คอร์ดเพลง ผู้สาวขาเลาะ – ลำไย ไหทองคำ

ผู้สาวขาเลาะ – ลำไย ไหทองคำ

INTRO | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )

 
A 
ฮาแค่ผู้สาวขาเลาะ 
 
 
C#m 
บ่แม่นผู้สาวขาเรียน
Bm 
บ่ได้ขยันหมั่นเพียร 
 
ปากกาสิเ
E 
ขียนยังได้ยืมหมู่
 
A 
ารบอกการบ้านบ่เคยมี 
 
ข้อ
C#m 
สอบสิออกบ่อนใด๋ยังบ่ฮู้
 
แต่ที่พ
Bm 
อฮู้ 
 
วันนี้พรุ่งนี้และเ
E 
มื่อวาน 
 
นั้นเป็นบุญบ้านใด๋

INSTRU | A | C#m |

 
D 
พียงแค่จอบแนม
 
ซอม
C#m 
เบิ่งอ้ายอยู่ไ
F#m 
กลๆ 
 
หัว
Bm 
ใจน้อง
E 
นี้ก็มีแ
A 
ฮง
D 
ฮู้ว่าอ้ายมีเ
E 
ขา 
 
น้อง
C#m 
กะสิบ่ขอ
F#m 
แข่ง
 
บ่อาจสิไ
Bm 
ปแย่ง 
 
แต่น้
D 
องขอสแตนบ
E 
าย

 
* ซอมเบิ่งอยู่เ
D 
ด้อ 
 
ถ้าหากว่าเ
E 
ธอ 
 
 
C#m 
นั้นเลิกกันกับ
F#m 
เขา
 
เรื่อง
Bm 
ของสองเ
E 
ฮา 
 
สิเ
A 
ป็นไปได้บ่
 
บ่ได้เข้า
D 
มาเพื่อกด
E 
ดัน 
 
แต่ว่า
C#m 
ฉันนั้นแค่
F#m 
รอ
 
ฟ้าว
Bm 
เลิกกันแหน่เ
D 
ถาะ 
 
ผู้สาว
E 
ขาเลาะ
 
(อยากเป็นผู้สาวอ้าย)
 

INSTRU | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )

 
บ่
A 
ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่ 
 
บ่
C#m 
ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
 
ติด  
Bm 
ร. ยังพอแก้ได้ แต่ติดใจอ้
E 
ายน้องไปบ่เป็น
 
จักเป็นจั่งใ
D 
ด๋ดอกใบป
E 
ริญญา 
 
ฮู้แต่
C#m 
ว่าเอามายากเย็น
 
หลับตา
Bm 
ลงยังคงฝันเ
E 
ห็นเป็นเพียงหน้าอ้
A 
าย

( *, * )

INSTRU | A | C#m |

 
ผู้สาวข
Bm 
าเลาะ.
E 
.. 
 
สิสมอ้ายบ่

INSTRU | A | C#m | Bm | E | A |

เนื้อเพลง
เฮาแค่ผู้สาวขาเลาะ
บ่แม่นผู้สาวขาเรียน
บ่ได้ขยันหมั่นเพียร
ปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่
การบอกการบ้านบ่เคยมี
ข้อสอบสิออกบ่อนใด๋ยังบ่ฮู้
แต่ที่พอฮู้ วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน
นั้นเป็นบุญบ้านใด๋

( ดนตรี )

เพียงแค่จอบแนม
ซอมเบิ่งอ้ายอยู่ไกล ๆ
หัวใจน้องนี้ก็มีแฮง
ฮู้ว่าอ้ายมีเขา น้องกะสิบ่ขอแข่ง
บ่อาจสิไปแย่ง แต่น้องขอสแตนบาย

* ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ
นั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิ เป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ
(อยากเป็นผู้สาวอ้าย)

( ดนตรี )

บ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่
บ่ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
ติด ร ยังพอแก้ได้
แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็น
จักเป็นจั่งใด๋ดอกใบปริญญา
ฮู้แต่ว่าเอามายากเย็น
หลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงหน้าอ้าย

( *, * )

( ดนตรี )

ผู้สาวขาเลาะ สิสมอ้ายบ่
เพลง: ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน: ลำไย ไหทองคำ
คำร้อง: อาม ชุติมา
เรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมา
โปรดิวเซอร์-อำนวยการผลิต: ประจักษ์ชัย ไหทองคำ
ติดต่องานแสดง: 080-0556696 (พี่ตุ๊ด นาฬิกา)
089-2772000 (ประจักษ์ชัย ไหทองคำ)
ผู้สาวขาเลาะ - ลำไย ไหทองคำ
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด