คอร์ดเพลง คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่


INTRO | Bb | Eb | Cm | F |

 
คำว่า
Bb 
ฮักเกิดขึ้นที่
Dm 
ใด 
 
เกิดกับ
Gm 
ไผมันบ่สำ
Dm 
คัญ
 
มันจะ
Eb 
อยู่ตรงนั้น 
 
บ่หายตามกาลเว
F 
ลา
 
ว่าสิ
Gm 
ผ่านมาดนปานใด๋ 
 
ในหัว
Dm 
ใจบ่เคยร้าง
Gm 
ลา
 
ยังจด
Cm 
จำทุกถ้อยวา
F 
จา 
 
ที่เฮาเว้า
Bb 
ต่อกัน

 
เมื่อส
Bb 
วรรค์แยกกายเฮา
Dm 
สอง
 
จากคู่ครองเป็นคนอื่นไ
Bb7 
กล
 
เหลือแต่
Eb 
คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคง
F 
อยู่

 
แม้นว่า
Gm 
เจ้าสิเกิดเป็นห
F 
ยัง
 
บ่เคยคิด
Dm 
ซัง 
 
ย้อนฮักคน
Gm 
ฮู้
 
สิเคียง
Eb 
ข้างให้ได้
F 
ฮู้ 
 
หัวใจยังคง
Bb 
เดิม

 
* บ่มีอีห
Eb 
ยังมาพังท
F 
ลาย
 
ความ
Dm 
ฮักเฮาสองลง
Gm 
ได้
 
แม้ดินส
Eb 
ลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเ
F 
ริ่ม
 
ฮักที่แ
Eb 
ลก 
 
ด้วยแหกกฏ
F 
ฟ้า
 
ถึงมีน้ำ
Dm 
ตาเข้ามาแต่ง
Gm 
เติม
 
ความปวด
Eb 
ร้าวสิเข้ามาเส
F 
ริม 
 
บ่เคย
Bb 
คิดย่าน

 
** ในวัน
Bb 
นี้เฮาเจอกั
Dm 
นแล้ว
 
ยังบ่แคล้วจำต้องจาก
Bb 
ลา
 
คนที่เ
Eb 
ฮาตามหา 
 
เป็นหยังคือบ่
F 
สมใจ
 
ให้คอง
Gm 
ถ่าอีกกี่พัน
F 
ปี
 
ให้อยู่ตรง
Dm 
นี้อีกนานเท่าไ
Gm 
หร่
 
ขอเพียง
Eb 
แค่ 
 
เธอจำฉันไ
F 
ด้ชาติไหนก็
Bb 
รอเธอ

INSTRU | Gm F | Dm Gm | Eb F | Bb | Bb7 |

( * , ** )

OUTRO | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb | Bb |

เนื้อเพลง
คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่

คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญ
มันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลา
ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลา
ยังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว้าต่อกัน

เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง
จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล
เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง
บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้
สิเคียงข้างให้ได้รู้ หัวใจยังคงเดิม

ดนตรี

* บ่มีอีหยังมาพังทลาย
ความฮักเฮาสองลงได้
แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม
ฮักที่แลก ด้วยแหกกฏฟ้า
ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม
ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่าน

** ในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว
ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา
คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ
ให้คองถ่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่
ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ

ดนตรี

( * , ** )
1 vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด