อันดับเพลงไทยสุดฮิต

อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
525 ล้านวิว
511 ล้านวิว
480 ล้านวิว
407 ล้านวิว
407 ล้านวิว
404 ล้านวิว
396 ล้านวิว
389 ล้านวิว
381 ล้านวิว
326 ล้านวิว
328 ล้านวิว
324 ล้านวิว
318 ล้านวิว
318 ล้านวิว
319 ล้านวิว
322 ล้านวิว
302 ล้านวิว
297 ล้านวิว
298 ล้านวิว
274 ล้านวิว
279 ล้านวิว
270 ล้านวิว
262 ล้านวิว
250 ล้านวิว
252 ล้านวิว
248 ล้านวิว
241 ล้านวิว
239 ล้านวิว
226 ล้านวิว
222 ล้านวิว
217 ล้านวิว
212 ล้านวิว
219 ล้านวิว
218 ล้านวิว
212 ล้านวิว
212 ล้านวิว
201 ล้านวิว
199 ล้านวิว
198 ล้านวิว
197 ล้านวิว
192 ล้านวิว
191 ล้านวิว
184 ล้านวิว
154 ล้านวิว
143 ล้านวิว
124 ล้านวิว
ค้นหาคอร์ดกีตาร์
Chords will show here

ชื่อคอร์ด (A – G) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่
:1, :2, :3 … = (โคลอน) : ตามด้วยตัวเลข เพื่อแสดงตำแหน่งคอร์ดอื่น ๆ เช่น C:2, C:3, Am7:4 ฯลฯ
# = sharp
b = flat
m = minor
maj = major
sus = suspended
dim = diminished
aug = augmented
add = extensions
รูปแบบอื่นๆ บน คอร์ดหลัก:
m, 6, m6, 69, 7, m7, maj7, 7b5, 7#5, m7b5, 7b9, 9, m9, maj9, add9, 13, sus2, sus4, dim, dim7, aug

ค้นหาภายในเว็บ