คอร์ดเพลง คนสุดท้ายบนโลกใบนี้ Zweed n’ Roll

  
Text   
คอร์ดเพลง คนสุดท้ายบนโลกใบนี้ ศิลปิน Zweed n’ Roll คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | E | B E |
INTRO | E | E | E | B E |

E 
  ฉันก็เคย
F# 
มั่นใจ
 
  ให้ไ
A 
ปหมดทั้งชีวิตและลมหา
E 
ยใจ
E 
  แต่นั่นแค่เพียง
F# 
หัวใจ
 
  กี่
A 
คนที่ต้องจากไปเป็นใครคน
E 
อื่น
E 
  ก็คงอาจไม่
F# 
ถึงเวลา
 
  วนเ
A 
วียนกับการจากลาให้พอหัว
E 
ใจ

D 
จนเมื่อเธอเข้ามา 
 
E 
ป็นดั่งคนจากฟ้า
B 
คนที่ฉันใฝ่หาต
A 
ลอดมา

E 
เธออาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโ
A 
ลกใบนี้ 
 
 
Am 
ที่เข้าใจ
E 
ใช่ว่าจะเป็นใคร 
 
คนไหนที่เ
A 
คยร่วมฝัน 
 
 
Am 
และจากไป
G#m 
ใต้ท้องฟ้าที่
F#m 
ครึ้มดำ
 
ยัง
G#m 
มีคนธรรมดาที่ยัง
F#m 
ชอกช้ำ
 
และ
G#m 
เธอก็เดินเข้ามาในวัน
F#m 
ฝนพรำ
 
หยิบ
G#m 
ยื่นร่มเงาแห่งฝันให้
F#m 
กับฉัน

INSTRU | E | F# | A | A |

E 
  ทุกอย่างมันมี
F# 
ช่วงเวลา
 
  แต่ก
A 
ารมีเธอเข้ามานั้นทำให้
E 
ฉันรู้จักความรัก
E 
  จึงอยากให้ทุก
F# 
ช่วงเวลา
 
  อาจต้
A 
องปวดร้าว 
 
แต่ยังมีเราเหมือนเ
E 
ดิม

D 
จนเมื่อเธอเข้ามา 
 
E 
ป็นดั่งคนจากฟ้า
B 
คนที่ฉันใฝ่หาต
A 
ลอดมา

E 
เธออาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโ
A 
ลกใบนี้ 
 
 
Am 
ที่เข้าใจ
E 
ใช่ว่าจะเป็นใคร 
 
คนไหนที่เ
A 
คยร่วมฝัน 
 
 
Am 
และจากไป
G#m 
ใต้ท้องฟ้าที่
F#m 
ครึ้มดำ
 
ยัง
G#m 
มีคนธรรมดาที่ยัง
F#m 
ชอกช้ำ
 
และ
G#m 
เธอก็เดินเข้ามาในวัน
F#m 
ฝนพรำ
 
หยิบ
G#m 
ยื่นร่มเงาแห่งฝันให้
F#m 
กับฉัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนสุดท้ายบนโลกใบนี้


ฉันก็เคยมั่นใจ
ให้ไปหมดทั้งชีวิตและลมหายใจ
แต่นั่นแค่เพียงหัวใจ
กี่คนที่ต้องจากไปเป็นใครคนอื่น
ก็คงอาจไม่ถึงเวลา
วนเวียนกับการจากลาให้พอหัวใจ

จนเมื่อเธอเข้ามา เป็นดั่งคนจากฟ้า
คนที่ฉันใฝ่หาตลอดมา

เธออาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ ที่เข้าใจ
ใช่ว่าจะเป็นใคร คนไหนที่เคยร่วมฝัน และจากไป
ใต้ท้องฟ้าที่ครึ้มดำ ยังมีคนธรรมดาที่ยังชอกช้ำ
และเธอก็เดินเข้ามาในวันฝนพรำ
หยิบยื่นร่มเงาแห่งฝันให้กับฉัน

( ดนตรี )

ทุกอย่างมันมีช่วงเวลา
แต่การมีเธอเข้ามานั้นทำให้ฉันรู้จักความรัก
จึงอยากให้ทุกช่วงเวลา
อาจต้องปวดร้าว แต่ยังมีเราเหมือนเดิม

จนเมื่อเธอเข้ามา เป็นดั่งคนจากฟ้า
คนที่ฉันใฝ่หาตลอดมา

เธออาจจะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ ที่เข้าใจ
ใช่ว่าจะเป็นใคร คนไหนที่เคยร่วมฝัน และจากไป
ใต้ท้องฟ้าที่ครึ้มดำ ยังมีคนธรรมดาที่ยังชอกช้ำ
และเธอก็เดินเข้ามาในวันฝนพรำ
หยิบยื่นร่มเงาแห่งฝันให้กับฉัน

มิวสิควิดีโอ คนสุดท้ายบนโลกใบนี้ Zweed n’ Roll

เพลง : คนสุดท้ายบนโลกใบนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : Zweed n’ Roll
Written : Pathanin Sitthi
Arranged : Zweed n’ Roll
Produced : Jessada Sookdhramorn, Chaipat Srichan
คอร์ดเพลง คนสุดท้ายบนโลกใบนี้ Zweed n’ Roll
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend