คอร์ดเพลง อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก ก้อย กินรี

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน : ก้อย กินรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอมฟอร์มาลีน

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,D,E,F#m


 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
 
ถูก

INSTRU | A | C#m | D | E |

 
เรื่องเ
A 
องไม่ค่อยถนัดแต่เรื่องเพื่อน
C#m 
ชับอย่างแรง
 
D 
ยบทำไหรแส
E 
ดงอะไรเธอโ
A 
ร้เพ
A 
นั่งกับคนข้างบ้าน 
 
ยิ่งกว่านัก
C#m 
ข่าวโซเชี่ยว
 
D 
ป็นอะไรนิดเ
E 
ดียว 
 
แชร์ทั้งห
A 
มู่บ้าน

F#m 
เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
C#m 
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
D 
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
E 
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

 
ทุกน้
A 
องก็แลว่ากิ๊ก 
 
กิน
C#m 
ข้าวก็หาว่าเมียน้อย
 
ทำไ
D 
หรไม่หอนได้
E 
พ้นปากเ
A 
ธอ
 
ใส่ร้
A 
ายนี้เรื่องถนัดครอบครัว
C#m 
ร้าวฉานคืองานขอ
F#m 
งเธอ
D 
พ่นแต่คำเบ
E 
ลอเบลอไม่หอนแหล
A 
งดี

F#m 
เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
C#m 
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
D 
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
E 
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำถูก

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
..

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก


ไม่ต้องมาทำถ้าว ตัวบ่าวบ่าวทำถูก
ความลับไม่มีในโลก เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้งเพ
เก็บปากไว้กินข้าว อย่าฉาวแต่เรื่องเพื่อน
น้ำลายชอบบิดเบือน
อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก

( ดนตรี )

เรื่องเองไม่ค่อยถนัดแต่เรื่องเพื่อนชับอย่างแรง
หยบทำไหรแสดงอะไรเธอโร้เพ
นั่งกับคนข้างบ้าน ยิ่งกว่านักข่าวโซเชี่ยว
เป็นอะไรนิดเดียว แชร์ทั้งหมู่บ้าน

เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

ไม่ต้องมาทำถ้าว ตัวบ่าวบ่าวทำถูก
ความลับไม่มีในโลก เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้งเพ
เก็บปากไว้กินข้าว อย่าฉาวแต่เรื่องเพื่อน
น้ำลายชอบบิดเบือน อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก

ทุกน้องก็แลว่ากิ๊ก กินข้าวก็หาว่าเมียน้อย
ทำไหรไม่หอนได้พ้นปากเธอ
ใส่ร้ายนี้เรื่องถนัดครอบครัวร้าวฉานคืองานของเธอ
พ่นแต่คำเบลอเบลอไม่หอนแหลงดี

เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

ไม่ต้องมาทำถ้าว ตัวบ่าวบ่าวทำถูก
ความลับไม่มีในโลก เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้งเพ
เก็บปากไว้กินข้าว อย่าฉาวแต่เรื่องเพื่อน
น้ำลายชอบบิดเบือน
อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำถูก

( ดนตรี )

ไม่ต้องมาทำถ้าว ตัวบ่าวบ่าวทำถูก
ความลับไม่มีในโลก เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้งเพ
เก็บปากไว้กินข้าว อย่าฉาวแต่เรื่องเพื่อน
น้ำลายชอบบิดเบือน

ไม่ต้องมาทำถ้าว ตัวบ่าวบ่าวทำถูก
ความลับไม่มีในโลก เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้งเพ
เก็บปากไว้กินข้าว อย่าฉาวแต่เรื่องเพื่อน
น้ำลายชอบบิดเบือน อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำถูก
น้ำลายชอบบิดเบือน อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำถูก

มิวสิควิดีโอ อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก ก้อย กินรี

เพลง อย่าทำถ้าว บ่าวทำถูก
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่อคอนเสิร์ต : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend