คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ – เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle Ft. ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ – เต้ย อภิวัฒน์

เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์

ศิลปิน : Night Tingle

Feat : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

คีย์คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ - เต้ย อภิวัฒน์
คอร์ด ฉันยังรักเธอ

INTRO | Dm | Am | C | Dm | ( 3 Times )

 
ใจยั
Dm 
งคงคิดถึง
Am 
เพียงเธอ
 
ยัง
รอเธออยู่เสมอ
Dm 
 
วัน
Dm 
เวลาล่วงเลย
Am 
ยังละเมอ
 
เพ้อ
ถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน
Dm 

 
* นาน
Gm 
เท่าไร 
 
ไม่ว่านาน
Am 
แค่ไหน
 
ความ
Bb 
คิดถึงไม่เคยจาง

 
** ไม่มี
Dm 
วันกลับมาเ
หมือนเดิม
 
ความรัก
Bb 
ของเรา
ที่เคยสดใส 
 
 
Dm 
 
รู้ว่
Dm 
าคง 
 
เป็นไปไ
ม่ได้
 
ให้รัก
Bb 
ของเรา
เป็นดั่งที่หวัง
Dm 
 
แค่เ
Dm 
ธอรู้ วันนี้  
ตอนนี้
 
ฉันยัง
Bb 
ไม่ลืม
ความหลัง
Dm 
 
แม้วั
Dm 
นนี้ 
 
ความรัก
เราพัง
 
อยากให้รู้  
Bb 
ฉัน(ก็)ยัง
รักเธอ
Dm 

INSTRU | Dm | Am | C | Dm | ( 2 Times )
โน โน โน โนว บ่แมนดอก

 
รู้  
Dm 
ฉัน รู้ ฉันดีไ
Am 
ม่พอ
 
เธอ
นั้นจำต้องจาก
Dm 
 
ถ้า
Dm 
วันไหนที่เธอ
Am 
ลำบาก
 
อยาก
ให้เธอกลับมา
Dm 

 
นาน
Gm 
เท่าใด 
 
แต่ว่าในหั
Am 
วใจ
 
ยัง
Bb 
คิดฮอดบ่เคย
.. 
 
จาง

 
ถ้า
Dm 
เธอรัก 
 
แล้วใยป
ล่อยฮัก
 
สองเฮา
Bb 
ให้หลุด
ลอยไป 
 
 
Dm 
 
ไม่รั
Dm 
บรักเราไว้ 
 
 
ด้วยรัก ผลักไส  
Bb 
 
หัวใจ  
เฮ็ดหยัง 
 
 
Dm 
 
เบิด
Dm 
หัวใจวันนี้ 
 
 
ตอนนี้
 
ฉันยัง
Bb 
บ่ลืม 
 
 
ความหลัง
Dm 
 
แม้มื้
Dm 
อนี้ 
 
ความฮัก
เฮาพัง
 
อยากให้รู้ฉั
Bb 
นก็ยัง
รักเธอ
Dm 

INSTRU | Dm | C | Bb C | Dm | ( 2 Times )

( * , ** )

OUTRO | Dm | Am | C | Dm | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ใจยังคงคิดถึงเพียงเธอ
ยังรอเธออยู่เสมอ
วันเวลาล่วงเลยยังละเมอ
เพ้อถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน

* นานเท่าไร ไม่ว่านานแค่ไหน
ความคิดถึงไม่เคยจาง

** ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
ความรัก ของเราที่เคยสดใส
รู้ว่าคง เป็นไปไม่ได้
ให้รัก ของเราเป็นดั่งที่หวัง
แค่เธอรู้ วันนี้ ตอนนี้
ฉันยัง ไม่ลืมความหลัง
แม้วันนี้ ความรักเราพัง
อยากให้รู้ ฉัน(ก็)ยัง รักเธอ

( ดนตรี )
โน โน โน โนว บ่แมนดอก

รู้ ฉัน รู้ ฉันดีไม่พอ
เธอนั้นจำต้องจาก
ถ้าวันไหนที่เธอลำบาก
อยากให้เธอกลับมา
นานเท่าใด แต่ว่าในหัวใจ
ยังคิดฮอดบ่เคย.. จาง
ถ้าเธอรัก แล้วใยปล่อยฮัก
สองเฮาให้หลุดลอยไป
ไม่รับรักเราไว้ ด้วยรัก ผลักไส
หัวใจ เฮ็ดหยัง
เบิดหัวใจวันนี้ ตอนนี้
ฉันยัง บ่ลืม ความหลัง
แม้มื้อนี้ ความฮักเฮาพัง
อยากให้รู้ฉันก็ยังรักเธอ

( ดนตรี )

( * , ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด ฉันยังรักเธอ
เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle
Ft.ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด