หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง : เชือกวิเศษ LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ - LABANOON (ลาบานูน)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม N.E.W.S. : เชือกวิเศษ


INTRO | Bm D | A F#m | ( 2 Times )

Bm 
พยายามจนหมดปัญญา 
 
 
F#m 
ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ 
 
ให้เธอ
นั้นลำบากใจ
Bm 
ในแววตาที่เธอมองกัน 
 
 
F#m 
บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ 
 
ไม่มีท
างเป็นอย่างเดิม

 
ต่อให้เ
Bm 
ชือกวิเศษผูก
F#m 
เราเอาไว้
 
เหนี่ยว
รั้งให้ตายคง
ได้แค่ตัว
 
ยิ่ง
Bm 
ห้ามเท่าไหร่ 
 
ยิ่ง
F#m 
ยื้อแค่ไหน 
 
ยิ่งเ
ห็นแก่ตัว

 
เมื่อรักมัน
ทำให้เธอหนัก
ใจ 
 
ฝืนไปมัน
ก็เท่านั้น
 
เมื่อฉันมัน
ทำให้เธอกด
ดัน 
 
ก็พอกัน
ที
 
วันนี้เราเ
ดินมาสุดทาง
ฝัน
 
ถ้าอย่าง
นั้นก็ขอ
A/C# 
ให้เธอโช
Bm 
คดี
 
ไม่ต้อง
ทนอยู่ตรง
นี้ให้ทรม
าน

INSTRU | Bm D | A F#m | ( 2 Times )

Bm 
ขอบใจเธอที่ทนกันมา
F#m 
อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ 
 
ทำให้เ
ธอได้เท่านี้
Bm 
อย่ากังวล 
 
อย่าห่วงอะไร
F#m 
ไม่มีใครมองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วัน
นี้ดีไม่พอ

 
ต่อให้เ
Bm 
ชือกวิเศษผูก
F#m 
เราเอาไว้
 
เหนี่ยว
รั้งให้ตายคง
ได้แค่ตัว
 
ยิ่ง
Bm 
ห้ามเท่าไหร่ 
 
ยิ่ง
F#m 
ยื้อแค่ไหน 
 
ยิ่งเ
ห็นแก่ตัว

 
เมื่อรักมัน
ทำให้เธอหนัก
ใจ 
 
ฝืนไปมัน
ก็เท่านั้น
 
เมื่อฉันมัน
ทำให้เธอกด
ดัน 
 
ก็พอกัน
ที
 
วันนี้เราเ
ดินมาสุดทาง
ฝัน
 
ถ้าอย่าง
นั้นก็ขอ
A/C# 
ให้เธอโช
Bm 
คดี
 
ไม่ต้อง
ทนอยู่ตรง
นี้ให้ทรม
าน

Bm 
  แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา
  แม้ว่าฉันคือคนที่เสีย
น้ำตา
 
  ที่แล้ว
มา 
 
ก็จะไม่เสียดาย
Bm 
  เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
  เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รั
กเธอ
 
  ก็คุ้มเ
กินพอ..

 
เมื่อรักมัน
ทำให้เธอหนัก
ใจ 
 
ฝืนไปมัน
ก็เท่านั้น
 
เมื่อฉันมัน
ทำให้เธอกด
ดัน 
 
ก็พอกัน
ที
 
วันนี้เราเ
ดินมาสุดทาง
ฝัน
 
ถ้าอย่าง
นั้นก็ขอ
A/C# 
ให้เธอโช
Bm 
คดี
 
ไม่ต้อง
ทนอยู่ตรง
นี้ให้ทรม
าน.. 
 
เย้..

Bm 
  แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา
  แม้ว่าฉันคือคนที่เสีย
น้ำตา
 
  ที่แล้ว
มา 
 
ก็จะไม่เสียดาย
Bm 
  เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
  เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รั
กเธอ
 
  ก็คุ้มเ
กินพอ…


พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ ให้เธอนั้นลำบากใจ
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทางเป็นอย่างเดิม

ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้
เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว

เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน

( ดนตรี )

ขอบใจเธอที่ทนกันมา
อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอได้เท่านี้
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร
ไม่มีใครมองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ดีไม่พอ

ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้
เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว

เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน

แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา
แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา
ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ
ก็คุ้มเกินพอ..

เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน.. เย้..

แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา
แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา
ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ
ก็คุ้มเกินพอ…


รูปภาพคอร์ด เชือกวิเศษ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ - LABANOON (ลาบานูน)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เชือกวิเศษ (คอร์ด)

เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา