หน้าแรก » วุฒิ ป่าบอน » คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ – วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ
วุฒิ ป่าบอน
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| Dm | Bb | C | F |
| Dm | Bb | C | A | A |
| Dm | Bb | C | F |
| Dm | Bb | C | A | A |

Dm 
ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไ
Bb 
หน
 
มันก็คงไม่มีความห
มาย
 
ถ้าหากเธอนั้นไม่เหลือใ
 
อะไรอะไร ก็ไม่ดี  
 
Dm 
ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่
Bb 
พอ
 
ยิ่งง้อ ยิ่งรั้ง ยิ่งเจ็บใ
 
ที่ฉันทำได้คือทำใ
 
บอกตัวเองไว้ ว่าไม่ป
Dm 
รือ

 
*  
Bb 
เจ็บครั้งนี้ 
 
ให้
ถือว่าเป็นบทเ
Dm 
รียน
 
Bb 
ปลี่ยนจากรักเป็น
ลืมเธอ
 
ฉันต้องทำอ
ย่างไร

 
** ดื่มสิ
Dm 
ครับ 
 
ดื่มให้กับควา
Bb 
มปวดร้าว
 
เปิดเพ
ลงเบาๆ 
 
ให้ใจ
มันผ่อนคลาย
Dm 
ดื่มให้ลืม 
 
เอาให้ไม่
Bb 
รู้ว่าเธอเป็นใคร
 
เพลงมันโ
ดนก็อย่าใส่ใจ
 
เพลงมันใ
ช่ก็อย่าได้แคร์
 
แต่ถ้า
Dm 
ฟังแล้วเพลงมันเศร้า
 
ก็ชงเ
Bb 
หล้าให้มันเข้มๆ
 
บอกตัวเอ
งว่าไม่เป็นไร
 
สู้ต่อไปใ
จอย่ายอมแพ้
 
แค่ผู้
Dm 
หญิงที่รักไม่จริง
 
มันทิ้
Bb 
งไปไม่ตายหรอกเธอ
 
เมื่อหา
คนรักจริงไม่เจอ 
 
วันพรุ่
งนี้
 
ฉันก็แค่โสดอีกครั้ง
 

| Dm | Dm | Bb | C | C |
| Dm | Bb | C | F | ( 2 Times )
| Dm | Bb | C | A |

( * , ** , ** )

| Dm | Bb | C | F |
| Dm | Bb | C | A | A | Dm |

เนื้อเพลง
ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน
มันก็คงไม่มีความหมาย
ถ้าหากเธอนั้นไม่เหลือใจ
อะไรอะไร ก็ไม่ดี
ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
ยิ่งง้อ ยิ่งรั้ง ยิ่งเจ็บใจ
ที่ฉันทำได้คือทำใจ
บอกตัวเองไว้ ว่าไม่ปรือ

* เจ็บครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นบทเรียน
เปลี่ยนจากรักเป็นลืมเธอ
ฉันต้องทำอย่างไร

** ดื่มสิครับ ดื่มให้กับความปวดร้าว
เปิดเพลงเบาๆ ให้ใจมันผ่อนคลาย
ดื่มให้ลืม เอาให้ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร
เพลงมันโดนก็อย่าใส่ใจ
เพลงมันใช่ก็อย่าได้แคร์
แต่ถ้าฟังแล้วเพลงมันเศร้า
ก็ชงเหล้าให้มันเข้มๆ
บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร
สู้ต่อไปใจอย่ายอมแพ้
แค่ผู้หญิงที่รักไม่จริง
มันทิ้งไปไม่ตายหรอกเธอ
เมื่อหาคนรักจริงไม่เจอ วันพรุ่งนี้
ฉันก็แค่โสดอีกครั้ง

( ดนตรี)

( * , ** , ** )
ติดต่อ 098-6836358
เพลง : เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มเข้ม
ศิลปิน : วุฒิป่าบอน
เนื้อร้อง-ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียงเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร
วุฒิ ป่าบอน - เรื่องมันเศร้าขอเหล้าเข้มๆ
 โฆษณา