หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง สุดใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง สุดใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Em | C | Bm | Em |
 
 
เพราะอยา
Em 
กมาหา 
มาเพื่อจะถามไถ่ 
 
ว่า
Bm 
เป็นอย่างไงรู้สึกดีไหม 
Em 
บอกกันบ้างซิเธอ
Em 
เพราะว่าคิดถึง มา
พบมาคุยมายิ้มให้ 
Bm 
แล้วจะไปเพื่อวันหลัง จะ
Em 
มาใหม่ 

 
จึง
มาตามห้วงอารมณ์ ผ
Am 
สมกับความคิดถึงกัน
B7 
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอจ๋า

 
เพราะ
Em 
อยากจะร้อง คร่ำ
ครวญให้ปานจะเหมือนว่า  
 
เจ็บ
Bm 
ปวด หนักหนา รันทด หนักหนา  
 
หัว
Em 
ใจแปดเปื้อนเลื่อนลอย 

 
เพราะ
Em 
เศร้าใจนัก อ้าง
ว้างชีวิตดั่งล่องลอย 
 
ไม่
Bm 
มีใครคอย ไม่ให้ใจหงอย 
 
สง
Em 
สารตัวเองเสมอ

 
จึง
มาตามห้วงอารมณ์ ผ
Am 
สมกับความคิดถึงกัน
B7 
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอจ๋า

INSTRU | Em | C | Bm | Em | ( 2 Times )

 
ใช่
Em 
รักไม่รัก ใช่หลงไม่หลง 
 
ซ่อน
ในอารมณ์ในซอก
Bm 
หลืบ 
 
ใน
Am 
จิตในฝัน อยากอยู่อย่างนั้น 
 
ไม่
Em 
แตะไม่ต้องสัมผัสเธอ 

 
ขอ
Em 
เพียงเท่านี้ ได้คงอยู่อย่างนี้ 
 
สิ่ง
ดีก็ล้นจนเกิน
Bm 
สุข 
 
อา
Am 
รมณ์มันลึก จะเก็บเธอไว้ 
 
ให้
B7 
ลึก สุดใจ..

INSTRU | Em | C | Bm | Em |

 
เพราะ
Em 
อยากมาหา 
มาเพื่อจะถามไถ่  
 
ว่า
Bm 
เป็นอย่างไงรู้สึกดีไหม 
Em 
บอกกันบ้างซิเธอ

Em 
เพราะว่าคิดถึง มา
พบมาคุยมายิ้มให้
Bm 
แล้วจะไปเพื่อวันหลัง จะ
Em 
มาใหม่ 

 
จึง
มาตามห้วงอารมณ์ ผ
Am 
สมกับความคิดถึงกัน
B7 
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอ
Em 
จ๋า

เนื้อเพลง
เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ่
ว่าเป็นอย่างไงรู้สึกดีไหม บอกกันบ้างซิเธอ

เพราะว่าคิดถึง มาพบมาคุยมายิ้มให้
แล้วจะไปเพื่อวันหลัง จะมาใหม่

จึงมาตามห้วงอารมณ์ ผสมกับความคิดถึงกัน
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอจ๋า

เพราะอยากจะร้อง คร่ำครวญให้ปานจะเหมือนว่า
เจ็บปวด หนักหนา รันทด หนักหนา
หัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอย

เพราะเศร้าใจนัก อ้างว้างชีวิตดั่งล่องลอย
ไม่มีใครคอย ไม่ให้ใจหงอย
สงสารตัวเองเสมอ

จึงมาตามห้วงอารมณ์ ผสมกับความคิดถึงกัน
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอจ๋า

ใช่รักไม่รัก ใช่หลงไม่หลง
ซ่อนในอารมณ์ในซอกหลืบ
ในจิตในฝัน อยากอยู่อย่างนั้น
ไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอ

ขอเพียงเท่านี้ ได้คงอยู่อย่างนี้
สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุข
อารมณ์มันลึก จะเก็บเธอไว้
ให้ลึก สุดใจ..

เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ่
ว่าเป็นอย่างไงรู้สึกดีไหม บอกกันบ้างซิเธอ

เพราะว่าคิดถึง มาพบมาคุยมายิ้มให้
แล้วจะไปเพื่อวันหลัง จะมาใหม่

จึงมาตามห้วงอารมณ์ ผสมกับความคิดถึงกัน
อย่ารำคาญกันเลย นะเธอจ๋า
คอร์ด สุดใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา