คอร์ดเพลง ไอ้บ่าวหัวแดง – ก้อย กินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไอ้บ่าวหัวแดง ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง ไอ้บ่าวหัวแดง - ก้อย กินรี

ศิลปิน : ก้อย กินรี

เนื้อร้อง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,D,E


INTRO | A | C#m | D | E |

A 
  พี่บ่าวไม่หล่อไม่รวย 
 
 
C#m 
  คนสวยก็เลยไม่มอง
D 
  ไม่มีปัญญาจับจอง 
 
 
E 
  แอบมองอย่างเดียวก็พอใจ
A 
  มีคนรุมจีบมากมาย 
 
 
C#m 
  เธอบัดสีหม้ายถ้าเดินไป
D 
  จับมือกับฉันเธอแคร์ไหม 
 
 
E 
  ถ้าฉันหม้ายไหรเท่า
F#m 
เขา

 
ขี่รถเครื่อง
C#m 
ร้ายใส่มันขวด 
 
หนีบช้าง
F#m 
ดาว
 
ฐา
C#m 
นะทางสังคม 
 
ถือว่า
F#m 
จน
 
คน
C#m 
ที่ไม่หล็อกไม่แหล็ก 
 
ไม่ซ็อกไม่แ
D 
ซ็ก
 
ไม่หลุก ไม่หลิก สัก
E 
คน 
 
มีเลยหม้าย

 
เป็นบ่าวหัวแ
A 
ดง 
 
หน้าตาภูธร
 
บ้านอยู่ใน
F#m 
หม็อง 
 
ขี่รถเครื่องร้าย
D 
 
ขี่ไปรับสาวคนงาม  
E 
  ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นห
A 
ม้าย
 
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหม
F#m 
เด็ก
 
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุก
D 
วัน 
 
ไม่รู้อิเห็นไห
A 
มน้อง 
 
 
E 

A 
  พี่บ่าวไม่หล่อไม่รวย 
 
 
C#m 
  คนสวยก็เลยไม่มอง
D 
  ไม่มีปัญญาจับจอง 
 
 
E 
  แอบมองอย่างเดียวก็พอใจ
A 
  มีคนรุมจีบมากมาย 
 
 
C#m 
  เธอบัดสีหม้ายถ้าเดินไป
D 
  จับมือกับฉันเธอแคร์ไหม 
 
 
E 
  ถ้าฉันหม้ายไหรเท่า
F#m 
เขา

 
ขี่รถเครื่อง
C#m 
ร้ายใส่มันขวด 
 
หนีบช้าง
F#m 
ดาว
 
ฐา
C#m 
นะทางสังคม 
 
ถือว่า
F#m 
จน
 
คน
C#m 
ที่ไม่หล็อกไม่แหล็ก 
 
ไม่ซ็อกไม่แ
D 
ซ็ก
 
ไม่หลุก ไม่หลิก สัก
E 
คน 
 
มีเลยหม้าย

 
เป็นบ่าวหัวแ
A 
ดง 
 
หน้าตาภูธร
 
บ้านอยู่ใน
F#m 
หม็อง 
 
ขี่รถเครื่องร้าย
D 
 
ขี่ไปรับสาวคนงาม  
E 
  ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นห
A 
ม้าย
 
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหม
F#m 
เด็ก
 
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุก
D 
วัน 
 
ไม่รู้อิเห็นไห
A 
มน้อง 
 
 
E 

INSTRU | A C#m | F#m E | D | E |
INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A | E |

 
เป็นบ่าวหัวแ
A 
ดง 
 
หน้าตาภูธร
 
บ้านอยู่ใน
F#m 
หม็อง 
 
ขี่รถเครื่องร้าย
D 
 
ขี่ไปรับสาวคนงาม  
E 
  ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นห
A 
ม้าย
 
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหม
F#m 
เด็ก
 
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุก
D 
วัน 
 
ไม่รู้เห็นไห
A 
มน้อง 
 
 
E 

 
เป็นบ่าวหัวแ
A 
ดง 
 
หน้าตาภูธร
 
บ้านอยู่ใน
F#m 
หม็อง 
 
ขี่รถเครื่องร้าย
D 
 
ขี่ไปรับสาวคนงาม  
E 
  ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นห
A 
ม้าย
 
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหม
F#m 
เด็ก
 
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุก
D 
วัน 
 
ไม่รู้อิเห็นไห
A 
มน้อง

 
อยู่ก็ไม่
C#m 
หล่อ 
 
หาไม่โหม
F#m 
เด็ก
 
แอบแท็กหัวใ
E 
จให้เธอทุก
D 
วัน
 
ไม่
E 
รู้อิเห็นไห
A 
มน้อง 
 
 
E 
 
ไม่รู้อิเห็นไห
A 
มน้อง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอ้บ่าวหัวแดง


พี่บ่าวไม่หล่อไม่รวย คนสวยก็เลยไม่มอง
ไม่มีปัญญาจับจอง แอบมองอย่างเดียวก็พอใจ
มีคนรุมจีบมากมาย เธอบัดสีหม้ายถ้าเดินไป
จับมือกับฉันเธอแคร์ไหม ถ้าฉันหม้ายไหรเท่าเขา

ขี่รถเครื่องร้ายใส่มันขวด หนีบช้างดาว
ฐานะทางสังคม ถือว่าจน
คนที่ไม่หล็อกไม่แหล็ก ไม่ซ็อกไม่แซ็ก
ไม่หลุก ไม่หลิก สักคน มีเลยหม้าย

เป็นบ่าวหัวแดง หน้าตาภูธร
บ้านอยู่ในหม็อง ขี่รถเครื่องร้าย
ขี่ไปรับสาวคนงาม ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นหม้าย
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหมเด็ก
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุกวัน ไม่รู้อิเห็นไหมน้อง

พี่บ่าวไม่หล่อไม่รวย คนสวยก็เลยไม่มอง
ไม่มีปัญญาจับจอง แอบมองอย่างเดียวก็พอใจ
มีคนรุมจีบมากมาย เธอบัดสีหม้ายถ้าเดินไป
จับมือกับฉันเธอแคร์ไหม ถ้าฉันหม้ายไหรเท่าเขา

ขี่รถเครื่องร้ายใส่มันขวด หนีบช้างดาว
ฐานะทางสังคม ถือว่าจน
คนที่ไม่หล็อกไม่แหล็ก ไม่ซ็อกไม่แซ็ก
ไม่หลุก ไม่หลิก สักคน มีเลยหม้าย

เป็นบ่าวหัวแดง หน้าตาภูธร
บ้านอยู่ในหม็อง ขี่รถเครื่องร้าย
ขี่ไปรับสาวคนงาม ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นหม้าย
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหมเด็ก
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุกวัน ไม่รู้อิเห็นไหมน้อง

( ดนตรี )

เป็นบ่าวหัวแดง หน้าตาภูธร
บ้านอยู่ในหม็อง ขี่รถเครื่องร้าย
ขี่ไปรับสาวคนงาม ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นหม้าย
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหมเด็ก
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุกวัน ไม่รู้เห็นไหมน้อง

เป็นบ่าวหัวแดง หน้าตาภูธร
บ้านอยู่ในหม็อง ขี่รถเครื่องร้าย
ขี่ไปรับสาวคนงาม ไม่รู้น้องสาวอีหาญขึ้นหม้าย
อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหมเด็ก
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุกวัน ไม่รู้อิเห็นไหมน้อง

อยู่ก็ไม่หล่อ หาไม่โหมเด็ก
แอบแท็กหัวใจให้เธอทุกวัน
ไม่รู้อิเห็นไหมน้อง
ไม่รู้อิเห็นไหมน้อง

มิวสิควิดีโอเพลง ไอ้บ่าวหัวแดง ก้อย กินรี

เพลง ไอ้บ่าวหัวแดง
ศิลปิน ก้อย กินรี
คำร้อง เรียบเรียง แอม ฟอร์มาลีน
บันทึกเสียงดนตรี อภิชัย ชูเกื้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend