คอร์ดเพลง ฮักเมาสาวเจียงใหม่ ลุกต้าว Feat. คัมวิว เดอะเพอะ

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักเมาสาวเจียงใหม่ ศิลปิน ลุกต้าว Feat. คัมวิว เดอะเพอะ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Fmaj7 Em Dm G C Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3

Capo #3
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C |
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C | G |

 
(ช.) อยู่ดีๆก็
Fmaj7 
ฮักๆสาวเจียงใ
Em 
หม่
 
ผ่อมาเมินเต้
Dm 
าใด 
 
บ่เกยบอกไปหื้อไผ
C 
ฮู้
 
อยู่ดีๆวัน
Fmaj7 
นี้ใคร่หื้อคนดีนั้นเอ็
Em 
นดู
 
อยากจะคอย
Dm 
อุ้มชู 
 
ให้น้องได้
G 
ฮู้ว่าฮักจ
C 
ริง 
 
 
G 

 
(ญ.) แต่ว่าเวลา
Fmaj7 
นี้ว่าแต้ว่าดียังกึด
Em 
อยู่
 
ไผตี้ไหน
Dm 
บ่ฮู้ 
 
มากอยเฝ้าดูอยู่ทุก
C 
สิ่ง
 
กลัวว่าอ้ายจะ
Fmaj7 
จุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วก็
Em 
ทิ้ง
 
ไหล่ตี้เกยซบ
Dm 
อิงโดนละโดน
G 
ทิ้งจะยะ
C 
ใด

 
(ญ.) ฮักน้อง
Dm 
จริง 
 
(อ้ายบ่เกยทิ้ง)
 
(ญ.) ลูกแม่
G 
ญิงน้องกลัวอ้ายมาลวงหลอก
 
(ช.)  
Em 
อยากจะบอกหื้อน้อง 
 
ฮู้เอ
Am 
าไว้
 
(ช.) อ้ายฮัก
Dm 
จริงน้องจงเชื่อใจ๋
 
(ญ.) เมินเต้า
G 
ใด 
 
(ตัวอ้ายขอสัญ
C 
ญา) 
 
 
G 

 
(ญ.) หากอ้ายฮักน้อง
Fmaj7 
แต้ก็ต้องหื้อแม่มา
Em 
ขอสู่
 
พิสูจน์หื้อน้องได้
Dm 
ฮู้ว่าเจื่อกำอู้ได้มอกใ
C 
 
หากว่าอ้ายจะ
Fmaj7 
จุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วละ
Em 
ไป
 
ตัวน้องคงเสีย
Dm 
ใจหากอ้ายลืมไ
G 
ปผิดสัญ
C 
ญา 
 
 
G 

 
(ช.) ตัวอ้ายบ่าวคน
Fmaj7 
นี้ ใจพร้อมยอมพลีหื้อทุ
Em 
กสิ่ง
 
อ้ายจะฮักน้อง
Dm 
จริง ดั่งลำน้ำปิงคู่เจียงใ
C 
หม่
 
อ้ายบ่เกยขี้
Fmaj7 
จุ๊ คำมั่นสัญญาตี้
Em 
หื้อไป
 
สาวงามเวียงเจียง
Dm 
ใหม่ โปรดจงยก
G 
ใจ๋หื้ออ้าย
C 
นา

INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm | C |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Dm G | C |

 
(ญ.) ฮักน้อง
Dm 
จริง 
 
(อ้ายบ่เกยทิ้ง)
 
(ญ.) ลูกแม่
G 
ญิงน้องกลัวอ้ายมาลวงหลอก
 
(ช.)  
Em 
อยากจะบอกหื้อน้อง 
 
ฮู้เอ
Am 
าไว้
 
(ช.) อ้ายฮัก
Dm 
จริงน้องจงเชื่อใจ๋
 
(ญ.) เมินเต้า
G 
ใด 
 
(ตัวอ้ายขอสัญ
C 
ญา) 
 
 
G 

 
(ญ.) หากอ้ายฮักน้อง
Fmaj7 
แต้ก็ต้องหื้อแม่มา
Em 
ขอสู่
 
พิสูจน์หื้อน้องได้
Dm 
ฮู้ว่าเจื่อกำอู้ได้มอกใ
C 
 
หากว่าอ้ายจะ
Fmaj7 
จุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วละ
Em 
ไป
 
