือง 
 
ทุกคนต้อง
Bb 
ก้มหัวมือกุม
C 
ต่ำ

 
* ฝากตัวรับ
Dm 
ใช้นาย 
 
เป่าหัวผู้ขวางทางเ
F 
ดินนาย
 
  ส่งไปสู่ค
Gm 
วามตาย 
 
ชื่อเ
Bb 
สียงของฉันเลื่อง
Dm 
ลือ
 
  ศพแรกผ่า
Dm 
นไป 
 
ศพสองศพสามค่
F 
อยๆ 
 
ผ่านไป
 
  หลงผิดคิดภาค
Gm 
ภูมิใจ 
 
ก่อนเ
Bb 
ดินมา
C 
ถึงวัน
Dm 
นี้

INSTRU | Dm | F | Gm | Bb C | ( 2 Times ) | C |
INSTRU | Dm | F | Gm | Bb C |

 
  เด็กโชค
Dm 
ร้าย 
 
เขาเห็นน
F 
ายซื้อขายกัญชา
Gm 
  นายมองแล้วส่งสายตา 
 
ฉันผ
Bb 
วาใจตกลง
C 
ตีน
 
  ไป
Dm 
ตายเสียเถิด 
 
หัน
F 
ปืนเข้าหาหัวนาย
Gm 
  เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ 
 
ได้กลิ่น
Bb 
ไอของความดีง
C 
าม

 
* ฝากตัวรับ
Dm 
ใช้นาย 
 
เป่าหัวผู้ขวางทางเ
F 
ดินนาย
 
  ส่งไปสู่ค
Gm 
วามตาย 
 
ชื่อเ
Bb 
สียงของฉันเลื่อง
Dm 
ลือ
 
  ศพแรกผ่า
Dm 
นไป 
 
ศพสองศพสามค่
F 
อยๆ 
 
ผ่านไป
 
  หลงผิดคิดภาค
Gm 
ภูมิใจ 
 
ก่อนเ
Bb 
ดินมา
C 
ถึงวัน
Dm 
นี้

Bb 
  นี่คือครั้งหนึ่งที่
C 
ภูมิใจ 
 
ว่าฉันยังเป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  หัวใจลอยล่อง
C 
ไปแสนไกล
 
  ขอตกตาย ด้วย
Dm 
มือตัวเอง

OUTRO | Dm | F | Gm | Bb C | ( 4 Times )
OUTRO ( Fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มือปืน


ฟางเส้นสุดท้าย
ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
นายสั่งให้ลงมือฆ่า.. เด็กตาดำๆ
ศรัทธาสลาย

ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก
จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน
เหยียบศพข้ามไปคว้าเอาเงิน

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า
ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา
ตีรันฟันแทงแกร่งกล้าหนุ่มกระทง

ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
แรงมาเราก็แรงไป
กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย
ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน
ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ

* ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้

( ดนตรี )

เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา
นายมองแล้วส่งสายตา ฉันผวาใจตกลงตีน
ไปตายเสียเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม

* ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
หัวใจลอยล่องไปแสนไกล
ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง

มิวสิควิดีโอ มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง มือปืน
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
LINE : @PuPongsitOfficial
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend