คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า – เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า – เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า

ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่า - เต๊ะ ตระกูลตอ
คอร์ด

INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
คิดว่
Am 
าดีที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้น
 
ย้อนเห
Em 
ตุผลคือสองเฮามันบ่เข้าใจกัน
 
แร
Am 
ก ๆ อ้ายกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยัง
 
ผ่านไปนา
Em 
น ๆ หัวใจอ้ายนั้นเริ่มห่วงหา

Am 
ว่าสิขอคืนดีแต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามา
Em 
นอนเสียดายเวลา น้ำตาอ้ายมันก็ไหลซึม ๆ
Dm 
น้องกะคงสิลืม 
 
แต่ว่าอ้ายบ่ลืม
 
มันฮั
G 
กตื่มพุ่นใจของอ้าย

 
* ตอนคบ
F 
กันกะยอมรับว่ามันเ
G 
บื่อ
 
พอเลิกกั
Em 
นไปละเหลือใจเจ้
Am 
าของ
 
ว่าเป็นห
F 
ยังคือปล่อยให้น้อง 
 
ไปเป็นขอ
G 
งเขา

 
** อยากบอก
F 
ฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่
G 
ได้
 
ยามคิด
Em 
ฮอดอยากกอดกะได้แ
Am 
ค่คิด
 
อยากเว้า
F 
นำสักคำแต่อ้ายกะบ่มี
G 
สิทธิ์
 
มัน
Em 
ติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่า
Am 
วเก่า
 
อยากหอมแ
F 
ก้มกะได้แค่แนมด้วยสา
G 
ยตา
 
น้ำมันไหลออ
Em 
กตาย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือ
Am 
เก่า
 
อ้ายนั่งไห้เป็น
F 
ทุกข์น้องเป็นสุขฮักกันกับเ
G 
ขา
 
กับฮักผู้บ่าวใ
C 
หม่

Am 
ย้อนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้าย
Em 
น้องกะมีผู้บ่าวใหม่ 
 
อ้ายกะเป็นผู้บ่าวเก่า
Am 
น้องบ่ได้ไปไสยังอยู่ในใจอ้ายคือเก่า
 
ถึงแม้
Em 
เฮาสิเลิกกันไปกะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก

 
ซุมื้
Am 
อนี้อ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า
 
ซุมื้
Em 
อนี้เจ้ามีเขาน้องนอนเหงาอยู่บักคัก
 
เรื่องของสอ
Dm 
งเฮากะคงสิเป็นกันได้ยาก
 
เพราะน้องเซาฮักกั
G 
นแล้ว

( *, ** )

INSTRU | F G | Em Am | F G | C | ( 2 Times )

 
อยากบอก
F 
ฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่
G 
ได้
 
ยามคิด
Em 
ฮอดอยากกอดกะได้แ
Am 
ค่คิด
 
อยากเว้า
F 
นำสักคำแต่อ้ายกะบ่มี
G 
สิทธิ์ 
 
โว้.
C 
..
 
อยากหอมแ
F 
ก้มกะได้แค่แนมด้วยสา
G 
ยตา
 
น้ำมันไหลออ
Em 
กตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือ
Am 
เก่า
 
อ้ายนั่งไห้เป็น
F 
ทุกข์โตน้องเป็นสุขฮักกันกับเ
G 
ขา
 
กะฮักผู้บ่าวใ
C 
หม่

 
ตั้งแต่เฮาเลิก
F 
กันมันทรมานแทบอยู่บ่
G 
ได้
 
จากใจผู้บ่าวเ
C 
ก่า

OUTRO | F G | Em Am | F G | C |

เนื้อเพลง
คิดว่าดีที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้น
ย้อนเหตุผลคือสองเฮามันบ่เข้าใจกัน
แรก ๆ อ้ายกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยัง
ผ่านไปนาน ๆ หัวใจอ้ายนั้นเริ่มห่วงหา

ว่าสิขอคืนดีแต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามา
นอนเสียดายเวลา น้ำตาอ้ายมันก็ไหลซึม ๆ
น้องกะคงสิลืม แต่ว่าอ้ายบ่ลืม
มันฮักตื่มพุ่นใจของอ้าย

ตอนคบกันกะยอมรับว่ามันเบื่อ
พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ
ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้น้อง ไปเป็นของเขา

อยากบอกฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่ได้
ยามคิดฮอดอยากกอดกะได้แค่คิด
อยากเว้านำสักคำแต่อ้ายกะบ่มีสิทธิ์
มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่า
อยากหอมแก้มกะได้แค่แนมด้วยสายตา
น้ำมันไหลออกตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือเก่า
อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์น้องเป็นสุขฮักกันกับเขา
กะฮักผู้บ่าวใหม่

ย้อนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้าย
น้องกะมีผู้บ่าวใหม่ อ้ายกะเป็นผู้บ่าวเก่า
น้องบ่ได้ไปไสยังอยู่ในใจอ้ายคือเก่า
ถึงแม้เฮาสิเลิกกันไปกะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก

ซุมื้อนี้อ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า
ซุมื้อนี้เจ้ามีเขาน้องนอนเหงาอยู่บักคัก
เรื่องของเราสองเฮากะคงสิเป็นกันได้ยาก
เพราะน้องเซาฮักกันแล้ว

ตอนคบกันกะยอมรับว่ามันเบื่อ
พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ
ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้น้อง ไปเป็นของเขา

อยากบอกฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่ได้
ยามคิดฮอดอยากกอดกะได้แค่คิด
อยากเว้านำสักคำแต่อ้ายกะบ่มีสิทธิ์
มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่า
อยากหอมแก้มกะได้แค่แนมด้วยสายตา
น้ำมันไหลออกตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือเก่า
อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์น้องเป็นสุขฮักกันกับเขา
กะฮักผู้บ่าวใหม่

อยากบอกฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่ได้
ยามคิดฮอดอยากกอดกะได้แค่คิด
อยากเว้านำสักคำแต่อ้ายกะบ่มีสิทธิ์
อยากหอมแก้มกะได้แค่แนมด้วยสายตา
น้ำมันไหลออกตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือเก่า
อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์น้องเป็นสุขฮักกันกับเขา
กะฮักผู้บ่าวใหม่

ตั้งแต่เราเลิกกันมันทรมานแทบอยู่บ่ได้
จากใจผู้บ่าวเก่า
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ผู้บ่าวเก่า – เต๊ะ ตระกูลตอ
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด