คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ – วุฒิ ป่าบอน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เครื่องช่วยหายใจ วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ - วุฒิ ป่าบอน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วุฒิ ป่าบอน : เครื่องช่วยหายใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | Bb | F | C |

 
F 
ยายามทำทุกอย่าง 
 
Bb 
พื่อต้องการ
 
จะรั้งจะ
F 
ดึงเธอไว้ 
 
ทั้งที่
C 
ฉันรู้ดีอยู่แก่ใจ
 
ว่าวัน
Bb 
นี้เธอหม
C 
ดรัก 
 
ว่าวัน
Am 
นี้เธอห
Dm 
มดใจ
 
ว่าวัน
Bb 
นี้เธอเปลี่ยนไ
C 
ปเป็นคนล
F 
ะคน

Bb 
..เจ็บแค่ไ
C 
หนก็ต้อง
F 
ทนให้ไหว
 
ก็เพราะ
Bb 
รัก 
 
รักเธอทั้ง
C 
ใจยังไง
F 
ก็ยอม
Gm 
ยินดีที่จะเป็
C 
นควาย
Am 
เป็นของตายให้
Dm 
เธอก็ยอม
Bb 
เป็นคู่นอนก็พ
C 
ร้อม 
 
คู่ซ้อมของเ
F 
ธอก็ได้

Bb 
..ขอแค่เ
C 
พียงเธออย่าห
Dm 
ายไปจากฉัน
Bb 
..ขอเพียงเท่า
C 
นั้นก็พอ 
 
ฉัน
F 
ขอเธอจะได้ไหม
Am 
..แหละที่เหลือฉันหลอกตัว
Dm 
ฉันเองได้ไม่เป็นไร
Am 
..ถึงจะเจ็บก็ดีกว่า
Dm 
ฉันต้องเสียเธอไป
 
..อยู่เ
Bb 
ป็นเครื่องช่วยหายใจให้ฉัน
C 
ที

 
แม้วันนี้ฉันจะเป็นเ
F 
พียงอากาศ
 
ที่เ
C 
ธอไม่เคยม
Dm 
องเห็น
 
แต่เธอคือออกซิเ
Bb 
จน
 
ที่ฉันมองเ
C 
ห็นและเป็นลมห
F 
ายใจ
 
ให้ฉันได้พัดผ่านเ
Bb 
ธอแม้เธอไม่
C 
รู้สึก
 
ก็ยัง
Am 
ดีกว่าที่ต้องเ
Dm 
สียเธอไป
 
ขอแค่
Bb 
มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหา
C 
ยใจ
 
แม้จะเ
Bb 
จ็บ 
 
จะทรมานสักแค่ไ
C 
หน
 
ก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่
F 
มีเธอ 
 
 
C 

INSTRU | F C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Gm C | Am Dm | Gm C | F F7 |

Bb 
..ขอแค่เ
C 
พียงเธออย่าห
Dm 
ายไปจากฉัน
Bb 
..ขอเพียงเท่า
C 
นั้นก็พอ 
 
ฉัน
F 
ขอเธอจะได้ไหม
Am 
..แหละที่เหลือฉันหลอกตัว
Dm 
ฉันเองได้ไม่เป็นไร
Am 
..ถึงจะเจ็บก็ดีกว่า
Dm 
ฉันต้องเสียเธอไป
 
..อยู่เ
Bb 
ป็นเครื่องช่วยหายใจให้ฉัน
C 
ที

 
แม้วันนี้ฉันจะเป็นเ
F 
พียงอากาศ
 
ที่เ
C 
ธอไม่เคยม
Dm 
องเห็น
 
แต่เธอคือออกซิเ
Bb 
จน
 
ที่ฉันมองเ
C 
ห็นและเป็นลมห
F 
ายใจ
 
ให้ฉันได้พัดผ่านเ
Bb 
ธอแม้เธอไม่
C 
รู้สึก
 
ก็ยัง
Am 
ดีกว่าที่ต้องเ
Dm 
สียเธอไป
 
ขอแค่
Bb 
มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหา
C 
ยใจ

 
แม้วันนี้ฉันจะเป็นเ
F 
พียงอากาศ
 
ที่เ
C 
ธอไม่เคยม
Dm 
องเห็น
 
แต่เธอคือออกซิเ
Bb 
จน
 
ที่ฉันมองเ
C 
ห็นและเป็นลมห
F 
ายใจ
 
ให้ฉันได้พัดผ่านเ
Bb 
ธอแม้เธอไม่
C 
รู้สึก
 
ก็ยัง
Am 
ดีกว่าที่ต้องเ
Dm 
สียเธอไป
 
ขอแค่
Bb 
มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหา
C 
ยใจ
 
แม้จะเ
Bb 
จ็บ 
 
จะทรมานสักแค่ไ
C 
หน
 
ก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่
F 
มีเธอ 
 
..


พยายามทำทุกอย่าง เพื่อต้องการ
จะรั้งจะดึงเธอไว้ ทั้งที่ฉันรู้ดีอยู่แก่ใจ
ว่าวันนี้เธอหมดรัก ว่าวันนี้เธอหมดใจ
ว่าวันนี้เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคน

เจ็บแค่ไหนก็ต้องทนให้ไหว
ก็เพราะรัก รักเธอทั้งใจยังไงก็ยอม
ยินดีที่จะเป็นควาย
เป็นของตายให้เธอก็ยอม
เป็นคู่นอนก็พร้อม คู่ซ้อมของเธอก็ได้

ขอแค่เพียงเธออย่าหายไปจากฉัน
ขอเพียงเท่านั้นก็พอ ฉันขอเธอจะได้ไหม
แหละที่เหลือฉันหลอกตัวฉันเองได้ไม่เป็นไร
ถึงจะเจ็บก็ดีกว่าฉันต้องเสียเธอไป
อยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจให้ฉันที

แม้วันนี้ฉันจะเป็นเพียงอากาศ
ที่เธอไม่เคยมองเห็น
แต่เธอคือออกซิเจน
ที่ฉันมองเห็นและเป็นลมหายใจ
ให้ฉันได้พัดผ่านเธอแม้เธอไม่รู้สึก
ก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียเธอไป
ขอแค่มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจ
แม้จะเจ็บ จะทรมานสักแค่ไหน
ก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่มีเธอ

( ดนตรี )

ขอแค่เพียงเธออย่าหายไปจากฉัน
ขอเพียงเท่านั้นก็พอ ฉันขอเธอจะได้ไหม
แหละที่เหลือฉันหลอกตัวฉันเองได้ไม่เป็นไร
ถึงจะเจ็บก็ดีกว่าฉันต้องเสียเธอไป
อยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจให้ฉันที

แม้วันนี้ฉันจะเป็นเพียงอากาศ
ที่เธอไม่เคยมองเห็น
แต่เธอคือออกซิเจน
ที่ฉันมองเห็นและเป็นลมหายใจ
ให้ฉันได้พัดผ่านเธอแม้เธอไม่รู้สึก
ก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียเธอไป
ขอแค่มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจ

แม้วันนี้ฉันจะเป็นเพียงอากาศ
ที่เธอไม่เคยมองเห็น
แต่เธอคือออกซิเจน
ที่ฉันมองเห็นและเป็นลมหายใจ
ให้ฉันได้พัดผ่านเธอแม้เธอไม่รู้สึก
ก็ยังดีกว่าที่ต้องเสียเธอไป
ขอแค่มีเธออยู่เป็นเครื่องช่วยหายใจ
แม้จะเจ็บ จะทรมานสักแค่ไหน
ก็ดีกว่าฉันอยู่ไปโดยไม่มีเธอ


รูปภาพคอร์ด เครื่องช่วยหายใจ – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เครื่องช่วยหายใจ - วุฒิ ป่าบอน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เครื่องช่วยหายใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียงเรียง : พ็อค บิ๊กอาย
ติดต่อการแสดง : 088-4461269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend