หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง พลังงานจน – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง พลังงานจน – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง พลังงานจน
ศิลปิน Labanoon (ลาบานูน)
New Single 2015

คีย์คอร์ดเพลง พลังงานจน สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Am 
สายลมจางจางยังล่อง
ลอยจากแดนไกล 
 
กระซิบ
คอยบอกเบาเบา เตือนให้
Am 
เราลืมตา

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | Am | Dm | Dm |
INSTRU | F | G | Am | Am |

 
ชีวิตจน
Am 
จนอย่างเรา จะเอาอะ
Dm 
ไรหนักหนา
 
เช้าลุกขึ้น
มาส่งยิ้มให้โชคชะตา ศรัทธายังมีเหลือ
พอ 
 
ถึงไม่ค่อย
Am 
มีปัจจัย แต่ใจยัง
Dm 
ไม่อับจน 
 
หลายครั้งทาง
ชันแต่ฉันรู้ว่าความจน มันมีพลังดิ้น
รน 
 

 
* ก็ไม่เป็น
Am 
ไร เมื่อเกิดมาอย่าง
นี้ เมื่อมีเท่าที่
มี 
 
ก็ทำมันให้
ดี เท่าที่หนทางยังมี
Am 
อยู่ 
 
สู้เพื่อคนที่
รัก พิสูจน์ให้ได้
ดู 
 
ถึงหนักหนาเท่า
ไรยังไงหัวใจยังมีแรง

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
ความจนมัน
Am 
เป็นอย่างไร ไม่จนคง
Dm 
ไม่เข้าใจ  
 
สองเท้าเปื้อน
ดิน ชีวิตไม่ง่ายเท่าไร 
 
ยังมีคนรอพึ่ง
พา มาก
มาย

( * )

INSTRU | Am | Am | G | G |

Am 
สายลมจางจางยังล่อง
ลอยจากแดนไกล 
 
กระชิบคอยบอกเบาเบา เตือนให้
Am 
เราลืมตา  
 
เสียงใจดวงเดิม มันรำ
พันว่ายังไหว 
 
กระชิบคอยปลอบเบาเบา  พอให้
Am 
เราเดินไป  
 
ฝนเพิ่ง
ซากลิ่นไอดิน ทิวไม้
Am 
โอนเอนไกว 
 
ทุกข์หรือ
สุขสุดแต่ใจ ( สุดแต่ใจ )

INSTRU | Am | G | G | Am | ( 2 Times )

 
ก็ไม่เป็น
Am 
ไร เมื่อเกิดมาอย่าง
นี้ 
 
เมื่อมีเท่าที่
มี ก็ทำมันให้
ดี  
 
แลกมันด้วย
Am 
เหงื่อ สู้เพื่อคนที่
รัก พิสูจน์ให้ได้
ดู 
 
ถึงหนักหนาเท่า
ไรยังไงหัวใจยังดี
Am 
อยู่ 
 
เมื่อเลือกได้แค่
นี้ เมื่อมีเท่าที่
มี 
 
ก็ทำมันให้
ดี ทุ่มเททุก
Am 
อย่าง 
 
สู้เพื่อคนข้าง
หลัง สู้มันทุกหน
ทาง 
 
ถึงเหนื่อยล้าเท่า
ไรยังไงหัวใจยังมีแรง

OUTRO | Am | G | G | Am |( Fade out )

เนื้อเพลง
สายลมจาง ๆ ยังล่องลอยจากแดนไกล
กระซิบคอยบอกเบา ๆ เตือนให้เราลืมตา


ชีวิตจน ๆ อย่างเรา จะเอาอะไรหนักหนา
เช้าลุกขึ้นมาส่งยิ้มให้โชคชะตา ศรัทธายังมีเหลือพอ
ถึงไม่ค่อยมีปัจจัย แต่ใจยังไม่อับจน
หลายครั้งทางชัน แต่ฉันรู้ว่าความจน มันมีพลังดิ้นรน


ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้
เมื่อมีเท่าที่มี ก็ทำมันให้ดี เท่าที่หนทางยังมีอยู่
สู้เพื่อคนที่รัก พิสูจน์ให้ได้ดู
ถึงหนักหนาเท่าไรยังไงหัวใจยังมีแรง


ความจนมันเป็นอย่างไร ไม่จนคงไม่เข้าใจ
สองเท้าเปื้อนดิน ชีวิตไม่ง่ายเท่าไร
ยังมีคนรอพึ่งพา มากมาย


[เปาวลี พรพิมล]
สายลมจาง ๆ ยังล่องลอยจากแดนไกล
กระชิบคอยบอกเบา ๆ เตือนให้เราลืมตา
เสียงใจดวงเดิม มันรำพันว่ายังไหว
กระชิบคอยปลอบเบา ๆ พอให้เราเดินไป
ฝนเพิ่งซากลิ่นไอดิน ทิวไม้โอนเอนไกว
ทุกข์หรือสุข สุดแต่ใจ (สุดแต่ใจ)


ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้
เมื่อมีเท่าที่มี ก็ทำมันให้ดี
แลกมันด้วยเหงื่อสู้เพื่อคนที่รัก พิสูจน์ให้ได้ดู
ถึงหนักหนาเท่าไร ยังไงหัวใจยังดีอยู่


เมื่อเลือกได้แค่นี้ เมื่อมีเท่าที่มี
ก็ทำมันให้ดี ทุ่มเททุกอย่าง
สู้เพื่อคนข้างหลัง สู้มันทุกหนทาง
ถึงเหนื่อยล้าเท่าไร ยังไงหัวใจยังมีแรง
ทำนอง : เมธี อรุณ
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : ลาบานูน
Labanoon - ลาบานูน - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :