คอร์ดเพลง การเดินทาง – ชาติ สุชาติ

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em C | ( 2 Times )

 
บทความ
ที่ฉันได้เขียน
 
มาจากบทเรียน
D/F# 
ที่เธอเคยเรียน
 
วาจา
Em 
ที่ฉันเอ่ยไป
 
มาจากอารมณ์
ที่เธอผ่านเจอ

 
* เพียง
Am 
การเดินทางเพียงหนึ่ง
Bm 
สัปดาห์
 
หนึ่งเดือน..  
หนึ่งปี.. 
 
มันมีค
วามหมาย
 
ทำ
Am 
ให้เติบโตเรียนรู้ 
 
 
Bm 
เข้าใจได้มากกว่า

 
** การเดินทาง
ของฉันและเธอคือการเ
D/F# 
รียนรู้
 
การเรียนรู้ขอ
Em 
งเราสองคนคือความ
เข้าใจ
 
เธอเข้าใจ
และฉันเข้าใจก็ทำ
D/F# 
ให้เรามั่นใจ
      

 
*** การเดินทาง
ของฉันและเธอคือการ
D/F# 
เรียนรู้
 
การเรียนรู้ข
Em 
องเราสองคนคือความ
เข้าใจ
 
เธอเข้าใจ
และฉันเข้าใจก็ทำ
D/F# 
ให้เรามั่นใจ
Em 
 
 
ในสิ่งนั้น (ในความรัก)

INSTRU | G D/F# | Em C | ( 4 Times )

 
ทุกสิ่งที่
เราเรียนรู้ 
 
ส่งเสริม
D/F# 
ต่อการก้าวเดิน
 
เรื่องราว
Em 
ที่เราเผชิญ 
 
อยู่ที่เรา
เข้าใจมันไหม

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | G D/F# | Em C | ( 2 Times )

( ** ) ( *** ) ( ** ) ( *** )
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend