คอร์ดเพลง คลั่งรัก ฟลุ๊ค ฐิติกร

  
Text   
คอร์ดเพลง คลั่งรัก ศิลปิน ฟลุ๊ค ฐิติกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E G#m | C#m G#m |
INTRO | A G#m | F#m B | E |

 
เปรียบเธอเ
E 
ป็นลมหายใจของ
G#m 
ฉัน
 
ขาดเธอสัก
C#m 
วันตัวฉันก็คงจะ
G#m 
ตาย
 
เกิดอาก
A 
ารทุรนทุราย 
 
เมื่อไม่
G#m 
มีเธอข้างกาย
 
คงไม่
F#m 
สบายถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เ
B 
ธอ

 
ที่พูดว่า
E 
รัก 
 
รักเธอ
G#m 
ซ้ำๆ
 
อยากให้เธอ
C#m 
จำเอาไว้ว่าฉัน
G#m 
รักเธอ
 
จะมี
A 
ฉันข้างเธอเสมอ 
 
ไม่มี
G#m 
วันที่ฉันจะเผลอ
 
เผลอ
F#m 
ใจให้ไปรักใ
B 
คร

 
อยากให้เ
A 
ธอได้รู้เอาไว้ 
 
ฉัน
G#m 
หยุดรักเธอไม่
G#m 
ไหว
 
จะนานเท่า
F#m 
ไหร่ฉันก็ยังมีแค่เ
E 
ธอ
 
จะมี
A 
ฉันและมีเธอ 
 
เคียงข้าง
G#m 
กันแบบนี้เสมอ
 
แม้ใน
F#m 
วันที่เจอ.. 
 
 
F#7 
  ปัญหาใ
B 
ดๆ

 
คลั่งรักเธอไม่ไ
E 
หวแล้ว 
 
 
G#m 
หยุดรักเธอไม่ไ
C#m 
ด้แล้ว 
 
 
B 
 
คงไม่แค
A 
ล้ว 
 
ต้อง
G#m 
ยอมให้เธอ
F#m 
ทุกๆอย่างที่ต้องก
B 
าร
 
เธอเป็นดั่งด
E 
วงใจ 
 
จะ
G#m 
คอยเฝ้าดูและ
C#m 
ห่วงใย 
 
 
B 
 
จับมือกับ
A 
ฉันเดินไปให้ไ
G#m 
กลแสนไกล
 
เธอจะไม่
F#m 
มีวันเสี
B 
ยใจ 
 
ฉันสัญ
E 
ญา

INSTRU | E G#m | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | A G#m | F#m E |
INSTRU | A G#m | F#m B |

 
อยากให้เ
A 
ธอได้รู้เอาไว้ 
 
ฉัน
G#m 
หยุดรักเธอไม่
G#m 
ไหว
 
จะนานเท่า
F#m 
ไหร่ฉันก็ยังมีแค่เ
E 
ธอ
 
จะมี
A 
ฉันและมีเธอ 
 
เคียงข้าง
G#m 
กันแบบนี้เสมอ
 
แม้ใน
F#m 
วันที่เจอ.. 
 
 
F#7 
  ปัญหาใ
B 
ดๆ

 
คลั่งรักเธอไม่ไ
E 
หวแล้ว 
 
 
G#m 
หยุดรักเธอไม่ไ
C#m 
ด้แล้ว 
 
 
B 
 
คงไม่แค
A 
ล้ว 
 
ต้อง
G#m 
ยอมให้เธอ
F#m 
ทุกๆอย่างที่ต้องก
B 
าร
 
เธอเป็นดั่งด
E 
วงใจ 
 
จะ
G#m 
คอยเฝ้าดูและ
C#m 
ห่วงใย 
 
 
B 
 
จับมือกับ
A 
ฉันเดินไปให้ไ
G#m 
กลแสนไกล
 
เธอจะไม่
F#m 
มีวันเสี
B 
ยใจ 
 
ฉันสัญ
E 
ญา

 
คลั่งรักเธอไม่ไ
E 
หวแล้ว 
 
 
G#m 
หยุดรักเธอไม่ไ
C#m 
ด้แล้ว 
 
 
B 
 
คงไม่แค
A 
ล้ว 
 
ต้อง
G#m 
ยอมให้เธอ
F#m 
ทุกๆอย่างที่ต้องก
B 
าร
 
เธอเป็นดั่งด
E 
วงใจ 
 
จะ
G#m 
คอยเฝ้าดูและ
C#m 
ห่วงใย 
 
 
B 
 
จับมือกับ
A 
ฉันเดินไปให้ไ
G#m 
กลแสนไกล
 
เธอจะไม่
F#m 
มีวันเสี
B 
ยใจ 
 
ฉันสัญ
E 
ญา

INSTRU | E G#m | C#m G#m |

 
จับมือกับ
A 
ฉันเดินไปให้ไ
G#m 
กลแสนไกล
 
เธอจะไม่
F#m 
มีวันเสีย
B 
ใจ 
 
ฉันสัญ
E 
ญา

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คลั่งรัก


เปรียบเธอเป็นลมหายใจของฉัน
ขาดเธอสักวันตัวฉันก็คงจะตาย
เกิดอาการทุรนทุราย เมื่อไม่มีเธอข้างกาย
คงไม่สบายถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เธอ

ที่พูดว่ารัก รักเธอซ้ำๆ
อยากให้เธอจำเอาไว้ว่าฉันรักเธอ
จะมีฉันข้างเธอเสมอ ไม่มีวันที่ฉันจะเผลอ
เผลอใจให้ไปรักใคร

อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ ฉันหยุดรักเธอไม่ไหว
จะนานเท่าไหร่ฉันก็ยังมีแค่เธอ
จะมีฉันและมีเธอ เคียงข้างกันแบบนี้เสมอ
แม้ในวันที่เจอ ปัญหาใดๆ

คลั่งรักเธอไม่ไหวแล้ว หยุดรักเธอไม่ได้แล้ว
คงไม่แคล้ว ต้องยอมให้เธอทุกๆอย่างที่ต้องการ
เธอเป็นดั่งดวงใจ จะคอยเฝ้าดูและห่วงใย
จับมือกับฉันเดินไปให้ไกลแสนไกล
เธอจะไม่มีวันเสียใจ ฉันสัญญา

( ดนตรี )

อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ ฉันหยุดรักเธอไม่ไหว
จะนานเท่าไหร่ฉันก็ยังมีแค่เธอ
จะมีฉันและมีเธอ เคียงข้างกันแบบนี้เสมอ
แม้ในวันที่เจอ ปัญหาใดๆ

คลั่งรักเธอไม่ไหวแล้ว หยุดรักเธอไม่ได้แล้ว
คงไม่แคล้ว ต้องยอมให้เธอทุกๆอย่างที่ต้องการ
เธอเป็นดั่งดวงใจ จะคอยเฝ้าดูและห่วงใย
จับมือกับฉันเดินไปให้ไกลแสนไกล
เธอจะไม่มีวันเสียใจ ฉันสัญญา

คลั่งรักเธอไม่ไหวแล้ว หยุดรักเธอไม่ได้แล้ว
คงไม่แคล้ว ต้องยอมให้เธอทุกๆอย่างที่ต้องการ
เธอเป็นดั่งดวงใจ จะคอยเฝ้าดูและห่วงใย
จับมือกับฉันเดินไปให้ไกลแสนไกล
เธอจะไม่มีวันเสียใจ ฉันสัญญา

จับมือกับฉันเดินไปให้ไกลแสนไกล
เธอจะไม่มีวันเสียใจ ฉันสัญญา

มิวสิควิดีโอ คลั่งรัก ฟลุ๊ค ฐิติกร

เพลง : คลั่งรัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธรรมรัตน์ ช่วยเจริญ
ดนตรี : ตะวัน เพชรรัตน์
Mix & Mastering : Tawan Phetcharat
คอร์ดเพลง คลั่งรัก ฟลุ๊ค ฐิติกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend