คอร์ดเพลง จื่อแหน่ใจ – ออยเลอร์

  
Text   

จื่อแหน่ใจ – ออยเลอร์


INTRO | Ab | Fm | Db | Eb |

Ab 
เรื่องที่เป็นอดีตตอนนี้ 
 
กะฮู้ดีว่
Fm 
าเอาคืนบ่ได้
Db 
จักสิเก็บมาใส่หัวใจ 
 
ทำ
Eb 
ไมให้มันใจฝ่อ
Ab 
เขามีคนใหม่แล้ว 
 
ฮักกันแล้
Fm 
วใจเอ้ยฮู้บ่
Db 
ยังสิไปคิดต่อ 
 
นำ
Eb 
เขาอยู่บ้อหัวใจ

 
* แค่เห็น
Fm 
รูปคู่เธอกับเขา 
 
แอบ..
Cm 
เหงาจนน้ำตาไหล
 
ฝืน
Db 
ยิ้มกดรูปหั
Eb 
วใจ 
 
ให้ผ่านหน้
Ab 
าจอ
 
แต่
Fm 
ฮู้บ่ในใจฉัน 
 
มั
Cm 
นเจ็บจนใจท้อ
 
แต่ก็ลืม
Db 
แล้วบ่ 
 
ว่าเขาบอกเลิกแล้วหน
Eb 

 
** เขามีคนให
Ab 
ม่แล้ว 
 
จื่
Eb 
อแหน่ใจ
 
สิเฮ็ดจั่
Cm 
งได๋เขากะบ่กลับคื
Fm 
นมา
 
นั่
Db 
งเฝ้าจนฮอดชาติหน้า
Eb 
กะได้แต่ถ่า 
 
อยู่
Fm 
คือเก่า
 
เหลือ
Db 
ไว้กะแค่ควา
Eb 
มหลัง 
 
กับก้อนใจ
Cm 
พังกลายเป็นขี้
Fm 
เถ้า
 
มัน
Db 
จบโดนแล้วฮักเ
Eb 
ฮา.. 
 
(ลืมเขาสาเถาะ)

INSTRU | Fm |

Ab 
คิดฮอดแต่เขาหลาย 
 
แต่สุ
Fm 
ดท้ายได้แต่ความเศร้า
 
ตบ
Db 
ท้ายด้วยความเหงา 
 
นั่
Eb 
งเว้ากับก้อนน้ำตา
Ab 
จนบางเถื่อกะคิด 
 
ว่าชี
Fm 
วิตบ่ผิดกับคนบ้า
Db 
ความหลังยังติดตา 
 
นำพา
Eb 
ให้เจ็บหัวใจ

( * )

INSTRU | Ab Eb | Cm Fm | Db Eb | Fm |
INSTRU | Db Eb | Cm Fm | Db | Eb | Eb |

( ** )


INSTRU | E |

 
เขามีคน
A 
ใหม่แล้ว 
 
 
E 
จื่อแหน่ใจ
 
สิเฮ็ดจั่ง
C#m 
ใด๋เขากะบ่กลับคืน
F#m 
มา
 
นั่ง
D 
เฝ้าจนฮอดชาติห
E 
น้ากะได้แต่ถ่า 
 
อยู่คื
F#m 
อเก่า
 
เหลือ
D 
ไว้กะแค่ความห
E 
ลัง 
 
กับก้อนใจ
C#m 
พังกลายเป็นขี้
F#m 
เถ้า
 
มัน
D 
จบโดนแล้วฮักเ
E 
ฮา.. 
 
ลืมเขาสาเถาะ

INSTRU | F#m | E | D | E | A |

เนื้อเพลง
เรื่องที่เป็นอดีตตอนนี้ กะฮู้ดีว่าเอาคืนบ่ได้
จักสิเก็บมาใส่หัวใจ ทำไมให้มันใจฝ่อ
เขามีคนใหม่แล้ว ฮักกันแล้วใจเอ้ยฮู้บ่
ยังสิไปคิดต่อ นำเขาอยู่บ้อหัวใจ

* แค่เห็นรูปคู่เธอกับเขา
แอบ.. เหงาจนน้ำตาไหล
ฝืนยิ้มกดรูปหัวใจ ให้ผ่านหน้าจอ
แต่ฮู้บ่ในใจฉัน มันเจ็บจนใจท้อ
แต่ก็ลืมแล้วบ่ ว่าเขาบอกเลิกแล้วหนา

** เขามีคนใหม่แล้ว จื่อแหน่ใจ
สิเฮ็ดจั่งได๋เขากะบ่กลับคืนมา
นั่งเฝ้าจนฮอดชาติหน้า กะได้แต่ถ่า อยู่คือเก่า
เหลือไว้กะแค่ความหลัง
กับก้อนใจพังกลายเป็นขี้เถ้า
มันจบโดนแล้วฮักเฮา.. (ลืมเขาสาเถาะ)

คิดฮอดแต่เขาหลาย แต่สุดท้ายได้แต่ความเศร้า
ตบท้ายด้วยความเหงา นั่งเว้ากับก้อนน้ำตา
จนบางเถื่อกะคิด ว่าชีวิตบ่ผิดกับคนบ้า
ความหลังยังติดตา นำพาให้เจ็บหัวใจ

( ซ้ำ * )


( ** )

เขามีคนใหม่แล้ว จื่อแหน่ใจ
สิเฮ็ดจั่งได๋เขากะบ่กลับคืนมา
นั่งเฝ้าจนฮอดชาติหน้า กะได้แต่ถ่า อยู่คือเก่า
เหลือไว้กะแค่ความหลัง
กับก้อนใจพังกลายเป็นขี้เถ้า
มันจบโดนแล้วฮักเฮา.. ลืมเขาสาเถาะ
เพลง จื่อแหน่ใจ
ศิลปิน ออยเลอร์
คำรอง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : HD สตูดิโอ (โคกอิโด่ย)
ติดต่อการแสดง 064-0478627
ออยเลอร์ จื่อแหน่ใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend