คอร์ดเพลง อย่าดีดติ้ง – พีท สมายลี่ x ก้อย กินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าดีดติ้ง พีท สมายลี่ x ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง อย่าดีดติ้ง - พีท สมายลี่ x ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single พีท สมายลี่, ก้อย กินรี : อย่าดีดติ้ง


 
รักจ
Gm 
ริงจะให้แม่ไป
F 
ขอ 
 
ให้น้อ
Eb 
งรอ 
 
 
D 
 
ไม่อ้อร้อดิดติ้ง..
 

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Cm | Cm | D | D |

 
ไม่
Gm 
รักพี่ก็คงไม่แหลง
 
อันนี้ต้องแหลงก็เพราะว่าใจพีข้อง
 
 
รู้
Cm 
แล้วว่าชอบให้คนมอง
 
แต่ว่าใจพี่
D 
ข้องหวังเหวิดน้องสาว
 
น้องบอก
Gm 
พี่ว่าเป็นการแสดง
 
ไอ้ที่น้องแรงๆ น้องไม่ได้คิดไหร
 
 
ที่
Cm 
คบมากหน้าหลายชาย
 
ไม่ได้ตั้ง
D 
ใจก็แค่
Gm 
ขำๆ

 
ไม่อ้อ
Eb 
ร้อก็ไม่มีแ
F 
ฟน
 
เดินควง
D 
แขนต้องทำพัน
Gm 
พรือ
 
นี่ก็
Cm 
แค่วันวาเลนไทน์
 
อยากรู้จัง ไม่รู้ว่า
D 
ได้กี่ดอกกี่ดอก

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ
 
อย่าหนักแรง…
 

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Cm | Cm | D | D |

 
ถ้าไม่รัก
Gm 
จริงก็คงไม่แหลงออกไป
 
แหลงมากทำไรเดี๋ยวน้องอีเกลียดเอา
 
 
ถ้าเลือกไม่
Cm 
ได้อยากให้น้องเพลาๆ
 
เห็นใจเหมือน
D 
กันเดี๋ยวน้องอิเกลียด
Gm 
ตาย

 
ไม่อ้อ
Eb 
ร้อก็ไม่มีแ
F 
ฟน
 
เดินควง
D 
แขนต้องทำพัน
Gm 
พรือ
 
นี่ก็
Cm 
แค่วันวาเลนไทน์
 
อยากรู้จัง ไม่รู้ว่า
D 
ได้กี่ดอกกี่ดอก

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ
 
อย่าหนักแรง…
 

OUTRO | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Cm | Cm | D | D |

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ

 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
 
 
อย่าดิด
Gm 
ติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
 
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเ
D 
หอ
 
อย่าหนัก
Gm 
แรง…


รักจริงจะให้แม่ไปขอ ให้น้องรอ
ไม่อ้อร้อดิดติ้ง..

( ดนตรี )

ไม่รักพี่ก็คงไม่แหลง
อันนี้ต้องแหลงก็เพราะว่าใจพีข้อง
รู้แล้วว่าชอบให้คนมอง
แต่ว่าใจพี่ข้องหวังเหวิดน้องสาว
น้องบอกพี่ว่าเป็นการแสดง
ไอ้ที่น้องแรงๆ น้องไม่ได้คิดไหร
ที่คบมากหน้าหลายชาย
ไม่ได้ตั้งใจก็แค่ขำๆ

ไม่อ้อร้อก็ไม่มีแฟน
เดินควงแขนต้องทำพันพรือ
นี่ก็แค่วันวาเลนไทน์
อยากรู้จัง ไม่รู้ว่าได้กี่ดอกกี่ดอก

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ
อย่าหนักแรง…

( ดนตรี )

ถ้าไม่รักจริงก็คงไม่แหลงออกไป
แหลงมากทำไรเดี๋ยวน้องอีเกลียดเอา
ถ้าเลือกไม่ได้อยากให้น้องเพลาๆ
เห็นใจเหมือนกันเดี๋ยวน้องอิเกลียดตาย


ไม่อ้อร้อก็ไม่มีแฟน
เดินควงแขนต้องทำพันพรือ
นี่ก็แค่วันวาเลนไทน์
อยากรู้จัง ไม่รู้ว่าได้กี่ดอกกี่ดอก

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ
อย่าหนักแรง…

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ

อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
เป็นผู้หญิงก็อย่าให้มันหนักแรง
อย่าดิดติ้ง ตะละติ่งติ้งติ้ง ติ่งติ้ง
อย่าดีดติ้ง เดี๋ยวให้แม่ไปแหลง นะน้องเหอ
อย่าหนักแรง…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าดีดติ้ง (คอร์ด)

คำร้อง/เรียบเรียง/ทำนอง แอม ฟอร์มาลีน
มาสเตอร์ วงจำเป็นฯ
ติดต่องานแสดง 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend