คอร์ดเพลง ถามข่าวผู้สาวเก่า – วิเชียร​ ซำเหมา

  
Text   

INTRO | C#m B | C#m | ( 2 Times )
INTRO | B C#m | F#m | G#m | C#m |

 
สบายดีบ่
C#m 
น้อง 
 
บ่ได้
B 
พ้อหน้ากันตั้ง
C#m 
โดน
 
เดี๋ยวนี้มีคน คอยดูแลแล้วไป่  
 
 
แต่งงานแล้
G#m 
วบ่ 
 
มีหรือ
C#m 
ยังคนที่ถืก
F#m 
ใจ
 
ซูมื้อนี้อยู่กินจั่ง
C#m 
ได๋ 
 
ถามไ
B 
ถ่ด้วยความคึด
G#m 
ฮอด

 
บ่ได้พ้อหน้า
C#m 
กัน 
 
อ้าย
B 
นั้นกะยังคือ
C#m 
เก่า
 
แต่ว่าทางเจ้า มีแล้ว
B 
บ่ 
 
คนนอ
G#m 
นกอด
 
อยู่ห่างไกล
E 
กัน 
 
มันพอปานคนตาบอด
 
คิดฮอดต
C#m 
ลอด 
 
ตอนเ
B 
คยพรอดฮักส
C#m 
องเฮา

 
คั่นแม่นเจ้าแต่ง
C#m 
งาน 
 
ป่า
F#m 
นนี้คือสิมานท้อ
G#m 
งใหญ่
 
ฝากแหน่เด้อฝาก
E 
ให้ 
 
ใส่ชื่อ
C#m 
ลูกว่าบักซำเ
G#m 
หมา
 
อย่าให้ผัวเจ้
C#m 
าฮู้ 
 
ในนามของผู้บ่าว
F#m 
เก่า
 
คั่นเป็นคือจั่ง
C#m 
เว้า 
 
อ้า
F#m 
ยนี้กะดีใจ
C#m 
นำ

 
ผู้สาวเก่าเฮา
C#m 
เอย 
 
คนเ
B 
คยฮักกันมา
C#m 
ก่อน
 
ยังห่วงอาวรณ์ นำเจ้าอำล้ำ อำห
E 
ล่ำ
 
เฮ็ดหยังอยู่
C#m 
น้อ 
 
ลืมอ้ายแล้วบ่ก้อ
F#m 
นคำ
 
ยังสิพอจำ แฟน
G#m 
เก่าของเจ้าไ
C#m 
ด้บ่

INSTRU | C#m | C#m | C#m B | G#m |
INSTRU | E | E | C#m B | C#m |

 
คั่นแม่นเจ้าแต่ง
C#m 
งาน 
 
ป่า
F#m 
นนี้คือสิมานท้อ
G#m 
งใหญ่
 
ฝากแหน่เด้อฝาก
E 
ให้ 
 
ใส่ชื่อ
C#m 
ลูกว่าบักซำเ
G#m 
หมา
 
อย่าให้ผัวเจ้
C#m 
าฮู้ 
 
ในนามของผู้บ่าว
F#m 
เก่า
 
คั่นเป็นคือจั่ง
C#m 
เว้า 
 
อ้า
F#m 
ยนี้กะดีใจ
C#m 
นำ

 
ผู้สาวเก่าเฮา
C#m 
เอย 
 
คนเ
B 
คยฮักกันมา
C#m 
ก่อน
 
ยังห่วงอาวรณ์ นำเจ้าอำล้ำ อำห
E 
ล่ำ
 
เฮ็ดหยังอยู่
C#m 
น้อ 
 
ลืมอ้ายแล้วบ่ก้อ
F#m 
นคำ
 
ยังสิพอจำ แฟน
G#m 
เก่าของเจ้าไ
C#m 
ด้บ่

OUTRO | C#m B | C#m | E G#m | C#m |


สบายดีบ่น้อง บ่ได้พ้อหน้ากันตั้งโดน
เดี๋ยวนี้มีคน คอยดูแลแล้วไป่
แต่งงานแล้วบ่ มีหรือยังคนที่ถืกใจ
ซูมื้อนี้อยู่กินจั่งได๋ ถามไถ่ด้วยความคึดฮอด

บ่ได้พ้อหน้ากัน อ้ายนั้นกะยังคือเก่า
แต่ว่าทางเจ้า มีแล้วบ่ คนนอนกอด
อยู่ห่างไกลกัน มันพอปานคนตาบอด
คิดฮอดตลอด ตอนเคยพรอดฮักสองเฮา

คั่นแม่นเจ้าแต่งงาน ป่านนี้คือสิมานท้องใหญ่
ฝากแหน่เด้อฝากให้ ใส่ชื่อลูกว่าบักซำเหมา
อย่าให้ผัวเจ้าฮู้ ในนามของผู้บ่าวเก่า
คั่นเป็นคือจั่งเว้า อ้ายนี้กะดีใจนำ

ผู้สาวเก่าเฮาเอย คนเคยฮักกันมาก่อน
ยังห่วงอาวรณ์ นำเจ้าอำล้ำ อำหล่ำ
เฮ็ดหยังอยู่น้อ ลืมอ้ายแล้วบ่ก้อนคำ
ยังสิพอจำ แฟนเก่าของเจ้าได้บ่

( ดนตรี )

คั่นแม่นเจ้าแต่งงาน ป่านนี้คือสิมานท้องใหญ่
ฝากแหน่เด้อฝากให้ ใส่ชื่อลูกว่าบักซำเหมา
อย่าให้ผัวเจ้าฮู้ ในนามของผู้บ่าวเก่า
คั่นเป็นคือจั่งเว้า อ้ายนี้กะดีใจนำ

ผู้สาวเก่าเฮาเอย คนเคยฮักกันมาก่อน
ยังห่วงอาวรณ์ นำเจ้าอำล้ำ อำหล่ำ
เฮ็ดหยังอยู่น้อ ลืมอ้ายแล้วบ่ก้อนคำ
ยังสิพอจำ แฟนเก่าของเจ้าได้บ่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถามข่าวผู้สาวเก่า (คอร์ด)

คอร์ด ถามข่าวผู้สาวเก่า - วิเชียร​ ซำเหมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend