คอร์ดเพลง กินคนหน นอนคนแห่ง ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง กินคนหน นอนคนแห่ง ศิลปิน ก้อย กินรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E |

E 
พอน้ำลดก็เริ่ม
G#m 
เห็นหลังปลา
 
ก็เห
A 
มือนเวลาพิ
B 
สูจน์ใจคน
 
นิ
E 
สัยสันดานก็เริ่มสำ
G#m 
แดงออกมา
 
คำ
A 
พูดคำจา 
 
ก็เ
B 
ริ่มเปลี่ยนไป
 
ให้รู้หัวใจของ
E 
คน

A 
แรกรักอะไรก็ไ
B 
ด้ทั้งเพ
G#m 
ชั่วว่าดี 
 
ขม
C#m 
ก็ว่าหวาน
 
เดี๋ยว
A 
รุ่งเดี๋ยวค่ำ 
 
จน
B 
เวลาผ่าน
A 
รักหวานๆ 
 
ก็จืดจาง
B 
สิ้นดี 
 
โอ๊ย..

 
กินคน
E 
หน 
 
นอนคน
G#m 
แห่ง
 
ถามไม่แห
A 
ลงไปไหนไม่บ
B 
อก
 
ไอ้นู้นก็ไม่
E 
ดี 
 
ไอ้นี้ก็ไ
G#m 
ม่ได้
 
ทำไหรไม่เคยถูก
A 
ใจ 
 
ละน้องเ
B 
ห้อ

 
ถ้าเ
A 
ป็นพันนี้ 
 
ใคร
B 
อีทนได้
 
ก็
G#m 
อยู่กับคนที่
C#m 
มันไม่มีหัวใจ
A 
ไปต่ะน้อง 
 
เชิญไ
B 
ปให้บาย
 
เมื่อห
A 
มดรักแล้ว 
 
ทน
B 
อยู่ทำไหร
 
ไปต่ะน้อง..
 

INSTRU | E B | C#m B | A | B | E |

A 
แรกรักอะไรก็ไ
B 
ด้ทั้งเพ
G#m 
ชั่วว่าดี 
 
ขม
C#m 
ก็ว่าหวาน
 
เดี๋ยว
A 
รุ่งเดี๋ยวค่ำ 
 
จน
B 
เวลาผ่าน
A 
รักหวานๆ 
 
ก็จืดจาง
B 
สิ้นดี 
 
โอ๊ย..

 
กินคน
E 
หน 
 
นอนคน
G#m 
แห่ง
 
ถามไม่แห
A 
ลงไปไหนไม่บ
B 
อก
 
ไอ้นู้นก็ไม่
E 
ดี 
 
ไอ้นี้ก็ไ
G#m 
ม่ได้
 
ทำไหรไม่เคยถูก
A 
ใจ 
 
ละน้องเ
B 
ห้อ

 
ถ้าเ
A 
ป็นพันนี้ 
 
ใคร
B 
อีทนได้
 
ก็
G#m 
อยู่กับคนที่
C#m 
มันไม่มีหัวใจ
A 
ไปต่ะน้อง 
 
เชิญไ
B 
ปให้บาย

 
กินคน
E 
หน 
 
นอนคน
G#m 
แห่ง
 
ถามไม่แห
A 
ลงไปไหนไม่บ
B 
อก
 
ไอ้นู้นก็ไม่
E 
ดี 
 
ไอ้นี้ก็ไ
G#m 
ม่ได้
 
ทำไหรไม่เคยถูก
A 
ใจ 
 
ละน้องเ
B 
ห้อ

 
ถ้าเ
A 
ป็นพันนี้ 
 
ใคร
B 
อีทนได้
 
ก็
G#m 
อยู่กับคนที่
C#m 
มันไม่มีหัวใจ
A 
ไปต่ะน้อง 
 
เชิญไ
B 
ปให้บาย
 
เมื่อห
A 
มดรักแล้ว 
 
ทน
B 
อยู่ทำไหร

 
มึงก็โบง กูก็วาน บานกันดีห
E 
วา..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กินคนหน นอนคนแห่ง


พอน้ำลดก็เริ่มเห็นหลังปลา
ก็เหมือนเวลาพิสูจน์ใจคน
นิสัยสันดานก็เริ่มสำแดงออกมา
คำพูดคำจา ก็เริ่มเปลี่ยนไป
ให้รู้หัวใจของคน

แรกรักอะไรก็ได้ทั้งเพ
ชั่วว่าดี ขมก็ว่าหวาน
เดี๋ยวรุ่งเดี๋ยวค่ำ จนเวลาผ่าน
รักหวานๆ ก็จืดจางสิ้นดี โอ๊ย

กินคนหน นอนคงแห่ง
ถามไม่แหลงไปไหนไม่บอก
ไอ้นู้นก็ไม่ดี ไอ้นี้ก็ไม่ได้
ทำไหรไม่เคยถูกใจ ละน้องเห้อ

ถ้าเป็นพันนี้ ใครอีทนได้
ก็อยู่กับคนที่มันไม่มีหัวใจ
ไปต่ะน้อง เชิญไปให้บาย
เมื่อหมดรักแล้ว ทนอยู่ทำไหร
ไปต่ะน้อง

( ดนตรี )

แรกรักอะไรก็ได้ทั้งเพ
ชั่วว่าดี ขมก็ว่าหวาน
เดี๋ยวรุ่งเดี๋ยวค่ำจนเวลาผ่าน
รักหวานๆ ก็จืดจางสิ้นดี โอ๊ย

กินคนหน นอนคงแห่ง
ถามไม่แหลงไปไหนไม่บอก
ไอ้นู้นก็ไม่ดี ไอ้นี้ก็ไม่ได้
ทำไหรไม่เคยถูกใจ ละน้องเห้อ

ถ้าเป็นพันนี้ ใครอีทนได้
ก็อยู่กับคนที่มันไม่มีหัวใจ
ไปต่ะน้อง เชิญไปให้บาย

กินคนหน นอนคงแห่ง
ถามไม่แหลงไปไหนไม่บอก
ไอ้นู้นก็ไม่ดี ไอ้นี้ก็ไม่ได้
ทำไหรไม่เคยถูกใจ ละน้องเห้อ

ถ้าเป็นพันนี้ ใครอีทนได้
ก็อยู่กับคนที่มันไม่มีหัวใจ
ไปต่ะน้อง เชิญไปให้บาย
เมื่อหมดรักแล้วทนอยู่ทำไหร

มึงก็โบง กูก็วาน บานกันดีหวา..

มิวสิควิดีโอ กินคนหน นอนคนแห่ง ก้อย กินรี

เพลง : กินคนหน นอนคนแห่ง (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : บี วงสาคู
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : 0968368195
คอร์ดเพลง กินคนหน นอนคนแห่ง ก้อย กินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend