คอร์ดเพลง ครั้งแรก – ก้อย กินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ครั้งแรก ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง ครั้งแรก - ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน : ก้อย กินรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ บนแดนใต้

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | Em | G | Am |
INTRO | G | Bm | D | G D |

 
รักครั้งแ
G 
รกแตก
Bm 
สลาย
 
ไปกับช
C 
ายที่เธอไว้
D 
ใจ
 
เพราะว่าเ
G 
ธอ 
 
นั้นเผล
Bm 
อใจ
 
จึงย
C 
อมให้เขาทุก
D 
สิ่ง
 
หลงคิดว่า
Bm 
เขานั้นคือเจ้า
Em 
ชาย
 
อบกอดเธอ
Bm 
ไว้กอดกายเจ้า
Em 
หญิง
 
สุดท้
C 
ายรักเขาไม่จ
D 
ริง
 
ความสาวความซิงเธอจึงเสี
G 
ยไป
 
ให้กับรักครั้งแ
D 
รก

 
ครั้งแรกเจ็บมากไ
C 
หม
 
ครั้งแ
D 
รกเธอเจ็บใ
Bm 
ช่ไหม
 
ครั้ง
Em 
แรกเธอให้เข
Am 
าไป
 
เจ็บข้า
Bm 
งในเจ็บใจ
Em 
น่าดู
 
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจัง
C 
ฮู้
 
แต่ฉัน
D 
รู้เธอยังท
Em 
นได้
 
หากครั้
Am 
งนี้เธอยังท
D 
นไหว
 
รักครั้งต่อไป เธอไม่ต้องกลัวเ
G 
จ็บ

 
สงค
Am 
รามใช้อาวุธ
Em 
หนัก
 
สงครา
Bm 
มรักใช้กายกั
Em 
บใจ
 
อยากได้
Am 
รักเธอจึงยอมเสี่ยงภัย
 
ใช้กายแ
D 
ลก

 
ครั้งแรกเจ็บมากไ
C 
หม
 
ครั้งแ
D 
รกเธอเจ็บใ
Bm 
ช่ไหม
 
ครั้ง
Em 
แรกเธอให้เข
Am 
าไป
 
เจ็บข้า
Bm 
งในเจ็บใจ
Em 
น่าดู
 
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจัง
C 
ฮู้
 
แต่ฉัน
D 
รู้เธอยังท
Em 
นได้
 
หากครั้
Am 
งนี้เธอยังท
D 
นไหว 
 
รักครั้งต่อไป
 
เธอไม่ต้องกลัวเ
G 
จ็บ

INSTRU | Am | Am Em | Am | D |

 
ครั้งแรกเจ็บมากไ
C 
หม
 
ครั้งแ
D 
รกเธอเจ็บใ
Bm 
ช่ไหม
 
ครั้ง
Em 
แรกเธอให้เข
Am 
าไป
 
เจ็บข้า
Bm 
งในเจ็บใจ
Em 
น่าดู
 
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจัง
C 
ฮู้
 
แต่ฉัน
D 
รู้เธอยังท
Em 
นได้
 
หากครั้
Am 
งนี้เธอยังท
D 
นไหว
 
รักครั้งต่อไป เธอไม่ต้องกลัวเ
G 
จ็บ

OUTRO | Am | Am Em | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ครั้งแรก


รักครั้งแรกแตกสลาย
ไปกับชายที่เธอไว้ใจ
เพราะว่าเธอ นั้นเผลอใจ
จึงยอมให้เขาทุกสิ่ง
หลงคิดว่าเขานั้นคือเจ้าชาย
อบกอดเธอไว้กอดกายเจ้าหญิง
สุดท้ายรักเขาไม่จริง
ความสาวความซิงเธอจึงเสียไป
ให้กับรักครั้งแรก

ครั้งแรกเจ็บมากไหม
ครั้งแรกเธอเจ็บใช่ไหม
ครั้งแรกเธอให้เขาไป
เจ็บข้างในเจ็บใจน่าดู
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจังฮู้
แต่ฉันรู้เธอยังทนได้
หากครั้งนี้เธอยังทนไหว
รักครั้งต่อไป เธอไม่ต้องกลัวเจ็บ

สงครามใช้อาวุธหนัก
สงครามรักใช้กายกับใจ
อยากได้รักเธอจึงยอมเสี่ยงภัย
ใช้กายแลก

ครั้งแรกเจ็บมากไหม
ครั้งแรกเธอเจ็บใช่ไหม
ครั้งแรกเธอให้เขาไป
เจ็บข้างในเจ็บใจน่าดู
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจังฮู้
แต่ฉันรู้เธอยังทนได้
หากครั้งนี้เธอยังทนไหว รักครั้งต่อไป
เธอไม่ต้องกลัวเจ็บ

( ดนตรี )

ครั้งแรกเจ็บมากไหม
ครั้งแรกเธอเจ็บใช่ไหม
ครั้งแรกเธอให้เขาไป
เจ็บข้างในเจ็บใจน่าดู
ครั้งแรกเธอคงเจ็บจังฮู้
แต่ฉันรู้เธอยังทนได้
หากครั้งนี้เธอยังทนไหว
รักครั้งต่อไป เธอไม่ต้องกลัวเจ็บ

มิวสิควิดีโอ ครั้งแรก ก้อย กินรี

เพลง ครั้งแรก
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend