คอร์ดเพลง ความหวังของหมู่บ้าน วงกามเทพ feat. ก้อย กินรี

  
Text   


G 
เติบโตจากการ 
 
เลี้ย
D/F# 
งดูของพ่อแม่
 
แต่
Em 
คนที่เดือดร้อนแทนคือ
Bm 
ป้าข้างบ้าน
 
สู
C 
ทำงานไหร 
 
ลูกป้ารับ
Bm 
ราช
Em 
การ
 
หน้า
Am 
ที่การงานดูมั่น
D 
คง

INSTRU | G | D | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D | D |

G 
  สายตาที่สอ
D 
ดส่อง
Em 
  ผ่านรั้วของ
Bm 
คนในหมู่บ้าน
 
  
C 
การเป็นห่วง 
 
ที่
Em 
ออกอาการ
 
  
Am 
แรงหวาลูกหลานเองห
D 
ล่าว

G 
  คนละบ้าน 
 
คนละนา
D 
มสกุล
Em 
  แต่เติ้นชุ้นชอบ
Bm 
ยุ่งทุกค่ำเช้า
 
  
C 
แหลงให้เทือน 
 
 
Bm 
โม้กันให้
Em 
ฉาว
 
  
Am 
เเรงหวาสำนักข่าวไ
D 
ทย

C 
  ไม่ใช่ญาติติโกโ
D 
หติกา
 
  เเต่เ
G 
ติ้นจับ
D/F# 
ตาทุก
Em 
รายละเอียด
 
  ลูก
Am 
เองดีหิด 
 
ก็เ
C 
อาไปเทียบกับลูกเ
D 
พื่อน

 
เติบโ
G 
ตจากการเลี้ยง
D 
ดูของพ่อแม่
 
แต่
Em 
คนที่เดือดร้อนแทนคือ
Bm 
ป้าข้างบ้าน
 
สู
C 
ทำงานไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
รับราช
Em 
การ
Am 
หน้าที่การดูมั่น
D 
คง

 
พ่อ
G 
แม่ไม่ได้คาดหวังอะไ
D 
รมากมาย
 
แต่กลับไ
Em 
ด้ความสนใจจาก
Bm 
คนในชุมชน
 
สู
C 
เขรถไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
เขรถ
Em 
ยนต์
 
มี
Am 
หน้ามีตาในสัง
D 
คม 
 
มีคนนับหน้า
G 
ถือตา 
 
 
D 

INSTRU | G | D | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D | D |

C 
  ไม่ใช่ญาติติโกโ
D 
หติกา
 
  เเต่เ
G 
ติ้นจับ
D/F# 
ตาทุก
Em 
รายละเอียด
 
  ลูก
Am 
เองดีหิด 
 
ก็เ
C 
อาไปเทียบกับลูกเ
D 
พื่อน

 
เติบโ
G 
ตจากการเลี้ยง
D 
ดูของพ่อแม่
 
แต่
Em 
คนที่เดือดร้อนแทนคือ
Bm 
ป้าข้างบ้าน
 
สู
C 
ทำงานไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
รับราช
Em 
การ
Am 
หน้าที่การดูมั่น
D 
คง

 
พ่อ
G 
แม่ไม่ได้คาดหวังอะไ
D 
รมากมาย
 
แต่กลับไ
Em 
ด้ความสนใจจาก
Bm 
คนในชุมชน
 
สู
C 
เขรถไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
เขรถ
Em 
ยนต์
 
มี
Am 
หน้ามีตาในสัง
D 
คม 
 
มีคนนับหน้า
G 
ถือตา 
 
 
D 

 
เติบโ
G 
ตจากการเลี้ยง
D 
ดูของพ่อแม่
 
แต่
Em 
คนที่เดือดร้อนแทนคือ
Bm 
ป้าข้างบ้าน
 
สู
C 
ทำงานไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
รับราช
Em 
การ
Am 
หน้าที่การดูมั่น
D 
คง

 
พ่อ
G 
แม่ไม่ได้คาดหวังอะไ
D 
รมากมาย
 
แต่กลับไ
Em 
ด้ความสนใจจาก
Bm 
คนในชุมชน
 
สู
C 
เขรถไหร 
 
ลูกป้า
Bm 
เขรถ
Em 
ยนต์
 
มี
Am 
หน้ามีตาในสัง
D 
คม 
 
มีคนนับหน้า
G 
ถือตา 
 
 
D 

OUTRO | G | D | Em | Bm |
OUTRO | C | Bm Em | Am | D | D | G |


เติบโตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
แต่คนที่เดือดร้อนแทนคือป้าข้างบ้าน
สูทำงานไหร ลูกป้ารับราชการ
หน้าที่การงานดูมั่นคง

ดนตรี

สายตาที่สอดส่อง
ผ่านรั้วของคนในหมู่บ้าน
การเป็นห่วงที่ออกอาการ
แรงหวาลูกหลานเองหล่าว

คนละบ้าน คนละนามสกุล
แต่เติ้นชุ้นชอบยุ่งทุกค่ำเช้า
แหลงให้เทือน โม้กันให้ฉาว
เเรงหวาสำนักข่าวไทย

ไม่ใช่ญาติติโกโหติกา
เเต่เติ้นจับตาทุกรายละเอียด
ลูกเองดีหิด ก็เอาไปเทียบกับลูกเพื่อน

เติบโตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
แต่คนที่เดือดร้อนแทนคือป้าข้างบ้าน
สูทำงานไหร ลูกป้ารับราชการ
หน้าที่การดูมั่นคง
พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย
แต่กลับได้ความสนใจจากคนในชุมชน
สูเขรถไหร ลูกป้าเขรถยนต์
มีหน้ามีตาในสังคม มีคนนับหน้าถือตา

ดนตรี

ไม่ใช่ญาติติโกโหติกา
เเต่เติ้นจับตาทุกรายละเอียด
ลูกเองดีหิด ก็เอาไปเทียบกับลูกเพื่อน

เติบโตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
แต่คนที่เดือดร้อนแทนคือป้าข้างบ้าน
สูทำงานไหร ลูกป้ารับราชการ
หน้าที่การดูมั่นคง

พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย
แต่กลับได้ความสนใจจากคนในชุมชน
สูเขรถไหร ลูกป้าเขรถยนต์
มีหน้ามีตาในสังคม มีคนนับหน้าถือตา

เติบโตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
แต่คนที่เดือดร้อนแทนคือป้าข้างบ้าน
สูทำงานไหร ลูกป้ารับราชการ
หน้าที่การดูมั่นคง

พ่อแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย
แต่กลับได้ความสนใจจากคนในชุมชน
สูเขรถไหร ลูกป้าเขรถยนต์
มีหน้ามีตาในสังคม มีคนนับหน้าถือตา

มิวสิควิดีโอ ความหวังของหมู่บ้าน วงกามเทพ feat. ก้อย กินรี

เพลง : ความหวังของหมู่บ้าน
ศิลปิน : วงกามเทพ feat. ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0954171217, 0620717076
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend