คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ – Big Ass (บิ๊กแอส)


INTRO | Am7 | G | Am7 | G | ( 2 Times )

 
ใบไ
ม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน
 
เป็น
สัญญานแห่งความผันเปลี่ยน
 
ทุกๆ
สิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยง
แท้
 
ทำ
ทุกอย่างให้ดีที่สุด 
 
เพียง
เพื่อฉุดให้เธอไม่ไป
 
ในที่
สุดก็คงต้องหยุดและยอม
แพ้
ใจของคนหนอDคน

 
ก็ไม่รู้จ
Csus2 
ะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยน
ทิศ
 
และชีวิต
Csus2 
จะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป 
 
 
ไม่มีทาง

 
* เรา
Cmaj7 
มาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือBm7เกิน
 
ขอบใจนะ
ที่เคยมีกัน 
 
มันถึง
Am7 
เวลายอมรับDความจริง
 
เรา
Cmaj7 
มาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝัน
Bm7 
ตั้งเท่าไร
 
เมื่อชีวิต
คือความเป็นไป 
 
สุดท้าย
Cm 
ก็ต้องจากกัน
 
เท่านั้น
เอง

INSTRU | D |

 
ชีวิ
Csus2 
ตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ 
 
ชีวิ
ตหนึ่งกำลังว่างเปล่า
 
ความ
Csus2 
รู้สึกช่างทรมานและโหด
ร้าย
 
ทำ
ได้เพียงแต่ยอมรับมัน 
 
แม้ต้
องเจ็บจะยอมเข้าใจ
 
คง
ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อ
ไป 
 
ใจของคนหนอDคน

 
เมื่อสุดท้า
Csus2 
ยจะห้ามยังไงสายลมย่อมเปลี่ยน
ทิศ
 
และชีวิ
Csus2 
ตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไป 
 
 
ไม่ต่างกัน

( * )

D/F# 
       ผ่
Em7 
านพบ
Csus2 
มาเพื่อจากกัน
เท่านั้นเอง

INSTRU | G | D/F# | Em7 | Csus2 D | G G |
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ลมเปลี่ยนทิศ – Big Ass (บิ๊กแอส)