คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า
ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร
เพลงอีสาน

คีย์คอร์ดเพลง กลับคำสาหล่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | G D | Em D |
INTRO | Em | D | C D | G |

 
คำสั้
Em 
นๆ ที่ความยา
D 
วมันบ่ถึงน
G 
าที
 
อาจทำลายหลายล้านน
Am 
าที
 
สิ่งดีดี ที่เฮาร่ว
Em 
มก่อ
 
ใจเย็นไว้
D 
สา 
 
เว้าหยังออ
Em 
กมา 
 
ฮู้โต
Bm 
บ่น้อ
 
เรื่องมื้
Em 
อนี้อ้ายสิบ่คึ
Am 
ดต่อ
 
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮั
G 
กเฮา

 
* เก็บเอาไว้ก่
G 
อน 
 
คำว่าลาก่
D 
อน
 
เสื่องไว้สา
Em 
ก่อนคนดีของ
Bm 
อ้าย
 
G 
ะกี้ตะก่อน 
 
ฮัก
D 
กันส่ำใด๋
 
อยากให้ล
C 
องตรองดูจั๊
D 
กคราว
 
เก็บเอาไว้ก่
G 
อน 
 
คำว่าลาก่
D 
อน
 
เสื่องไว้ส
Em 
าก่อน อย่าด่วน อย่
Bm 
าฟ้าว
 
บ่ต้
G 
องป๋ากัน 
 
ฮั
D 
กกันคือเก่า
 
ให้เป็นคือเ
C 
ก่า 
 
อ้ายขอให้เ
D 
จ้า 
 
กลับคำส
G 
าหล่า

 
** คำสั้
Em 
นๆ 
 
ที่ความหมา
D 
ยมันรุนแรงเกิ
G 
นไป
 
มันสะเ
Em 
ทือนฮอดหัวใจอ้
Am 
าย
 
หยุดเอาไว้เซาเว้าเด้
Em 
อหล่า
 
อยู่กันมาโ
D 
ดน 
 
ต้องมีสั
Em 
กหน 
 
ที่มีปั
Bm 
ญหา
 
ผิดใ
Em 
จกันก็เรื่องธรร
Am 
มดา
 
อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่อ
G 
งราว


( * )

INSTRU | Em | D | C | D |
INSTRU | G D | Em D | G |

( **, *, * )

OUTRO | G D | Em D G |

เนื้อเพลง
คำสั้นสั้น ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีดี ที่เฮาร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สา เว้าหยังออกมา ฮู้โตบ่น้อ
เรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คึดต่อ
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮา

* เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนคนดีของอ้าย
ตะกี้ตะก่อน ฮักกันส่ำใด๋
อยากให้ลองตรองดูจั๊กคราว
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อน อย่าด่วน อย่าฟ้าว
บ่ต้องป๋ากัน ฮักกันคือเก่า
ให้เป็นคือเก่า อ้ายขอให้เจ้า กลับคำสาหล่า


** คำสั้นสั้น ที่ความหมายมันรุนแรงเกินไป
มันสะเทือนฮอดหัวใจอ้าย
หยุดเอาไว้เซาเว้าเด้อหล่า
อยู่กันมาโดน ต้องมีสักหน ที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดา
อย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราว


( * )

( ดนตรี )

( **, *, * )

( ดนตรี )
เพลง : กลับคำสาหล่า
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
อัลบั้ม : ชุดที่ 19 อยากบอกอีกครั้งว่ายังรักเธอ
Digital Download : *1237007
ไมค์ ภิรมย์พร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด