หน้าแรก » วงสติ๊กเกอร์ » คอร์ดเพลง ท้อ – วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง ท้อ – วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง : ท้อ วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง ท้อ - วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

เพลง :

ศิลปิน : วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

เนื้อร้อง : แบงค์ โมเดิร์น

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,Am,C


INTRO | Em | C | D | Em |

 
ท้อไ
Em 
ด้ไม่รู้กี่ครั้ง 
 
แต่กูถอยไม่ได้สักหน
 
เพราะกูเกิดม
าจน 
 
หากินบนความอ
Am 
ดทน
 
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดต
าย..

| Em | Em | D | D | Am | Am | C | D |
| Em | Em | D | D | Am | Am | C | D | Em |

 
ไม่มีวัน
Em 
ใดที่ดวงอาทิตย์จะส่องแสงในยามค่ำคืน
 
หลับ
ลงทีไรก็ต้องตื่นมา 
 
เป็นธรรมดาของ
Am 
ชีวิต
 
ถูกลิขิต
ไว้

Em 
ร้อนไม่นานก็ฝน 
 
ลำบากลำบนอดทนอีกสักนิด
 
ล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไป 
 
หนทางยา
Am 
วไกล..
 
ต้องมีจุดห
มาย

 
ไม่เคย
Em 
แคร์ไม่สนว่าคนเขาจะมอง
 
หรือโดนเหยียดยามก็ตามแต่ใ
จเขา
 
ร้องไห้ไม่นานก็ลุ
Am 
กขึ้นมาได้เหมือนเก่า
 
ทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่
านี้

 
ท้อไ
Em 
ด้ไม่รู้กี่ครั้ง 
 
แต่กูถอยไม่ได้สักหน
 
เพราะกูเกิดม
าจน 
 
หากินบนความอ
Am 
ดทน
 
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดต
าย
 
ความหมายมันเป็นอย่าง
ไร

 
ไม่มี
Em 
แรงแต่ยังต้องสู้ 
 
เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
 
ที่คอยให้
พ่อแม่มาอุ้มเดิน
 
เส้นทางชน
Am 
ชั้นแรงงานที่เผชิญ
 
างที่เดินต้องเดิมพันด้วย
ชีวิต
 
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว
 

 
ไม่เคยน้อย
Em 
เนื้อต่ำใจชีวิตที่ต้องใช้แค่เพียงเรี่ยวแรง
 
ค่า
น้ำค่าไฟค่าข้าวมันก็แพง
 
แต่แม่งค่าแรงมันแสนจ
Am 
ะถูก 
 
มันไม่พอ
ใช้

Em 
ยิ้มให้ความอ่อนแอและไม่ยอมแพ้ไอ้คำว่าขัดสน
สู้ดิ้นรนจนแทบขาดใจ 
 
ก็เพื่อวัน
Am 
ใหม่
 
ที่ดีกว่
านี้

 
ไม่เคย
Em 
แคร์ไม่สนว่าคนเขาจะมอง
 
หรือโดนเหยียดยามก็ตามแต่ใ
จเขา
 
ร้องไห้ไม่นานก็ลุ
Am 
กขึ้นมาได้เหมือนเก่า
 
ทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่
านี้

 
ท้อไ
Em 
ด้ไม่รู้กี่ครั้ง 
 
แต่กูถอยไม่ได้สักหน
 
เพราะกูเกิดม
าจน 
 
หากินบนความอ
Am 
ดทน
 
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดต
าย
 
ความหมายมันเป็นอย่าง
ไร

 
ไม่มี
Em 
แรงแต่ยังต้องสู้ 
 
เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
 
ที่คอยให้
พ่อแม่มาอุ้มเดิน
 
เส้นทางชน
Am 
ชั้นแรงงานที่เผชิญ
 
างที่เดินต้องเดิมพันด้วย
ชีวิต
 
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว..
 

| Em | Em | D | D | Am | Am | C | D |

 
ท้อไ
Em 
ด้ไม่รู้กี่ครั้ง 
 
แต่กูถอยไม่ได้สักหน
 
เพราะกูเกิดม
าจน 
 
หากินบนความอ
Am 
ดทน
 
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดต
าย
 
ความหมายมันเป็นอย่าง
ไร

 
ไม่มี
Em 
แรงแต่ยังต้องสู้ 
 
เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
 
ที่คอยให้
พ่อแม่มาอุ้มเดิน
 
เส้นทางชน
Am 
ชั้นแรงงานที่เผชิญ
 
างที่เดินต้องเดิมพันด้วย
ชีวิต..

 
ท้อไ
Em 
ด้ไม่รู้กี่ครั้ง 
 
แต่กูถอยไม่ได้สักหน
 
เพราะกูเกิดม
าจน 
 
หากินบนความอ
Am 
ดทน
 
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดต
าย
 
ความหมายมันเป็นอย่าง
ไร

 
ไม่มี
Em 
แรงแต่ยังต้องสู้ 
 
เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
 
ที่คอยให้
พ่อแม่มาอุ้มเดิน
 
เส้นทางชน
Am 
ชั้นแรงงานที่เผชิญ
 
างที่เดินต้องเดิมพันด้วย
ชีวิต
 
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว..
 

| Em | Em | D | D | Am | Am | C | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ท้อ


ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้ง แต่กูถอยไม่ได้สักหน
เพราะกูเกิดมาจน หากินบนความอดทน
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดตาย..

( ดนตรี )

ไม่มีวันใดที่ดวงอาทิตย์จะส่องแสงในยามค่ำคืน
หลับลงทีไรก็ต้องตื่นมา เป็นธรรมดาของชีวิต
ถูกลิขิตไว้

ร้อนไม่นานก็ฝน ลำบากลำบนอดทนอีกสักนิด
แล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไป หนทางยาวไกล..
ต้องมีจุดหมาย

ไม่เคยแคร์ไม่สนว่าคนเขาจะมอง
หรือโดนเหยียดยามก็ตามแต่ใจเขา
ร้องไห้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่า
ทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่านี้

ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้ง แต่กูถอยไม่ได้สักหน
เพราะกูเกิดมาจน หากินบนความอดทน
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดตาย
ความหมายมันเป็นอย่างไร

ไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้ เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
ที่คอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดิน
เส้นทางชนชั้นแรงงานที่เผชิญ
ทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิต
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว

ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจชีวิตที่ต้องใช้แค่เพียงเรี่ยวแรง
ค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวมันก็แพง
แต่แม่งค่าแรงมันแสนจะถูก มันไม่พอใช้

ยิ้มให้ความอ่อนแอและไม่ยอมแพ้ไอ้คำว่าขัดสน
สู้ดิ้นรนจนแทบขาดใจ ก็เพื่อวันใหม่
ที่ดีกว่านี้

ไม่เคยแคร์ไม่สนว่าคนเขาจะมอง
หรือโดนเหยียดยามก็ตามแต่ใจเขา
ร้องไห้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่า
ทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่านี้

ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้ง แต่กูถอยไม่ได้สักหน
เพราะกูเกิดมาจน หากินบนความอดทน
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดตาย
ความหมายมันเป็นอย่างไร

ไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้ เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
ที่คอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดิน
เส้นทางชนชั้นแรงงานที่เผชิญ
ทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิต
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว

( ดนตรี )

ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้ง แต่กูถอยไม่ได้สักหน
เพราะกูเกิดมาจน หากินบนความอดทน
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดตาย
ความหมายมันเป็นอย่างไร

ไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้ เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
ที่คอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดิน
เส้นทางชนชั้นแรงงานที่เผชิญ
ทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิต..

ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้ง แต่กูถอยไม่ได้สักหน
เพราะกูเกิดมาจน หากินบนความอดทน
ที่คนมั่งมีไม่เข้าใจ ไอ้คำว่าอดตาย
ความหมายมันเป็นอย่างไร

ไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้ เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อย
ที่คอยให้พ่อแม่มาอุ้มเดิน
เส้นทางชนชั้นแรงงานที่เผชิญ
ทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิต
แต่กูไม่คิดที่จะกลัว

มิวสิควิดีโอ ท้อ วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน

เพลง ท้อ
ศิลปิน : วงสติ๊กเกอร์ feat. วุฒิ ป่าบอน
เรียบเรียง : ลองฟังแล สตูดิโอ (ตุ๊ต๊ะ วงพัทลุง)
ติดต่องาน : 0931424470

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา