หน้าแรก » วุฒิ ป่าบอน » คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เกมส์(หราง)
แนวเพลง #เพื่อชีวิต

คีย์คอร์ดเพลง เกมส์(หราง) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F#m | A | E | F#m |
INTRO | F#m | A | E | F#m | F#m |

 
จากการศึก
ษา 
 
วิทยา
ลัยที่ในสวน
F#m 
ยาง
 
ถูกดัดสันด
านควบคุมนิ
สัยอยู่ในห้อง
F#m 
ขัง
 
ขัดเกลาจิตใ
จเพื่อฟ้าวันใ
หม่จำต้องรับ
F#m 
กรรม
 
หนึ่งปีหกเ
ดือนกับสิบหก
วันจากคำพิพา
F#m 
กษา

คดีมี
ยาเสพ
ติดครอบครอง
 
ความ
คึกคะน
องฉานต้
F#m 
องนอนหราง
 
เสียงเ
พื่อนตะโ
กนได้
ยินลางๆ
 
ว่านาย
มา 
 
นายมาแล้ว
นั้น
 
แต่ผมยรร ตอนนั้นผมไม่ทั
นแล 
 
 

 
*  
F#m 
 คบคนพาล 
 
พา
ลพาไปหาผิด
 คบบัณฑิต 
 
บัณฑิต
F#m 
พาไปหาผล
F#m 
 แต่ความเป็นจริงทุกสิ่งมัน
อยู่ที่ใจคน
 
ว่าถึ
งนอนหรางกี่หน 
 
บางทีบางคนมันก็ยังไม่
F#m 
สำนึก

 
** จบการศึก
ษา 
 
วิทย
าลัยในป่
ายาง
 
ปิดตำน
านคณะยรรศ
าสตร์ 
 
ไม่มีโอกา
สแก้ไข
 
จุด
จบนักเรียนเซียนวิ
ชายรร
 
คือสถา
บันกำแพง
C#m 
สูงดัดนิ
F#m 
สัย
 
น้องเ
หอเพื่อนเหอจงจำเ
อาไว้
 
ว่ากินท่
อมมันผิดกฎห
มาย 
 
สุดท้ายก็ต้อ
งเกมส์ 
 
 

INSTRU | F#m | A | E | F#m |
INSTRU | F#m | A | E | F#m |
INSTRU | D E | A | D E | F#m |
INSTRU | D E | F#m | D | D | E | E |

( * ) ( ** )

 
บางอย่างผิดก็
รู้ 
 
แต่ก็
ยังคิดจะ
อยู่กับมัน
 
ใช้ชีวิ
ตหรอยไปวัน
ๆ 
 
ยียรรกันบรร
ลัย
 
ยามมั่ง
มีไอ้เพื่อนรักมึงชั
ดเจน
 
พอกูเ
กมส์ถูก
C#m 
จับไม่เหลือ
F#m 
ใคร
 
ประสบก
ารณ์ที่ผ่านพบเจอจุดจบ
จึงเข้าใจ
 
วงการ
นี้มันมีแต่คนเห็นแ
ก่ได้
 
และสุดท้ายได้แค่ร
อวันเกมส์ 
 
 

 
ยามมั่ง
มีไอ้เพื่อนรักมึงชั
ดเจน
 
พอกูเก
มส์ถูก
C#m 
จับไม่เหลือใ
F#m 
คร
 
ประสบก
ารณ์ที่ผ่านพบเจอจุดจบ
จึงเข้าใจ
 
วงการ
นี้มันมีแต่คนเห็นแ
ก่ได้
 
และสุดท้ายได้แค่ร
อวันเกมส์ 
 
 

OUTRO | F#m | A | E | F#m | ( 2 Times ) | F#m |

มิวสิควิดีโอ เกมส์(หราง)
เพลง : เกมส์(หราง) – วุฒิ ป่าบอน
ศิลปิน : #วุฒิ #ป่าบอน
เนื้อร้อง-ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียงเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
 โฆษณา