หน้าแรก » ออย แสงศิลป์ » คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน – ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน – ออย แสงศิลป์


INTRO | Dm | C | Bb | C |

Dm 
เริ่มอาการบ่ดี 
 
ควา
มถี่หัวใจบ่เต้น
 
คาด
Bb 
การณ์ความน่าจะเป็น 
 
ที่เห็
นคือเธอบ่แคร์
 
บ่ไ
Dm 
ด้มีอาการแทรกซ้อน 
 
บ่
มีแม้ฮอยบาดแผล
 
แต่เป็นห
Bb 
ยังคือเจ็บแท้ 
 
คือจั่งสิต
าย

 
สมองเบ
ลอ 
 
เมื่
Am 
อเธอบอกว่าเลิ
Dm 
กกัน
 
าการโคม่ากระ
Bb 
ทันหัน 
 
เข้า
ขั้นหัวใจวาย
 
บ่ดนก็ต
าย 
 
บ่น
Am 
านก็คงสิ้
Dm 
นใจ
 
สิมีชี
วิตต่อไปแบบ
Bb 
ใด๋ 
 
คงขาดใ
จ 
 
เมื่อบ่มีเ
ธอ

Dm 
จั๊กสิอยู่จั่งใด๋ 
 
ชี
วิตอ้ายจั่งสิรอด
 
สาย
Bb 
ใจ อย่าฟ้าวถอด รอก่อ
นถือว่าขอกัน
Dm 
เจ้าสิไปกับเขา 
 
ฮู้
ดีความฮักสิพัง
 
แต่เป็นห
Bb 
ยังบ่หลูโตนกัน 
 
ซังกันแท้บ่

 
สมองเบ
ลอ 
 
เมื่
Am 
อเธอบอกว่าเลิ
Dm 
กกัน
 
าการโคม่ากระ
Bb 
ทันหัน 
 
เข้า
ขั้นหัวใจวาย
 
บ่ดนก็ต
าย 
 
บ่น
Am 
านก็คงสิ้
Dm 
นใจ
 
สิมีชี
วิตต่อไปแบบ
Bb 
ใด๋ 
 
คงขาดใ
จ 
 
เมื่อบ่มีเ
ธอ

INSTRU | Dm | C | Bb | C | ( 2 Times )


 
สมองเบ
ลอ 
 
เมื่
Am 
อเธอบอกว่าเลิ
Dm 
กกัน
 
าการโคม่ากระ
Bb 
ทันหัน 
 
เข้า
ขั้นหัวใจวาย
 
บ่ดนก็ต
าย 
 
บ่น
Am 
านก็คงสิ้
Dm 
นใจ
 
สิมีชี
วิตต่อไปแบบ
Bb 
ใด๋ 
 
คงขาดใ
จ 
 
เมื่อบ่มีเ
ธอ


OUTRO | Dm | C | Bb | C | F |

เพลง ภาวะแทรกซ้อน
คำร้อง/ทำนอง รามิล ต้นแก้ว
เรียบเรียง เธค คอนสาร
คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน - ออย แสงศิลป์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
 โฆษณา