หน้าแรก » วุฒิ ป่าบอน » คอร์ดเพลง อกหักเท่ากับโสด – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง อกหักเท่ากับโสด – วุฒิ ป่าบอน


OUTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
น้ำลายมัน
ฟรี 
 
พูดกี่ครั้ง
Am 
กี่ทีก็ได้
 
หากไม่รักแล้วก็ไ
 
เธอไม่ต้องอธิบ
ายฉันไม่อยากฟังคำแ
ก้ตัว
 
ประสบก
ารณ์มันสอนก่อนหน้
านี้ก็เคยเจอ
 
อกหักนะเ
Em 
หรอบอกเธอแล้วกัน 
 
ว่าฉั
Am 
นเริ่มชิน
 
เมื่อวัน
นี้มันยังไม่เจอคนที่
รักฉักจริง
 
ก็ไม่เป็นไ
รจะคิดอะไรมากม
าย
 
สักวันก็ค
งจะต้องเจอ

 
อกหักเรื่องเ
ล็กไม่เห็นจะเ
ป็นอะไร
 
อัพเดตหัวใ
Em 
จบอกใครเขาไปว่าเรานั้
Am 
นโสด
 
บอกสถ
านะชัดเจนยาวโ
ลด 
 
ว่าพี่โส
ดนะคร้าบบบ
 
เรื่องมันเศ
ร้า..ขอเห
ล้าเข้มๆ
 
วัน
Em 
นี้ขอเปลี่ยนประเด็นมาเป็นผสมโ
Am 
ซดา
 
ขอบคุณเ
ธอที่ทำให้ฉันได้
รู้ว่า
 
อกหั
กเรื่องเล็ก 
 
อกเล็
กสิจ๊ะ 
 
พี่ว่าเรื่อ
งใหญ่

 
* ก็แ
Am 
ค่อกหัก 
 
จะไป
Em 
คิดอะไร
 
ไม่มีใ
ครก็เท่ากั
บว่าเราโส
 
ถึ
Am 
งพูดให้ตายก็คง
Em 
ไร้ประโยชน์
 
อยู่ในโห
มดที่คนโ
สดต้องเข้าใ
 
เข
Am 
าทิ้งเราแล้วจะไ
Em 
ปคิดอะไร
 
เขามีให
ม่เราก็ห
าใหม่ไ
ด้
 
ก็
Am 
แค่ผู้หญิงที่มันไ
Em 
ม่จริงใจ
 
ปล่อยไ
ป ปล่อยไป i d
on’t 
 
care

 
** ค่ำ
คืนนี้มีไหม 
 
มีไ
Am 
หมใครโสด
 
ได้โป
รดยกมือ 
 
ยกแ
ก้วขึ้นมา
 
ลองให้กับความ
Am 
รักที่ผ่านมา
 
เมื่อเ
ขาไม่เห็นค่าก็อ
ย่าไปเห็นเขา
สุขเถิดเราจะเศ
Am 
ร้าทำไมกัน
 
เมื่อเ
ยกันไม่มันส์ก็ฟ
ันแล้วทิ้งไป
 
สายอ่
อยมีหลัวไม่
Am 
ชัวร์ก็หลบไป
 
สายโ
สดมีไหม 
 
ใครรู้ตั
วว่า 
 
(โสดขอมือห
น่อย) 
 
 

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | Em Am |
INSTRU | F | G | F | G | C | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G | C |
อกหักเท่ากับโสด อกหักเท่ากับโสด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : #อกหักเท่ากับโสด
ศิลปิน : #วุฒิ #ป่าบอน
เนื้อร้อง-ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียงเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
 โฆษณา