หน้าแรก » ก้อย กินรี » คอร์ดเพลง คนสันดานเลว – ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง คนสันดานเลว – ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง : คนสันดานเลว ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง คนสันดานเลว - ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อย กินรี : คนสันดานเลว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนสันดานเลว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้.. 
 
 
Am 

INSTRU | F G | C G/B Am | F Fm | G |

 
ไม่อยาก
Am 
ทำ.. 
 
ตัวไ
Em 
ม่ดี..
 
แต่บา
Dm 
งที.. 
 
มันเผล
Am 
อไป..

 
สัน
Dm 
ดานคนเลวร้าย 
 
มันบั
Am 
งตาจนเลยเถิด
 
เป็น
แค่คนธรรมดา 
 
ตัญ
หา.. 
 
มันเกาะกิ
Am 
นใจ

 
ไม่เจ
Dm 
ตนาจะทำร้าย
 
ไม่อยากให้
Em 
เธอต้องอายใคร
 
ไม่ต้องก
ารเห็นเธอเสียใจ 
 
ก็เพราะ
ฉัน

 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้ 
 
 
Am 
 
คนอยู่ข้างก
าย 
 
ทำดีเท่าไ
หร่ 
 
กลับมองไม่เ
ห็น
 
อยากบอกเ
ธอ 
 
ฉันขอโ
ทษ
 
กับความ
Em 
เลวที่ฉัน
Am 
เป็น
 
ให้โอก
าส 
 
ฉันได้แก้
Fm 
ตัว 
 
อีกสักค
รั้ง 
 
 
 
ฉันสั
Am 
ญญา…

 
ต่อไ
Am 
ปนี้ไม่มีแล้ว 
 
สันดาน
Em 
เลว 
 
พอกันที
 
จะกลั
Dm 
บตัวเป็นคนดี 
 
ให้เธ
Am 
อนั้นได้ภูมิใจ
 
ทิ้งสันด
านเลว ๆ เพื่อเ
ธอ 
 
ที่รักขอ
Am 
งฉัน

 
ไม่เจ
Dm 
ตนาจะทำร้าย
 
ไม่อยากให้
Em 
เธอต้องอายใคร
 
ไม่ต้องก
ารเห็นเธอเสียใจ 
 
ก็เพราะ
ฉัน

 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้.. 
 
 
Am 
 
คนอยู่ข้างก
าย 
 
ทำดีเท่าไ
หร่ 
 
กลับมองไม่เ
ห็น
 
อยากบอกเ
ธอ 
 
ฉันขอโ
ทษ..
 
กับความ
Em 
เลวที่ฉัน
Am 
เป็น
 
ให้โอก
าส 
 
ฉันได้แก้
Fm 
ตัว 
 
อีกสักค
รั้ง

 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้ 
 
 
Am 
 
คนอยู่ข้างก
าย 
 
ทำดีเท่าไ
หร่ 
 
กลับมองไม่เ
ห็น
 
อยากบอกเ
ธอ 
 
ฉันขอโ
ทษ
 
กับความ
Em 
เลวที่ฉัน
Am 
เป็น
 
ให้โอก
าส 
 
ฉันได้แก้
Fm 
ตัว 
 
อีกสักค
รั้ง

INSTRU | C G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F Fm | G |

 
ไม่เจ
Dm 
ตนาจะทำร้าย
 
ไม่อยากให้
Em 
เธอต้องอายใคร
 
ไม่ต้องก
ารเห็นเธอเสียใจ 
 
ก็เพราะ
ฉัน

 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้ 
 
 
Am 
 
คนอยู่ข้างก
าย 
 
ทำดีเท่าไ
หร่ 
 
กลับมองไม่เ
ห็น
 
อยากบอกเ
ธอ 
 
ฉันขอโ
ทษ
 
กับความ
Em 
เลว 
 
ที่ฉัน
Am 
เป็น
 
ให้โอก
าส 
 
ฉันได้แก้
Fm 
ตัว 
 
อีกสักค
รั้ง

 
คนสันดานเ
ลว
 
ทำตัวแหลกเ
หลว 
 
ทำเธอร้อ
Em 
งไห้ 
 
 
Am 
 
คนอยู่ข้างก
าย 
 
ทำดีเท่าไ
หร่ 
 
กลับมองไม่เ
ห็น
 
อยากบอกเ
ธอ 
 
ฉันขอโ
ทษ
 
กับความ
Em 
เลวที่ฉัน
Am 
เป็น
 
ให้โอก
าส 
 
ฉันได้แก้
Fm 
ตัว 
 
อีกสักค
รั้ง 
 
 
 
ฉันสั
Am 
ญญา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนสันดานเลว


คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้..

( ดนตรี )

ไม่อยากทำ.. ตัวไม่ดี..
แต่บางที.. มันเผลอไป..

สันดานคนเลวร้าย มันบังตาจนเลยเถิด
เป็นแค่คนธรรมดา ตัญหา.. มันเกาะกินใจ

ไม่เจตนาจะทำร้าย
ไม่อยากให้เธอต้องอายใคร
ไม่ต้องการเห็นเธอเสียใจ ก็เพราะฉัน

คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้
คนอยู่ข้างกาย ทำดีเท่าไหร่ กลับมองไม่เห็น
อยากบอกเธอ ฉันขอโทษ
กับความเลวที่ฉันเป็น
ให้โอกาส ฉันได้แก้ตัว อีกสักครั้ง
ฉันสัญญา…

ต่อไปนี้ไม่มีแล้ว สันดานเลว พอกันที
จะกลับตัวเป็นคนดี ให้เธอนั้นได้ภูมิใจ
ทิ้งสันดานเลว ๆ เพื่อเธอ ที่รักของฉัน

ไม่เจตนาจะทำร้าย
ไม่อยากให้เธอต้องอายใคร
ไม่ต้องการเห็นเธอเสียใจ ก็เพราะฉัน

คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้..
คนอยู่ข้างกาย ทำดีเท่าไหร่ กลับมองไม่เห็น
อยากบอกเธอ ฉันขอโทษ..
กับความเลวที่ฉันเป็น
ให้โอกาส ฉันได้แก้ตัว อีกสักครั้ง

คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้
คนอยู่ข้างกาย ทำดีเท่าไหร่ กลับมองไม่เห็น
อยากบอกเธอ ฉันขอโทษ
กับความเลวที่ฉันเป็น
ให้โอกาส ฉันได้แก้ตัว อีกสักครั้ง

( ดนตรี )

ไม่เจตนาจะทำร้าย
ไม่อยากให้เธอต้องอายใคร
ไม่ต้องการเห็นเธอเสียใจ ก็เพราะฉัน

คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้
คนอยู่ข้างกาย ทำดีเท่าไหร่ กลับมองไม่เห็น
อยากบอกเธอ ฉันขอโทษ
กับความเลว ที่ฉันเป็น
ให้โอกาส ฉันได้แก้ตัว อีกสักครั้ง

คนสันดานเลว
ทำตัวแหลกเหลว ทำเธอร้องไห้
คนอยู่ข้างกาย ทำดีเท่าไหร่ กลับมองไม่เห็น
อยากบอกเธอ ฉันขอโทษ
กับความเลวที่ฉันเป็น
ให้โอกาส ฉันได้แก้ตัว อีกสักครั้ง
ฉันสัญญา…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนสันดานเลว (คอร์ด)

คำร้องทำนอง ไก่ ชานชาลา
ค่าย-กิน นารี
ติดต่อคอนเสิร์ต 0968368195

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา