หน้าแรก » มิน เฉาก๊วย » คอร์ดเพลง รักควายควาย – มิน เฉาก๊วย

คอร์ดเพลง รักควายควาย – มิน เฉาก๊วย

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง รักควายควาย
ศิลปิน มิน เฉาก๊วย


 
ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ความรักควายควายให้เอากลับ
คืนไปเลยไป

INSTRU | Gm | Eb | Cm | D |
INSTRU | Gm | Eb | Cm | D | D |


 
เคย
Gm 
เป็นคนดีแต่ตอน
Eb 
นี้ที่เปลี่ยนไป
 
เพราะ
Bb 
ว่าหัวใจฉันมัน
พังไปหมดแล้ว
 
เคย
Gm 
โดนสวมเขาจากนางมาร
Eb 
ร้ายตัวแม่
 
แม่งโ
Bb 
คตรตอแหล 
 
เจ็บใ
จจริงๆ

 
เพื่อน
Gm 
เอย 
 
วันนี้กูอ
Eb 
ยากกินเหล้า
 
อยาก
Bb 
กินให้เมาๆ 
 
ให้ลืม
มันเป็นวันสุดท้าย

 
ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย
 
ให้เอากลับ
คืนไปเลยไป
 
Gm 
ม่เอาอีกแล้ว 
 
กับความ
Eb 
รักของตาย
 
ก็ไม่ได้อ
Cm 
ยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้ว
Gm 
กูจำ

 
สัน
Gm 
ดานอย่างเธอคงไม่
Eb 
มีใครชอบ
 
เพราะเ
Bb 
ธอเที่ยวหลอกให้ใ
ครเขาเจ็บช้ำ
 
สับ
Gm 
รางเก่งจริงนะผู้ห
ญิงใจดำ
 
สิ่
Bb 
งที่เธอทำมันเลวม
ากรู้ไหม

 
เพื่อน
Gm 
เอย 
 
วันนี้กูอ
Eb 
ยากกินเหล้า
 
อยาก
Bb 
กินให้เมาๆ 
 
ให้ลืม
มันเป็นวันสุดท้าย

 
ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย
 
ให้เอากลับ
คืนไปเลยไป
 
Gm 
ม่เอาอีกแล้ว 
 
กับความ
Eb 
รักของตาย
 
ก็ไม่ได้อ
Cm 
ยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้ว
Gm 
กูจำ

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Gm | Eb | Cm | D | D | ( 2 Times )

 
Eb 
คร์ทำไม 
 
 
แค่ผู้หญิงหญิงเจ้าชู้
 
ยังไม่ต
ายก็คิดดู 
 
ก็ไม่
Gm 
เห็นจะเป็นอะไร
 
ไม่ใช่
Eb 
แม่สักหน่อย
 
ก็แค่ผู้ห
ญิงใจร้าย 
 
ก็ปล่อยมันไ

 
ถ้าอยากจ
Gm 
ะเมาก็เอาเลย
 
ให้ลืมควา
Eb 
มรักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย 
 
เธออย่าเ
อามาใส่ใจ
 
จบ
Gm 
จากตรงนี้ 
 
จบจากความ
Eb 
รักของตาย
 
เธอจะไ
Cm 
ม่ได้เป็นควาย…
เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ

 
ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย
 
ให้เอากลับ
คืนไปเลยไป
 
Gm 
ม่เอาอีกแล้ว 
 
กับความ
Eb 
รักของตาย
 
ก็ไม่ได้อ
Cm 
ยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้ว
Gm 
กูจำ

OUTRO | Gm | Eb | Cm | D | D | Gm |

รักควายควาย – มิน เฉาก๊วย
คำร้อง : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
ติดต่องานแสดง/งานโชว์/งาน Event
065-095-9222 , 081-975-8239
คอร์ดเพลง รักควายควาย - มิน เฉาก๊วย
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
App Android
 โฆษณา