ตัวน้องคงเสีย
Dm 
ใจหากอ้ายลืมไ
G 
ปผิดสัญ
C 
ญา 
 
 
G 

 
(ช.) ตัวอ้ายบ่าวคน
Fmaj7 
นี้ ใจพร้อมยอมพลีหื้อทุ
Em 
กสิ่ง
 
อ้ายจะฮักน้อง
Dm 
จริง ดั่งลำน้ำปิงคู่เจียงใ
C 
หม่
 
อ้ายบ่เกยขี้
Fmaj7 
จุ๊ คำมั่นสัญญาตี้
Em 
หื้อไป
 
สาวงามเวียงเจียง
Dm 
ใหม่ โปรดจงยก
G 
ใจ๋หื้ออ้าย
C 
นา

OUTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C |
OUTRO | Fmaj7 | Em | Dm G | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักเมาสาวเจียงใหม่


(ช.) อยู่ดีๆก็ฮักๆสาวเจียงใหม่
ผ่อมาเมินเต้าใด บ่เกยบอกไปหื้อไผฮู้
อยู่ดีๆวันนี้ใคร่หื้อคนดีนั้นเอ็นดู
อยากจะคอยอุ้มชู ให้น้องได้ฮู้ว่าฮักจริง

(ญ.) แต่ว่าเวลานี้ว่าแต้ว่าดียังกึดอยู่
ไผตี้ไหนบ่ฮู้ มากอยเฝ้าดูอยู่ทุกสิ่ง
กลัวว่าอ้ายจะจุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วก็ทิ้ง
ไหล่ตี้เกยซบอิงโดนละโดนทิ้งจะยะใด

(ญ.) ฮักน้องจริง (อ้ายบ่เกยทิ้ง)
(ญ.) ลูกแม่ญิงน้องกลัวอ้ายมาลวงหลอก
(ช.) อยากจะบอกหื้อน้อง ฮู้เอาไว้
(ช.) อ้ายฮักจริงน้องจงเชื่อใจ๋
(ญ.) เมินเต้าใด (ตัวอ้ายขอสัญญา)

(ญ.) หากอ้ายฮักน้องแต้ก็ต้องหื้อแม่มาขอสู่
พิสูจน์หื้อน้องได้ฮู้ว่าเจื่อกำอู้ได้มอกใด
หากว่าอ้ายจะจุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วละไป
ตัวน้องคงเสียใจหากอ้ายลืมไปผิดสัญญา

(ช.) ตัวอ้ายบ่าวคนนี้ ใจพร้อมยอมพลีหื้อทุกสิ่ง
อ้ายจะฮักน้องจริง ดั่งลำน้ำปิงคู่เจียงใหม่
อ้ายบ่เกยขี้จุ๊ คำมั่นสัญญาตี้หื้อไป
สาวงามเวียงเจียงใหม่ โปรดจงยกใจ๋หื้ออ้ายนา

( ดนตรี )

(ญ.) ฮักน้องจริง (อ้ายบ่เกยทิ้ง)
(ญ.) ลูกแม่ญิงน้องกลัวอ้ายมาลวงหลอก
(ช.) อยากจะบอกหื้อน้อง ฮู้เอาไว้
(ช.) อ้ายฮักจริงน้องจงเชื่อใจ๋
(ญ.) เมินเต้าใด (ตัวอ้ายขอสัญญา)

(ญ.) หากอ้ายฮักน้องแต้ก็ต้องหื้อแม่มาขอสู่
พิสูจน์หื้อน้องได้ฮู้ว่าเจื่อกำอู้ได้มอกใด
หากว่าอ้ายจะจุ๊น้องหื้อฮักเมาแล้วละไป
ตัวน้องคงเสียใจหากอ้ายลืมไปผิดสัญญา

(ช.) ตัวอ้ายบ่าวคนนี้ ใจพร้อมยอมพลีหื้อทุกสิ่ง
อ้ายจะฮักน้องจริง ดั่งลำน้ำปิงคู่เจียงใหม่
อ้ายบ่เกยขี้จุ๊ คำมั่นสัญญาตี้หื้อไป
สาวงามเวียงเจียงใหม่ โปรดจงยกใจ๋หื้ออ้ายนา

มิวสิควิดีโอ ฮักเมาสาวเจียงใหม่ ลุกต้าว Feat. คัมวิว เดอะเพอะ

เพลง : ฮักเมาสาวเจียงใหม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : ลุกต้าว
Lyric & Composed : Looktaw
Mix Master : ต้องจักร ศุภผลศิริ
Contact :FB : Looktaw
คอร์ดเพลง ฮักเมาสาวเจียงใหม่ ลุกต้าว Feat. คัมวิว เดอะเพอะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend