หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง ทดเวลาบาดเจ็บ – บอย พนมไพร (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

คอร์ดเพลง ทดเวลาบาดเจ็บ – บอย พนมไพร (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทดเวลาบาดเจ็บ
บอย พนมไพร

INTRO | Em | Am | ( 2 Times )

Am 
อ้ายเคยเป็นตัวจริงในใจ
Em 
ของน้อง
 
ขาแค่ตัวสำร
องอยู่นอกสาย
ตา
Am 
เกิดอีหยังขึ้นน้อ 
 
เจ้า
Em 
จังลดราคา
 
ตัวจ
ริงที่เคยมี
ค่าคือจังอ้
าย

 
Am 
สียงนกหวีดกรีดดังพังใจอ้าย
Em 
ยับ
 
อกให้อ้ายนั้นก
ลับออกนอกส
นามใจ
Am 
เป็นผุได๋น้อสิบ่งึดว่าเจ้า
Em 
คึดได้จังได๋
 
เปลี่ยนเอาอ้
ายออกไป
 
เปลี่ยนเอาเ
ขาคนใหม่เข้ามาแทน

 
* คงสิเป็นแ
Em 
ผนที่เจ้าวางไว้
Am 
ก่อนเกม
 
ตั๋วให้อ้ายจัดเ
ต็ม 
 
สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ไ
ด้

 
** ทดได้
บ่ทดเว
Em 
ลาอีกแนไ
Am 
ด้บ่ 
 
 
ถือว่าอ้ายขอเ
สี้ยววินาที
สุดท้าย
ทดเวลาบาดเ
จ็บ 
 
ให้
Em 
อ้ายยืนในส
Am 
นามใจ
 
อย่าฟ้
าวจบเกมไวห
ลาย
 
หรืออยากเ
ห็น
.. 
 
อ้ายตายแ
มนบ่

 
สิ
Am 
ให้อ้ายไปแข่งเขามัน
Em 
คงบ่ได้
 
องเก่า ๆ คง
สู้ของใหม่บ่
ได้ดอกน้อ
Am 
อ้ายจำต้องทำใจย้อนอ้าย
Em 
ดีบ่พอ
 
แต่อย่าฟ้
าวถิ่มอ้ายได้
บ่ฟังคำ
ขออ้ายก่อน

INSTRU | Em | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, **, ** )

 
หรืออยากเ
ห็น
Fm 
 
.. 
 
อ้ายตายแม
นบ่ 
 
 
Fm 
 

เนื้อเพลง
อ้ายเคยเป็นตัวจริงในใจของน้อง
เขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตา
เกิดอีหยังขึ้นน้อ เจ้าจังลดราคา
ตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังอ้าย

เสียงนกหวีดกรีดดังพังใจอ้ายยับ
บอกให้อ้ายนั้นกลับออกนอกสนามใจ
เป็นผุได๋น้อสิบ่งึดว่าเจ้าคึดได้จังได๋
เปลี่ยนเอาอ้ายออกไป เอาเขาคนใหม่เข้ามาแทน

คงสิเป็นแผนที่เจ้าวางไว้ก่อนเกม
ตั๋วให้อ้ายจัดเต็ม สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ได้

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

สิให้อ้ายไปแข่งเขามันคงบ่ได้
ของเก่า ๆ คงสู้ของใหม่บ่ได้ดอก น้อ
อ้ายจำต้องทำใจย้อนอ้ายดีบ่พอ
แต่อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ฟังคำอ้ายขอก่อน

คงสิเป็นแผนที่เจ้าวางไว้ก่อนเกม
ตั๋วให้อ้ายจัดเต็ม สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ได้

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่
เพลง ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน / : บอย พนมไพร
คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ติดต่องานแสดง 0886337505

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา