คอร์ดเพลง 7วัน7คืน ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง 7วัน7คืน ก้อย กินรี

คอร์ด :

ศิลปิน : ก้อย กินรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดในเพลง : G,Am,Bm,C,D,Em,D/F#


INTRO | Em G | D C | Em G | D C |

Em 
  เขาบอกให้ร
G 
อไปก่อน 
 
 
D 
  แม่เ
C 
ป็นโรคร้าย
Em 
  เขาว่า
G 
ทำพรือได้ 
 
 
D 
  เตียงไม่
C 
พอ
Em 
  ไม่รู้เป็
G 
นไอ้ไหร 
 
 
D 
  เชื้อมันล
C 
งปอด
Em 
  มองแล
G 
ตาคนไข้ 
 
 
D 
ใจส
C 
ลาย

Em 
  ความสูญเ
G 
สียมันยิ่งใหญ่ 
 
 
D 
  ไม่มีใ
C 
ครอยากให้เกิด
Em 
  ความสูญเ
G 
สียที่มี 
 
 
D 
  ไม่มีไ
C 
หรแทนได้
Em 
  ไม่มี
G 
ถังออกซิเจน 
 
 
D 
  นอนหายใ
C 
จไม่ออก
 
  
Em 
ถ้าหากว่ามีอะ
G 
ไร 
 
ให้ไปอยู่บ้
D 
านเด็กกำพ
C 
ร้า

 
แล้ว
Am 
รถพยาบาล 
 
 
Bm 
ก็มารับ
Em 
เธอไป
Am 
คำสั่งเสียที่
C 
แม่ให้ไว้ 
 
 
D 
ลูกก็จำไว้ให้ดี

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
เป็นคน
Em 
จน ๆ ที่เสียง
D 
มันไม่
C 
ดัง
 
ที่พอได้
D 
ยินอยู่
Em 
มั่ง 
 
คือเสียงสวด
D 
ส่งวิญญ
C 
าณ
D 
 
คำสั่ง
Em 
เสียที่แม่ทิ้งไ
D 
ว้ให้ลูก
Em 
หลาน
 
คือให้ไ
G 
ปอยู่
Am 
บ้าน 
 
C 
ด็กกำพ
D 
ร้า

INSTRU | G D/F# | Em D | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Em 
  ความสูญเ
G 
สียมันยิ่งใหญ่ 
 
 
D 
  ไม่มีใ
C 
ครอยากให้เกิด
Em 
  ความสูญเ
G 
สียที่มี 
 
 
D 
  ไม่มีไ
C 
หรแทนได้
Em 
  ไม่มี
G 
ถังออกซิเจน 
 
 
D 
  นอนหายใ
C 
จไม่ออก
 
  
Em 
ถ้าหากว่ามีอะ
G 
ไร 
 
ให้ไปอยู่บ้
D 
านเด็กกำพ
C 
ร้า

 
แล้ว
Am 
รถพยาบาล 
 
 
Bm 
ก็มารับ
Em 
เธอไป
Am 
คำสั่งเสียที่
C 
แม่ให้ไว้ 
 
 
D 
ลูกก็จำไว้ให้ดี

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
นอนกอด
G 
แม่ทั้งที่ไม่
D/F# 
มีลมหา
Em 
ยใจ
D 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
แต่ก็ไม่
D 
ฟื้นคืน
G 
มา
 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที

 
นอนเฝ้า
C 
ดู 7  
D 
วัน 7  
Bm 
คืนแล้
Em 
วนะ
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที
 
แม่
Am 
ยังไม่หลบ
D 
มา 
 
สั
G 
กที..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 7วัน7คืน


เขาบอกให้รอไปก่อน แม่เป็นโรคร้าย
เขาว่าทำพรือได้ เตียงไม่พอ
ไม่รู้เป็นไอ้ไหร เชื้อมันลงปอด
มองแลตาคนไข้ ใจสลาย

ความสูญเสียมันยิ่งใหญ่ ไม่มีใครอยากให้เกิด
ความสูญเสียที่มี ไม่มีไหรแทนได้
ไม่มีถังออกซิเจน นอนหายใจไม่ออก
ถ้าหากว่ามีอะไร ให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้า

แล้วรถพยาบาล ก็มารับเธอไป
คำสั่งเสียที่แม่ให้ไว้ ลูกก็จำไว้ให้ดี

นอนกอดแม่ทั้งที่ไม่มีลมหายใจ
น้ำตาก็ไหล แต่ก็ไม่ฟื้นคืนมา
นอนเฝ้าดู 7วัน7คืนแล้วนะ
แม่ยังไม่หลบมา สักที

เป็นคนจน ๆ ที่เสียงมันไม่ดัง
ที่พอได้ยินอยู่มั่ง คือเสียงสวดส่งวิญญาณ
คำสั่งเสียที่แม่ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน
คือให้ไปอยู่บ้าน เด็กกำพร้า

( ดนตรี )

ความสูญเสียมันยิ่งใหญ่ ไม่มีใครอยากให้เกิด
ความสูญเสียที่มี ไม่มีไหรแทนได้
ไม่มีถังออกซิเจน นอนหายใจไม่ออก
ถ้าหากว่ามีอะไร ให้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร้า

แล้วรถพยาบาล ก็มารับเธอไป
คำสั่งเสียที่แม่ให้ไว้ ลูกก็จำไว้ให้ดี

นอนกอดแม่ทั้งที่ไม่มีลมหายใจ
น้ำตาก็ไหล แต่ก็ไม่ฟื้นคืนมา
นอนเฝ้าดู 7วัน7คืนแล้วนะ
แม่ยังไม่หลบมา สักที

นอนกอดแม่ทั้งที่ไม่มีลมหายใจ
น้ำตาก็ไหล แต่ก็ไม่ฟื้นคืนมา
นอนเฝ้าดู 7วัน7คืนแล้วนะ
แม่ยังไม่หลบมา สักที

นอนเฝ้าดู 7วัน7คืนแล้วนะ
แม่ยังไม่หลบมา สักที
แม่ยังไม่หลบมา สักที..

มิวสิควิดีโอ 7วัน7คืน ก้อย กินรี

เพลง : 7วัน7คืน
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่องานแสดง : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend