คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก – ก้อย กินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่รักก็บอก ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก - ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อย กินรี : ไม่รักก็บอก


INTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | G |

 
หลอกกันอย่า
C 
งนี้ 
 
ฆ่า
Em 
พี่ให้ตายดี
Am 
กว่า
 
อย่ามาล
G 
วงให้เสียเ
F 
วลา 
 
เว
G 
ลาของการหา
C 
ยใจ
 
อยู่ไปก็เห
F 
งา 
 
อยู่ไปก็เศ
G 
ร้าดังคนใกล้
Am 
ตาย
 
ความ
G 
รักมาพังส
C 
ลาย 
 
คนเคยไว้
Dm 
ใจกลับไม่ใ
G 
ยดี

 
เวลาแห่ง
C 
รัก
 
พี่เฝ้าฟูม
Em 
ฟักเหมือนดั่งดว
Am 
งแก้ว
 
แต่มาวั
G 
นนี้คงหมดไปแ
F 
ล้ว
 
หมดแ
G 
ล้วเพราะเธอหม
C 
ดใจ
 
หลอกให้ฉันเ
F 
พ้อ
 
เหมือนเป็นคนเ
G 
ซ่อที่ไร้ควา
Am 
มหมาย
 
G 
ธอคิดได้อย่า
C 
งไร
 
ทำร้ายหัว
G 
ใจของคนรั
C 
กกัน

 
ถ้าไม่
Dm 
รัก 
 
ก็ขอให้เธอบอก
C 
มา
 
อย่ามาใช้วา
F 
จา 
 
หลอกลวงกันอยู่อย่าง
G 
นั้น

 
ไม่รัก
F 
ก็บอก.
G 
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
G 
คนจริงใจอย่า
C 
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
F 
ลอก.
G 
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
G 
ตำ 
 
กันอย่าง
C 
นี้เลย

INSTRU | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |

 
เวลาแห่ง
C 
รัก
 
พี่เฝ้าฟูม
Em 
ฟักเหมือนดั่งดว
Am 
งแก้ว
 
แต่มาวั
G 
นนี้คงหมดไปแ
F 
ล้ว
 
หมดแ
G 
ล้วเพราะเธอหม
C 
ดใจ
 
หลอกให้ฉันเ
F 
พ้อ
 
เหมือนเป็นคนเ
G 
ซ่อที่ไร้ควา
Am 
มหมาย
 
G 
ธอคิดได้อย่า
C 
งไร
 
ทำร้ายหัว
G 
ใจของคนรั
C 
กกัน

 
ถ้าไม่
Dm 
รัก 
 
ก็ขอให้เธอบอก
C 
มา
 
อย่ามาใช้วา
F 
จา 
 
หลอกลวงกันอยู่อย่าง
G 
นั้น

 
ไม่รัก
F 
ก็บอก.
G 
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
G 
คนจริงใจอย่า
C 
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
F 
ลอก.
G 
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
G 
ตำ 
 
กันอย่าง
C 
นี้เลย

 
ไม่รัก
F 
ก็บอก.
G 
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
G 
คนจริงใจอย่า
C 
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
F 
ลอก.
G 
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
G 
ตำ 
 
กันอย่าง
C 
นี้เลย

OUTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
OUTRO | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |
OUTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
OUTRO | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |
OUTRO | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักก็บอก


หลอกกันอย่างนี้ ฆ่าพี่ให้ตายดีกว่า
อย่ามาลวงให้เสียเวลา เวลาของการหายใจ
อยู่ไปก็เหงา อยู่ไปก็เศร้าดังคนใกล้ตาย
ความรักมาพังสลาย คนเคยไว้ใจกลับไม่ใยดี

*เวลาแห่งรัก
พี่เฝ้าฟูมฟักเหมือนดั่งดวงแก้ว
แต่มาวันนี้คงหมดไปแล้ว
หมดแล้วเพราะเธอหมดใจ
หลอกให้ฉันเพ้อ
เหมือนเป็นคนเซ่อที่ไร้ความหมาย
เธอคิดได้อย่างไร
ทำร้ายหัวใจของคนรักกัน

**ถ้าไม่รัก ก็ขอให้เธอบอกมา
อย่ามาใช้วาจา หลอกลวงกันอยู่อย่างนั้น

***ไม่รักก็บอก ลืมแล้วก็บอก
ไม่น่ามาหลอก หลอกคนจริงใจอย่างฉัน
ถ้าคิดจะหลอก บอกกันสักคำ
อย่าเติมความช้ำ ทิ่มตำ กันอย่างนี้เลย

( ดนตรี )

*เวลาแห่งรัก
พี่เฝ้าฟูมฟักเหมือนดั่งดวงแก้ว
แต่มาวันนี้คงหมดไปแล้ว
หมดแล้วเพราะเธอหมดใจ
หลอกให้ฉันเพ้อ
เหมือนเป็นคนเซ่อที่ไร้ความหมาย
เธอคิดได้อย่างไร
ทำร้ายหัวใจของคนรักกัน

**ถ้าไม่รัก ก็ขอให้เธอบอกมา
อย่ามาใช้วาจา หลอกลวงกันอยู่อย่างนั้น

***ไม่รักก็บอก ลืมแล้วก็บอก
ไม่น่ามาหลอก หลอกคนจริงใจอย่างฉัน
ถ้าคิดจะหลอก บอกกันสักคำ
อย่าเติมความช้ำ ทิ่มตำ กันอย่างนี้เลย

มิวสิควิดีโอ ไม่รักก็บอก ก้อย กินรี

เพลง ไม่รักก็บอก (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
คำร้อง ทำนอง จีระพงษ์ พุ่มนวน
เรียบเรียง แอม ฟอร์ มาลีน
มาสเตอร์ อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานแสดง 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend