คอร์ดเพลง เกิบคีบ – เชนจัง สายจ๊วด ft. แทน กกกล้วย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เกิบคีบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em | Bm | G | Am | G | Bm |

Em 
  เป็นแค่ผู้บ่าวไ
Bm 
ทบ้าน ขี่รถฮ้าง ๆ แถ
Am 
วบ้าน
 
  บ่มีผู้ไ
D 
ด๋ 
 
มาสนใจอ้า
G 
ยดอก
 
  มื้อ ๆ กินแต่เหล้
Bm 
าขาว 
 
บ่มีดอกครับผู้
Am 
สาว
 
  เว้าแล้วกะเศร้า.
D 
.. 
 
เอาเหล้ามาถอนแมะเ
G 
พี่ยน

 
ได้มา
C 
พ้ออิน
D 
าง 
 
หน้า
Bm 
ขาวแป่นแ
Em 
หว่น
 
อยากสิ
Am 
แล่น 
 
ตามเจ้าเข้าไปข
D 
อเฟส
 
เเม่นเ
C 
จ้าละงามคักห
D 
ลาย
 
ขี่รถก
Bm 
ลายหน้าขาว
Em 
แป่นแหว่น
 
อยากสิไ
Am 
ด้เจ้ามาเป็นแฟนต้องเฮ็ดจั่งไ
D 
ด๋

 
เเม่นเ
G 
จ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
 
อั่นหน้า
Bm 
ขาว ๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
 
แม่นผู้
Am 
ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
 
ซะแม่นถืกใ
D 
จของอ้ายหลายคัก
 
ถึงแ
G 
ม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
 
หน้าคือเกิบคีบ
Bm 
คักเจ้าสิรับใด้บ่
 
ถ้าแ
C 
ม่นสิให้อ้ายเป็น 
 
อิ
D 
พ่อ.. 
 
ของลูกเ
G 
จ้า

 
ถึงอ้
G 
ายสิสกปรก 
 
แต่อ้ายกะรักสงบ
 
ถึง
Bm 
อ้ายสิคือยาจก 
 
แหม๋อ้ายนั่นสิซกมก
 
แต่
Am 
ใจบ่สกปรก 
 
เว้าแล้วกะอย่าตลก
 
ถึง
D 
ซงคือสิซกมก 
 
แต่แม่อ้ายนั่นลูกดก
 
G 
อ้ามันบ่เกี่ยวกัน 
 
แต่มันกะบ่สำคัญ
 
แค่เ
Bm 
พียงสองเฮาฮักกัน 
 
โตนั่นบ่ต้องหวั่น
 
อ้
C 
ายนั่นเป็นขี้กาก 
 
เป็นสังคังอยู่ดาก
 
ชี
D 
วิตอ้ายกะลำบาก 
 
โตสิมักอ้ายบ่หล่า

 
ได้มา
C 
พ้ออิน
D 
าง 
 
หน้า
Bm 
ขาวแป่นแ
Em 
หว่น
 
อยากสิ
Am 
แล่น 
 
ตามเจ้าเข้าไปข
D 
อเฟส
 
เเม่นเ
C 
จ้าละงามคักห
D 
ลาย
 
ขี่รถก
Bm 
ลายหน้าขาว
Em 
แป่นแหว่น
 
อยากสิไ
Am 
ด้เจ้ามาเป็นแฟนต้องเฮ็ดจั่งไ
D 
ด๋

INSTRU | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

 
เเม่นเ
G 
จ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
 
อั่นหน้า
Bm 
ขาว ๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
 
แม่นผู้
Am 
ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
 
ซะแม่นถืกใ
D 
จของอ้ายหลายคัก
 
ถึงแ
G 
ม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
 
หน้าคือเกิบคีบ
Bm 
คักเจ้าสิรับใด้บ่
 
ถ้าแ
C 
ม่นสิให้อ้ายเป็น 
 
อิ
D 
พ่อ.. 
 
ของลูกเ
G 
จ้า

 
เเม่นเ
G 
จ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
 
อั่นหน้า
Bm 
ขาว ๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
 
แม่นผู้
Am 
ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
 
ซะแม่นถืกใ
D 
จของอ้ายหลายคัก
 
ถึงแ
G 
ม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
 
หน้าคือเกิบคีบ
Bm 
คักเจ้าสิรับใด้บ่
 
ถ้าแ
C 
ม่นสิให้อ้ายเป็น 
 
อิ
D 
พ่อ.. 
 
ของลูกเ
G 
จ้า

OUTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เกิบคีบ


เป็นแค่ผู้บ่าวไทบ้าน ขี่รถฮ้าง ๆ แถวบ้าน
บ่มีผู้ได๋ มาสนใจอ้ายดอก
มื้อ ๆ กินแต่เหล้าขาว บ่มีดอกครับผู้สาว
เว้าแล้วกะเศร้า… เอาเหล้ามาถอนแมะเพี่ยน

ได้มาพ้ออินาง หน้าขาวแป่นแหว่น
อยากสิแล่น ตามเจ้าเข้าไปขอเฟส
เเม่นเจ้าละงามคักหลาย
ขี่รถกลายหน้าขาวแป่นแหว่น
อยากสิได้เจ้ามาเป็นแฟนต้องเฮ็ดจั่งได๋

เเม่นเจ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
อั่นหน้าขาวๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
แม่นผู้ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
ซะแม่นถืกใจของอ้ายหลายคัก
ถึงแม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
หน้าคือเกิบคีบคักเจ้าสิรับใด้บ่
ถ้าแม่นสิให้อ้ายเป็น อิพ่อ.. ของลูกเจ้า

ถึงอ้ายสิสกปรก แต่อ้ายกะรักสงบ
ถึงอ้ายสิคือยาจก แหม๋อ้ายนั่นสิซกมก
แต่ใจบ่สกปรก เว้าแล้วกะอย่าตลก
ถึงซงคือสิซกมก แต่แม่อ้ายนั่นลูกดก
เอ้ามันบ่เกี่ยวกัน แต่มันกะบ่สำคัญ
แค่เพียงสองเฮาฮักกัน โตนั่นบ่ต้องหวั่น
อ้ายนั่นเป็นขี้กาก เป็นสังคังอยู่ดาก
ชีวิตอ้ายกะลำบาก โตสิมักอ้ายบ่หล่า

ได้มาพ้ออินาง หน้าขาวแป่นแหว่น
อยากสิแล่น ตามเจ้าเข้าไปขอเฟส
เเม่นเจ้าละงามคักหลาย
ขี่รถกลายหน้าขาวแป่นแหว่น
อยากสิได้เจ้ามาเป็นแฟนต้องเฮ็ดจั่งได๋

( ดนตรี )

เเม่นเจ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
อั่นหน้าขาวๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
แม่นผู้ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
ซะแม่นถืกใจของอ้ายหลายคัก
ถึงแม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
หน้าคือเกิบคีบคักเจ้าสิรับใด้บ่
ถ้าแม่นสิให้อ้ายเป็น อิพ่อ.. ของลูกเจ้า

เเม่นเจ้ามาแก๋วแท้ผู้สาว
อั่นหน้าขาวๆ ละแม่นเจ้างามใด้ไผ
แม่นผู้ใด๋เลี้ยงมาจนใหญ่
ซะแม่นถืกใจของอ้ายหลายคัก
ถึงแม้อ้ายสิบ่หน้ารัก
หน้าคือเกิบคีบคักเจ้าสิรับใด้บ่
ถ้าแม่นสิให้อ้ายเป็น อิพ่อ.. ของลูกเจ้า..


รูปภาพคอร์ด เกิบคีบ – เชนจัง สายจ๊วด ft. แทน กกกล้วย

คอร์ดเพลง เกิบคีบ - เชนจัง สายจ๊วด ft. แทน กกกล้วย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เกิบคีบ (คอร์ด)


Lyrics : KK SMiTH
Arrange : Mind Mint
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend