หน้าแรก » ปอน นิพนธ์ » คอร์ดเพลง คนเลวๆ – ปอน นิพนธ์ feat.วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง คนเลวๆ – ปอน นิพนธ์ feat.วุฒิ ป่าบอน


INTRO | C | Em | F | G |

..เกลียดตัวเอง 
 
ที่
Em 
ฉันทำตัวแบบนี้
 
..ไม่เข้า
Am 
ใจในตัวเอง 
 
เวลาที่ผ่านไป
 
..ฉันได้
ทำอะไรลงไป

..เกลียดตัวเอง 
 
ที่
Em 
ฉันเคยทำร้ายเธอ
 
..เธอที่
Am 
รักฉันมากกว่าใคร 
 
และเธอทำด้วยใจ
 
..ฉันได้ทำอะ
ไรลงไป 
 
 
Am 
โอว.. 
 
 

Dm 
เมื่อก่อนฉันเป็นคนชั่วร้าย 
 
คนไม่ดี
 
ไม่เคย
Am 
แคร์ อะไร อะไร เลยสักอย่าง
Dm 
ฉันเดินหลงทางไปไขว่คว้า 
 
ไปตามหา
 
ความรักศรั
Am 
ทธา ที่มีจริง ๆ อยู่ที่ใด
Dm 
ฉันสับสน กับตัวเอง จนแหลกเหลว
 
เป็นคนเ
Am 
ลว ๆ ทำลาย รักเรา จนปี้ป่น
 
ธอคนนั้น 
 
พร่ำบอก
 
แม่ง
Dm 
เอ้ย มึงเป็นคนดี ได้ม้
าย..

 
น้ำตาเธอไ
หล 
 
เมื่อเธอเห็น
Em 
ฉันทำความ
Am 
ผิด
 
ชีวิตที่
ฉันคิดว่าไร้
ค่า.. 
 
 
Em 
 
แล้วเธอก็
Dm 
ทรุดลงบนพื้น
ดิน
 
กอดขาฉัน
ไว้ 
 
เธอยังร้อง
Em 
ให้ยังพร่ำ
Am 
เพ้อ
 
ฉันมันผิดเ
องที่ทำร้ายเ
ธอ.
Em 
..
 
ถ้าเธอจะ
Dm 
เดินจากฉัน
ไป 
 
ฉันผิดเอง

INSTRU | C | Em | Am | G | ( 2 Times )
INSTRU | F | G | F | G | G |

Dm 
เมื่อก่อนฉันเป็นคนชั่วร้าย 
 
คนไม่ดี
 
ไม่เคย
Am 
แคร์ อะไร อะไร เลยสักอย่าง
Dm 
ฉันเดินหลงทางไปไขว่คว้า 
 
ไปตามหา
 
ความรักศรั
Am 
ทธา ที่มีจริง ๆ อยู่ที่ใด
Dm 
ฉันสับสน กับตัวเอง จนแหลกเหลว
 
เป็นคนเ
Am 
ลว ๆ ทำลาย รักเรา จนปี้ป่น
 
ธอคนนั้น 
 
พร่ำบอก
 
แม่ง
Dm 
เอ้ย มึงเป็นคนดี ได้ม้
าย..

 
น้ำตาเธอไ
หล 
 
เมื่อเธอเห็น
Em 
ฉันทำความ
Am 
ผิด
 
ชีวิตที่
ฉันคิดว่าไร้
ค่า.. 
 
 
Em 
 
แล้วเธอก็
Dm 
ทรุดลงบนพื้น
ดิน
 
กอดขาฉัน
ไว้ 
 
เธอยังร้อง
Em 
ให้ยังพร่ำ
Am 
เพ้อ.
 
ฉันมันผิดเ
องที่ทำร้า
ยเธอ.
Em 
..
 
แล้วเธอจะ
Dm 
เดินจากฉันไป 
 
ฉันผิ
ดเอง

 
น้ำตาเธอไ
หล 
 
เมื่อเธอเห็น
Em 
ฉันทำความ
Am 
ผิด
 
ชีวิตที่
ฉันคิดว่าไร้
ค่า.. 
 
 
Em 
 
แล้วเธอก็
Dm 
ทรุดลงบนพื้น
ดิน
 
ยกโทษได้ไ
หม 
 
สิ่งที่
Em 
ฉันทำลง
Am 
ไป
 
สิ่งที่
ฉันพลาดพลั้ง
ไป 
 
 
Em 
 
ก็ยัง
Dm 
คงเสียใจไม่เค
ยลืม

 
กลับมาได้ไ
หม 
 
ขอ
Em 
ร้องให้เธอเห็
Am 
นใจ
 
สิ่งที่
ฉันทำลง
ไป 
 
 
Em 
 
คงจะ
Dm 
เกินให้อ
ภัย 
 
คนเลว ๆ อย่าง
ฉัน 
 
ที่
Em 
มันเคยทำร้าย
Am 
เธอ
 
ที่
มันเคยทอดทิ้งเ
ธอ 
 
 
Em 
 
เธอจะ
Dm 
เดินทางฉัน
ไป 
 
ฉันผิดเอง..

INSTRU | C | C | C |


เกลียดตัวเอง ที่ฉันทำตัวแบบนี้
ไม่เข้าใจในตัวเอง เวลาที่ผ่านไป
ฉันได้ทำอะไรลงไป

เกลียดตัวเอง ที่ฉันเคยทำร้ายเธอ
เธอที่รักฉันมากกว่าใคร และเธอทำด้วยใจ
ฉันได้ทำอะไรลงไป  โอว..

เมื่อก่อนฉันเป็นคนชั่วร้าย คนไม่ดี
ไม่เคยแคร์ อะไร อะไร เลยสักอย่าง
ฉันเดินหลงทางไปไขว่คว้า ไปตามหา
ความรักศรัทธา ที่มีจริง ๆ อยู่ที่ใด
ฉันสับสน กับตัวเอง จนแหลกเหลว
เป็นคนเลว ๆ ทำลาย รักเรา จนปี้ป่น
เธอคนนั้น พร่ำบอก
แม่งเอ้ย มึงเป็นคนดี ได้ม้าย..

น้ำตาเธอไหล เมื่อเธอเห็นฉันทำความผิด
ชีวิตที่ฉันคิดว่าไร้ค่า..
แล้วเธอก็ทรุดลงบนพื้นดิน
กอดขาฉันไว้ เธอยังร้องให้ยังพร่ำเพ้อ.
ฉันมันผิดเองที่ทำร้ายเธอ
ถ้าเธอจะเดินจากฉันไป ฉันผิดเอง

( ดนตรี )

เมื่อก่อนฉันเป็นคนชั่วร้าย คนไม่ดี
ไม่เคยแคร์ อะไร อะไร เลยสักอย่าง
ฉันเดินหลงทางไปไขว่คว้า ไปตามหา
ความรักศรัทธา ที่มีจริง ๆ อยู่ที่ใด
ฉันสับสน กับตัวเอง จนแหลกเหลว
เป็นคนเลว ๆ ทำลาย รักเรา จนปี้ป่น
เธอคนนั้น พร่ำบอก
แม่งเอ้ย มึงเป็นคนดี ได้ม้าย..

น้ำตาเธอไหล เมื่อเธอเห็นฉันทำความผิด
ชีวิตที่ฉันคิดว่าไร้ค่า..
แล้วเธอก็ทรุดลงบนพื้นดิน
กอดขาฉันไว้ เธอยังร้องให้ยังพร่ำเพ้อ
ฉันมันผิดเองที่ทำร้ายเธอ
ถ้าเธอจะเดินจากฉันไป ฉันผิดเอง

น้ำตาเธอไหล เมื่อเธอเห็นฉันทำความผิด
ชีวิตที่ฉันคิดว่าไร้ค่า..
แล้วเธอก็ทรุดลงบนพื้นดิน
ยกโทษได้ไหม สิ่งที่ฉันทำลงไป
สิ่งที่ฉันพลาดพลั้งไป
ก็ยังคงเสียใจไม่เคยลืม

กลับมาได้ไหม ขอร้องให้เธอเห็นใจ
สิ่งที่ฉันทำลงไป
คงจะเกินให้อภัย 
คนเลว ๆ อย่างฉัน ที่มันเคยทำร้ายเธอ
ที่มันเคยทอดทิ้งเธอ
เธอจะเดินทางฉันไป ฉันผิดเอง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนเลวๆ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ก้อย กินรี
เรียบเรียงเนื้อร้อง : ปอน นิพนธ์ / ติน ส้มเช้ง
เรียงเรียงดนตรี : พ็อค บิ๊กอาย
คอร์ด คนเลวๆ - ปอน นิพนธ์ feat.วุฒิ ป่าบอน
 โฆษณา