หน้าแรก » L.กฮ. » คอร์ดเพลง กอดจูบลูบคลำ (คอร์ดง่ายๆ) – L.กฮ.

คอร์ดเพลง กอดจูบลูบคลำ (คอร์ดง่ายๆ) – L.กฮ.

L.กฮ. - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

คอร์ดเพลง กอดจูบลูบคลำ
ศิลปิน L.ก.ฮ.
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง กอดจูบลูบคลำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Eb | Eb | Eb | Eb |
INTRO | Eb | Bb | Cm | Gm |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Bb |
INTRO | Cm | Cm | Cm | Cm |

 
*  
Cm 
..จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Ab 
คยรักใครมาก่อน
Eb 
..จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Bb 
คยนอนกอดกับใคร
Cm 
..จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Ab 
คย 
 
คิด
Eb 
ถึงใคร 
 
โว้วโ
Bb 
อ่โว

 
**  
Cm 
..จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Ab 
คยกอดใครมาแล้ว
Eb 
..จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Bb 
คยจูบใครมาก่อน
Cm 
จะบอกให้รู้ว่าฉันเ
Ab 
คย 
 
โอ๊ะโ
Eb 
อ๊ะโอ 
 
โว๊ะโ
Bb 
อ..

 
*** ผิดมากไ
Eb 
หมที่ฉัน 
 
ไม่
Bb 
ได้เก็บไว้
 
ให้
Cm 
เธอใช้ 
 
เป็นค
Gm 
นแรก
 
ที่เ
Ab 
คยกอด 
 
ที่
Gm 
หอมแก้ม
 
ที่
Fm 
ฉันเคยทำให้ใ
Bb 
คร
 
ผิดมากไ
Eb 
หมที่พูด 
 
ว่า
Bb 
รักที่เคย
 
บอก
Cm 
ไปว่าคิดถึงใ
Gm 
คร
 
ฉันเ
Ab 
คยเจ็บ 
 
ฉันใ
Gm 
จง่าย
Fm 
เคยเสียตัวเสียใ
Bb 
จ 
 
โอ๊ะโอ..

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |

( * , ** , *** )

OUTRO | Cm | Cm | Cm | Cm |
OUTRO | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm |

เนื้อเพลง
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อน
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใคร
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย คิดถึงใคร โว้วโอ่โว

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้ว
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อน
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย โอ๊ะโอ๊ะโอ โว๊ะโอย

ผิดมากไหมที่ฉัน ไม่ได้เก็บไว้
ให้เธอใช้ เป็นคนแรก
ที่เคยกอด ที่หอมแก้ม
ที่ฉันเคยทำให้ใคร
ผิดมากไหมที่พูด ว่ารักที่เคย
บอกไปว่าคิดถึงใคร
ฉันเคยเจ็บ ฉันใจง่าย
เคยเสียตัวเสียใจ โอ๊ะโอย

( ดนตรี )

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อน
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใคร
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย คิดถึงใคร โว้วโอ่โว

จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้ว
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อน
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย โอ๊ะโอ๊ะโอ โว๊ะโอย

ผิดมากไหมที่ฉัน ไม่ได้เก็บไว้
ให้เธอใช้ เป็นคนแรก
ที่เคยกอด ที่หอมแก้ม
ที่ฉันเคยทำให้ใคร
ผิดมากไหมที่พูด ว่ารักที่เคย
บอกไปว่าคิดถึงใคร
ฉันเคยเจ็บ ฉันใจง่าย
เคยเสียตัวเสียใจ โอ๊ะโอย

( ดนตรี )
เพลง กอดจูบลูบคลำ (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง-ทำนอง – ศรีสกล สมทรง
เรียบเรียง – L.กฮ.
ดาวน์โหลด *1237999
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
App Android
 โฆษณา