คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า – ลำเพลิน วงศกร Feat. เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   

คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า
ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร
Faet. เต๊ะ ตระกูลตอ

คีย์คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Gm | Gm | Cm | Gm |
INTRO | Gm | Gm | Cm | Gm | Gm |

 
มื้
Gm 
อนี้เฮียนข่อย 
 
เพิ่นไปประสาฮีตฮอย
 
Dm 
งท่งหาหอย 
 
หาเห็ดและหาปลา
 
เพิ่
Gm 
นส่อนอยู่บวก 
 
เพิ่นได้ฮวกมา
 
เขียด
Dm 
จีนา 
 
แมงดาและกบน้อย

 
มื้
Gm 
อนี้เฮียนข่อย 
 
ประมาณหกโมงแลง
 
เพิ่
Dm 
นเฮ็ดแนวกินแลง 
 
หอมหิ่นๆกลิ่นตำดัง
 
มี
Gm 
ตำบักหุ่งหมกฮวกและกุ้งห่าง
 
ถอ
Dm 
นหายใจดังๆ 
 
กำลังนั่งแม่ข่อยใช้

 
เทิ่งอยากสิ
Eb 
ห่อง 
 
อยากสิไ
F 
ห่
 
เพิ่นบอกข่อยฮิฟ้า
Dm 
วไป
 
เอาห่อหมกฮวก ให้ป้าสา
Gm 
ก่อน
 
เบิ่งไปฮอดเฮือ
Eb 
นป้า 
 
เอิ้นหาป้าหมากะห
F 
อน
 
ป้าเฮาบ่อยู่
Gm 
บ้าน

 
* ห่อหมกฮวกเอาไปฝา
Gm 
กป้า 
 
ป้า
 
ไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว
 
 
ขากลับรถเสือกยา
Cm 
งฮัว
 
แหกลงแขงฮั๋ว รถกะเล
Dm 
ยฮ้าง
 
เบิ่ดแฮงหอบขึ้นฮึ้
Cm 
บๆ
 
ฟ้าห้องฮึ้มๆ ฝนกะตกฮำ
 
 
ฮาดหัวไหลมาฮอด
F 
หำ
 
ฝนตกฮำ
Dm 
เฮา 
 
เปียกฮอดหมก
Gm 
ฮวก

( * )

INSTRU | Gm | Gm | Cm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm | Cm | Dm | Gm |

 
ระยะ
Eb 
ทาง 
 
มันกะไกลห่
F 
าง 
 
ซัวสิฮอดเฮีย
Dm 
นเฮา
 
หนหวยห
Eb 
ลาย 
 
ฮุ้อยู่ดอกว่าเป็น
F 
ลูกใช้เอ
Dm 
าๆ
 
เทิ้งสิ
Eb 
ฮาก 
 
รถเฮากะฮ้
F 
าง 
 
จูงมาหมาก
Dm 
ะเห่า
 
หูกะ
Eb 
อื้อ 
 
หิวกะหิวข้
F 
าว 
 
โอ้
Gm 
ยหึ
 
หึหึ หึหึ หึหึละกะ หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ
 

( * , * )

 
ฮำฮอนนำห่อหมกฮ
F 
วก 
 
ห้อยอยู่แข
Dm 
งฮั้วน้ำห่งน่า
Gm 
ดู
 
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่
F 
ฮู้ 
 
ว่าเฮาห่อ
Dm 
หมกฮวกไปฝา
Gm 
กป้า
 
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่
F 
ฮู้ 
 
ว่าเฮาห่อ
Dm 
หมกฮวกไปฝา
Gm 
กป้า

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm | Gm |

เนื้อเพลง
มื้อนี้เฮียนข่อย เพิ่นไปประสาฮีตฮอย
ลงท่งหาหอย หาเห็ดและหาปลา
เพิ่นส่อนอยู่บวก เพิ่นได้ฮวกมา
เขียดจีนา แมงดาและกบน้อย

มื้อนี้เฮียนข่อย ประมาณหกโมงแลง
เพิ่นเฮ็ดแนวกินแลง หอมหิ่นๆกลิ่นตำดัง
มีตำบักหุ่งหมกฮวกและกุ้งห่าง
ถอนหายใจดังๆ กำลังนั่งแม่ข่อยใช้

เทิ่งอยากสิห่อง อยากสิไห่
เพิ่นบอกข่อยฮิฟ้าวไป
เอาห่อหมกฮวก ให้ป้าสาก่อน
เบิ่งไปฮอดเฮือนป้า เอิ้นหาป้าหมากะหอน
ป้าเฮาบ่อยู่บ้าน

* ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้า
ไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว
ขากลับรถเสือกยางฮัว
แหกลงแขงฮั๋ว รถกะเลยฮ้าง
เบิ่ดแฮงหอบขึ้นฮึ้บๆ
ฟ้าห้องฮึ้มๆ ฝนกะตกฮำ
ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ
ฝนตกฮำเฮา เปียกฮอดหมกฮวก

( ซ้ำ * )

(ดนตรี)

ระยะทาง.. มันกะไกลห่าง ซัวสิฮอดเฮียนเฮา
หนหวยหลาย.. ฮุ้อยู่ดอกว่าเป็นลูกใช้เอาๆ
เทิ้งสิฮาก.. รถเฮากะฮ้าง จูงมาหมากะเห่า
หูกะอื้อ หิวกะหิวข้าว โอ้ยหึ
หึหึ หึหึ หึหึละกะ หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ

( ซ้ำ * , * )

ฮำฮอนนำห่อหมกฮวก ห้อยอยู่แขงฮั้วน้ำห่งหน้าดู
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า
ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้ ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า
เพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า
นักร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ Faet. ลำเพลิน วงศกร
คำร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
สังกัด : สิงห์มิวสิค
ติดต่องาน : 0982037796
LIND ID : Singmusicpr.
คอร์ดเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า - เต๊ะ ตระกูลตอ Faet. ลำเพลิน วงศกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend