คอร์ดเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น ศิลปิน เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Gm | Cm Gm | Ab | Bb |
INTRO | Eb Bb/D | Cm | Ab | Bb | Bb |

 
เมื่อโลก
Eb 
นี้วุ่นวาย 
 
ผู้
Bb 
คนมากมาย
 
ไม่มีใ
Cm 
ครคอยเคียงข้างฉัน
 
เรื่องร
Ab 
าวมากมาย 
 
ปัญหาหมื่นพัน
 
ทำไม
Bb 
มีแต่ฉันที่แบกไว้

 
เมื่อกัด
Eb 
ฟันดิ้นรน 
 
จน
Bb 
มีน้ำตา
 
มองซ้าย
Cm 
ขวาก็ยังไม่เห็นใคร
 
ที่จะค
Ab 
อยเยียวยาหัวใจในวันที่เ
Bb 
จ็บซ้ำ

 
ลองหันมอง
Ab 
ไปดูกระจกในห้อ
Bb 
งน้ำ
 
ปาดน้ำ
Gm 
ตาปาดความ
Cm 
ขื่นขม
 
มองห
Ab 
น้าตัวเองแล้วชื่นชม 
 
เธอเก่งรู้ไ
Bb 
หม..

 
เธอเก่งกว่าใครทั้ง
Ab 
นั้น
 
เธอฝ่า
Bb 
ฟันเรื่องราวตั้ง
Gm 
มากมาย
 
แม้หน
Cm 
ทางมืดมนเจียน
Fm 
ตาย
 
เเต่เธอก็
Bb 
ยังผ่านมาได้เส
Eb 
มอ
 
เธอเก่งที่สุดรู้ไ
Ab 
หม 
 
ฉันม
Bb 
องดูเธออยู่เ
Gm 
สมอ
 
เเละคอย
Cm 
เป็นกำลังใจให้
Fm 
เธอ 
 
เธอเก่งเ
Bb 
สมอ
 
ฉันรักเธอ
Eb 
ที่สุด 
 
 
Bb 

 
เมื่อโลก
Eb 
นี้อ้างว้าง 
 
มืด
Bb 
มนหนทาง
 
ไม่มีใ
Cm 
ครให้คำปรึกษา
 
สิ้นห
Ab 
วังอ่อนเเรง 
 
รู้สึกอ่อนล้า
 
ไม่มี
Bb 
คนเยียวยาหัวใจ

 
เมื่อกัด
Eb 
ฟันดิ้นรน 
 
จน
Bb 
มีน้ำตา
 
มองซ้าย
Cm 
ขวาก็ยังไม่เห็นใคร
 
ที่จะค
Ab 
อยเยียวยาหัวใจในวันที่เ
Bb 
จ็บซ้ำ

 
ลองหันมอง
Ab 
ไปดูกระจกในห้อ
Bb 
งน้ำ
 
ปาดน้ำ
Gm 
ตาปาดความ
Cm 
ขื่นขม
 
มองห
Ab 
น้าตัวเองแล้วชื่นชม 
 
เธอเก่งรู้ไ
Bb 
หม..

 
เธอเก่งกว่าใครทั้ง
Ab 
นั้น
 
เธอฝ่า
Bb 
ฟันเรื่องราวตั้ง
Gm 
มากมาย
 
แม้หน
Cm 
ทางมืดมนเจียน
Fm 
ตาย
 
เเต่เธอก็
Bb 
ยังผ่านมาได้เส
Eb 
มอ
 
เธอเก่งที่สุดรู้ไ
Ab 
หม 
 
ฉันม
Bb 
องดูเธออยู่เ
Gm 
สมอ
 
เเละคอย
Cm 
เป็นกำลังใจให้
Fm 
เธอ 
 
เธอเก่งเ
Bb 
สมอ
 
ฉันรักเธอ
Eb 
ที่สุด

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb Eb7 |
INSTRU | Ab | Gm Cm | Db Bb | Eb |

 
ลองหันมอง
Ab 
ไปดูกระจกในห้อ
Bb 
งน้ำ
 
ปาดน้ำ
Gm 
ตาปาดความ
Cm 
ขื่นขม
 
มองห
Ab 
น้าตัวเองแล้วชื่นชม 
 
เธอเก่งรู้ไ
Bb 
หม.. 
 
 
C 

 
เธอเก่งกว่าใครทั้ง
Bb 
นั้น
 
เธอฝ่า
C 
ฟันเรื่องราวตั้ง
Am 
มากมาย
 
แม้หน
Dm 
ทางมืดมนเจียน
Gm 
ตาย
 
เเต่เธอก็
C 
ยังผ่านมาได้เส
F 
มอ
 
เธอเก่งที่สุดรู้ไ
Bb 
หม 
 
ฉันม
C 
องดูเธออยู่เ
Am 
สมอ
 
เเละคอย
Dm 
เป็นกำลังใจให้
Gm 
เธอ 
 
เธอเก่งเส
C 
มอ
 
ฉันรักเธอ
F 
ที่สุด

 
เธอเก่งกว่าใครทั้ง
Bb 
นั้น
 
เธอฝ่า
C 
ฟันเรื่องราวตั้ง
Am 
มากมาย
 
แม้หน
Dm 
ทางมืดมนเจียน
Gm 
ตาย
 
เเต่เธอก็
C 
ยังผ่านมาได้เส
F 
มอ
 
เธอเก่งที่สุดรู้ไ
Bb 
หม 
 
ฉันม
C 
องดูเธออยู่เ
Am 
สมอ
 
เเละคอย
Dm 
เป็นกำลังใจให้
Gm 
เธอ 
 
เธอเก่งเส
C 
มอ
 
ฉันรักเธอ
F 
ที่สุด

 
ฉันจะคอยอยู่เคียงข้าง
Gm 
เธอ
 
เธอเก่งเส
C 
มอ 
 
นะตัวเธ
Bb 
อเอง
Bbm 
 
F 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น


เมื่อโลกนี้วุ่นวาย ผู้คนนมากมาย
ไม่มีใครคอยเคียงข้างฉัน
เรื่องราวมากมาย ปัญหาหมื่นพัน
ทำไมมีแต่ฉันที่แบกไว้

เมื่อกัดฝันดิ้นรน จนมีน้ำตา
มองซ้ายขวา ก็ยังไม่เห็นใคร
ที่จะคอยเยียวยาหัวใจในวันที่เจ็บซ้ำ

ลองหันมองไปดูกระจกในห้องน้ำ
ปาดน้ำตาปาดความขืนขม
มองหน้าตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหม..

เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น
เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย
แม้หนทางมืดมนเจียนตาย
เเต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ
เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ
เเละคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอ
ฉันรักเธอที่สุด

เมื่อโลกนี้อ้างว้าง มืดมนหนทาง
ไม่มีใครให้คำปรึกษา
สิ้นหวังอ่อนเเรง รู้สึกอ่อนล้า
ไม่มีคนเยียวยาหัวใจ
เมื่อกัดฟันดิ้นรน จนมีน้ำตา
มองซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นใคร
ที่จะคอยเยียวยาหัวใจ ในวันที่เจ็บซ้ำ

ลองหันมองไปดูกระจกในห้องน้ำ
ปาดน้ำตาปาดความขืนขม
มองหน้าตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหม..

เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น
เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย
แม้หนทางมืดมนเจียนตาย
เเต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ
เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ
เเละคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอ
ฉันรักเธอที่สุด

( ดนตรี )

ลองหันมองไปดูกระจกในห้องน้ำ
ปาดน้ำตาปาดความขืนขม
มองหน้าตัวเองแล้วชื่นชม เธอเก่งรู้ไหม..

เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น
เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย
แม้หนทางมืดมนเจียนตาย
เเต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ
เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ
เเละคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอ
ฉันรักเธอที่สุด

เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น
เธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมาย
แม้หนทางมืดมนเจียนตาย
เเต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอ
เธอเก่งที่สุดรู้ไหม ฉันมองดูเธออยู่เสมอ
เเละคอยเป็นกำลังใจให้เธอ เธอเก่งเสมอ
ฉันรักเธอที่สุด

ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอ
เธอเก่งเสมอ นะตัวเธอเอง

มิวสิควิดีโอ เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น เบส ขวางหวัน

เพลง : เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ค่ายเพลงขวางหวันมิวสิค
คอร์ดเพลง เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้น เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend