คอร์ดเพลง ทดเวลาบาดเจ็บ – บอย พนมไพร (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ทดเวลาบาดเจ็บ
บอย พนมไพร

INTRO | Em | Am | ( 2 Times )

Am 
อ้ายเคยเป็นตัวจริงในใจ
Em 
ของน้อง
 
F 
ขาแค่ตัวสำร
G 
องอยู่นอกสาย
C 
ตา
Am 
เกิดอีหยังขึ้นน้อ 
 
เจ้า
Em 
จังลดราคา
 
ตัวจ
F 
ริงที่เคยมี
G 
ค่าคือจังอ้
C 
าย

 
Am 
สียงนกหวีดกรีดดังพังใจอ้าย
Em 
ยับ
 
F 
อกให้อ้ายนั้นก
G 
ลับออกนอกส
C 
นามใจ
Am 
เป็นผุได๋น้อสิบ่งึดว่าเจ้า
Em 
คึดได้จังได๋
 
เปลี่ยนเอาอ้
F 
ายออกไป
 
เปลี่ยนเอาเ
G 
ขาคนใหม่เข้ามาแทน

 
* คงสิเป็นแ
Em 
ผนที่เจ้าวางไว้
Am 
ก่อนเกม
 
ตั๋วให้อ้ายจัดเ
F 
ต็ม 
 
สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ไ
G 
ด้

 
** ทดได้
C 
บ่ทดเว
Em 
ลาอีกแนไ
Am 
ด้บ่ 
 
 
G 
F 
ถือว่าอ้ายขอเ
G 
สี้ยววินาที
C 
สุดท้าย
F 
ทดเวลาบาดเ
G 
จ็บ 
 
ให้
Em 
อ้ายยืนในส
Am 
นามใจ
 
อย่าฟ้
F 
าวจบเกมไวห
G 
ลาย
 
หรืออยากเ
F 
ห็น
G 
.. 
 
อ้ายตายแ
C 
มนบ่

 
สิ
Am 
ให้อ้ายไปแข่งเขามัน
Em 
คงบ่ได้
 
F 
องเก่า ๆ คง
G 
สู้ของใหม่บ่
C 
ได้ดอกน้อ
Am 
อ้ายจำต้องทำใจย้อนอ้าย
Em 
ดีบ่พอ
 
แต่อย่าฟ้
F 
าวถิ่มอ้ายได้
G 
บ่ฟังคำ
C 
ขออ้ายก่อน

INSTRU | Em | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, **, ** )

 
หรืออยากเ
F 
ห็น
Fm 
 
G 
.. 
 
อ้ายตายแม
F 
นบ่ 
 
 
Fm 
 
C 

เนื้อเพลง
อ้ายเคยเป็นตัวจริงในใจของน้อง
เขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตา
เกิดอีหยังขึ้นน้อ เจ้าจังลดราคา
ตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังอ้าย

เสียงนกหวีดกรีดดังพังใจอ้ายยับ
บอกให้อ้ายนั้นกลับออกนอกสนามใจ
เป็นผุได๋น้อสิบ่งึดว่าเจ้าคึดได้จังได๋
เปลี่ยนเอาอ้ายออกไป เอาเขาคนใหม่เข้ามาแทน

คงสิเป็นแผนที่เจ้าวางไว้ก่อนเกม
ตั๋วให้อ้ายจัดเต็ม สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ได้

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

สิให้อ้ายไปแข่งเขามันคงบ่ได้
ของเก่า ๆ คงสู้ของใหม่บ่ได้ดอก น้อ
อ้ายจำต้องทำใจย้อนอ้ายดีบ่พอ
แต่อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ฟังคำอ้ายขอก่อน

คงสิเป็นแผนที่เจ้าวางไว้ก่อนเกม
ตั๋วให้อ้ายจัดเต็ม สุดท้ายเฮ็ดประตูบ่ได้

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

ทดได้บ่ทดเวลาอีกแนได้บ่
ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย
ทดเวลาบาดเจ็บ ให้อ้ายยืนในสนามใจ
อย่าฟ้าวจบเกมไวหลาย
หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่

หรืออยากเห็น อ้ายตายแมนบ่
เพลง ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน / : บอย พนมไพร
คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ติดต่องานแสดง 0886337505
1 vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด