คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง วงกามเทพ

  
Text   
คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง ศิลปิน วงกามเทพ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m G#m | A E |
INTRO | C#m G#m | A | B |

C#m 
  จะความตั้งใ
B 
จหรือความบังเ
A 
อิญ 
 
ที่เ
B 
ราได้มาเจอ
C#m 
  ในวันที่
B 
ฉันเเละเ
A 
ธอ 
 
ไม่ค
B 
วรจะพบกัน
C#m 
  ต่างคนต่าง
B 
ก็รู้สึก
A 
ดี 
 
ในค
B 
วามสัมพันธ์
C#m 
  บางทีเราไ
B 
ม่น่ามาเจ
A 
อกัน 
 
ให้เ
B 
กิดความทรงจำ
E 
ดีๆ

C#m 
  ทำได้แค่
G#m 
เพียง 
 
ยอม
A 
รับความจ
B 
ริงเท่า
E 
นั้น
C#m 
  เมื่อข้างกาย
G#m 
ของเธอและ
A 
ฉัน 
 
ต่างคนต่างมีเจ้าข
B 
อง

E 
อาจจะถูก
B 
ใจ 
 
 
C#m 
แต่มันไม่ถูก
G#m 
ต้อง
 
หยุดไ
A 
ว้ตรงนี้ 
 
เรื่อง
G#m 
เราทั้งสอง 
 
ได้
F#m 
พบแต่คบไม่ไ
B 
ด้
E 
เธอก็มีคน
B 
นั้น 
 
 
C#m 
ฉันก็มีอีก
G#m 
คนข้างกาย
 
ต่าง
A 
คนต่างรู้ว่าเป็นไ
G#m 
ปไม่ได้ 
 
ถูก
F#m 
ที่ก็ไม่มีความห
B 
มาย
 
ถ้าผิดเว
E 
ลา

INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B | E |

C#m 
  ทำได้แค่
G#m 
เพียง 
 
ยอม
A 
รับความจ
B 
ริงเท่า
E 
นั้น
C#m 
  เมื่อข้างกาย
G#m 
ของเธอและ
A 
ฉัน 
 
ต่างคนต่างมีเจ้าข
B 
อง

E 
อาจจะถูก
B 
ใจ 
 
 
C#m 
แต่มันไม่ถูก
G#m 
ต้อง
 
หยุดไ
A 
ว้ตรงนี้ 
 
เรื่อง
G#m 
เราทั้งสอง 
 
ได้
F#m 
พบแต่คบไม่ไ
B 
ด้
E 
เธอก็มีคน
B 
นั้น 
 
 
C#m 
ฉันก็มีอีก
G#m 
คนข้างกาย
 
ต่าง
A 
คนต่างรู้ว่าเป็นไ
G#m 
ปไม่ได้ 
 
ถูก
F#m 
ที่ก็ไม่มีความห
B 
มาย

E 
อาจจะถูก
B 
ใจ 
 
 
C#m 
แต่มันไม่ถูก
G#m 
ต้อง
 
หยุดไ
A 
ว้ตรงนี้ 
 
เรื่อง
G#m 
เราทั้งสอง 
 
ได้
F#m 
พบแต่คบไม่ไ
B 
ด้
E 
เธอก็มีคน
B 
นั้น 
 
 
C#m 
ฉันก็มีอีก
G#m 
คนข้างกาย
 
ต่าง
A 
คนต่างรู้ว่าเป็นไ
G#m 
ปไม่ได้ 
 
ถูก
F#m 
ที่ก็ไม่มีความห
B 
มาย
 
ถ้าผิดเว
E 
ลา

 
ต่าง
A 
คนต่างรู้ว่าเป็นไ
G#m 
ปไม่ได้ 
 
ถูก
F#m 
ที่ก็ไม่มีความห
B 
มาย
 
ถ้าผิดเว
E 
ลา

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง


จะความตั้งใจหรือความบังเอิญ ที่เราได้มาเจอ
ในวันที่ฉันเเละเธอ ไม่ควรจะพบกัน
ต่างคนต่างก็รู้สึกดี ในความสัมพันธ์
บางทีเราไม่น่ามาเจอกัน ให้เกิดความทรงจำดีๆ

ทำได้แค่เพียง ยอมรับความจริงเท่านั้น
เมื่อข้างกายของเธอและฉัน ต่างคนต่างมีเจ้าของ

อาจจะถูกใจ แต่มันไม่ถูกต้อง
หยุดไว้ตรงนี้ เรื่องเราทั้งสอง ได้แค่พบแต่คบไม่ได้
เธอก็มีคนนั้น ฉันก็มีอีกคนข้างกาย
ต่างคนต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ถูกที่ก็ไม่มีความหมาย
ถ้าผิดเวลา

( ดนตรี )

ทำได้แค่เพียง ยอมรับความจริงเท่านั้น
เมื่อข้างกายของเธอและฉัน ต่างคนต่างมีเจ้าของ

อาจจะถูกใจ แต่มันไม่ถูกต้อง
หยุดไว้ตรงนี้ เรื่องเราทั้งสอง ได้แค่พบแต่คบไม่ได้
เธอก็มีคนนั้น ฉันก็มีอีกคนข้างกาย
ต่างคนต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ถูกที่ก็ไม่มีความหมาย

อาจจะถูกใจ แต่มันไม่ถูกต้อง
หยุดไว้ตรงนี้ เรื่องเราทั้งสอง ได้แค่พบแต่คบไม่ได้
เธอก็มีคนนั้น ฉันก็มีอีกคนข้างกาย
ต่างคนต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ถูกที่ก็ไม่มีความหมาย
ถ้าผิดเวลา

ต่างคนต่างรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ถูกที่ก็ไม่มีความหมาย
ถ้าผิดเวลา

มิวสิควิดีโอ ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง วงกามเทพ

เพลง : ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกามเทพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
มิกซ์มาสเตอร์ อ.สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง วงกามเทพ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend